Kulturminnefondet bidrar

Kulturminnefondet bidrar

Uthuset på Møllenberg er et av de siste av sitt slag, og blir nå satt i stand med midler fra Kulturminnefondet. FOTO: Kulturminnefondet/fra tilstandsrapport utarbeidet av Tradisjonsbygg Trondheim

Mange prosjekt får støtte til bevaring.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.02.2017 kl 11:43

Fakta om kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 650 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

32 kulturminner i Trøndelag får støtte til bevaring

Blant 85 prosjekter i Trøndelag, har foreløpig 32 fått støtte fra Kulturminnefondet. Et uthus på Møllenberg er en av disse.
Uthuset ligger i den tette trehusbebyggelsen på Møllenberg i Trondheim, og er en bygningstype som det etterhvert er relativt få igjen. Bygningen har dessuten bevart mange eldre bygningsdeler.

Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet fått søknader fra alle landets kommuner, bortsett fra 12 kommuner. I år er det fire nye kommuner, slik at vi nå mangler kun åtte, og to av de nye kommunene er i Sør-Trøndelag, Snillfjord og Osen. Til Osen går nå et tilskudd til restaurering av brønner fra 1800-tallet.

85 prosjekter fra Trøndelag med søknadssum under 200.000 er nå ferdig behandlet, og 32 av disse prosjektene har fått 2,5 millioner kroner til sammen. De resterende prosjektene behandles i Kulturminnefondets styre i mars, og alle tildelinger for 2017 blir da klare.

De andre prosjektene i Trøndelag som har fått støtte så langt, er:
- Velvkjeller, Levanger
- Fagerli, Levanger
- Våningshus Risberg Østre, Ogndal, Steinkjer
- Stabbur på Røttesmoen, Overhalla
- Restaurering av inngangspartier på trønderlån – Alstadheim, Stjørdal
- Åsheim, Namsskogan
- Gifstad Grendehus – tak, Snåsa
- Buet vindu i Jugendstil, Trondheim
- Vindu, Trondheim
- Inngangsparti Buen, Oppdal
- Hollvollen – seterfjøs, Holtålen
- Toresplassen stabbur, Oppdal
- Uthaugsgården, Ørland
- Istandsetting vegg driftsbygning Vaagan, Hemne
- Høyløe på Storvollen, Holtålen
- Kjeller i hovedhuset, Lillegården, Trondheim
- Risvollen - istandsetting av seterstue, Røros
- Restaurering av originale vinduer, Trondheim
- Gammelfjøset I Busetgrenda, Midtre Gauldal
- Stabbur Torve, Oppdal
- Nytt tak stubbfjøs, Oppdal
- Istandsetting av skifertak Peder Hiortgata 9, Røros
- Restaurering av låve, Midtre Gauldal
- Kjerkgata 37, vinduer, Røros
- Istandsetting av vinduer og ytterdører, Kjerkgata 29, Røros
- Buarøya - restaurering av brønner fra 1800-tallet, Osen
- Istandsetting av seterstue – Småsetran, Røros
- Erling Skakkes gate 43, Trondheim
- Kjøpmannsgata 11, Trondheim
- Restaurering av låve og mellombygg, Trondheim
- Vedlikehold glassmalerier Kalvskinnsgata 6, Trondheim
- Uthus Nedre Møllenberg gate 46 B, Trondheim

Stor søknadsmengde

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, og innen fristen 1. november 2016 kom det inn 1241 søknader om i alt 340 millioner kroner, fra hele landet. Nesten 100 millioner kroner deles ut til prosjekter i 2017.

- Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk svært høyt.

661 saker er nå ferdig behandlet, og 243 har fått innvilget støtte. De prosjektene som har fått midler så langt, er prosjekter med tilskudd under 200.000 kroner. Prosjektene er fra hele landet, men flest i Sør-Trøndelag, Oppland og Aust-Agder.

Samarbeid på sitt beste

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

- Kulturminnefondet gjør en stor og viktig jobb for landets kulturminner. Uten fondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til Kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.

Nøkkelord

Siste nytt i Kultur

Gankan gïele 23: Sannhetskommisjon
  • Samisk

I denne ukas sørsamiske sending blir det stoff fra Stortinget, der det har vært åpen høring.

Lahlum til Litterturfest Røros
  • Kultur

Historiker, forfatter, sjakkentusiast og riksyndling Hans Olav Lahlum kommer til årets Litteraturfest på Røros sammen med blant andre Eskil Engdal, Kjetil Sæter, Christian Lyder Marstrander og Frode Grytten.

En bilinteressert kunsteier

Lørdag åpnet Neadalen Kunstforenings utstilling med bilder av Marianne og Christian Hallbauer. Det var Marius Størseth og Hans Hallbauer som fikk ideen til ei utstilling.

 
Sangkveld med Selbu gospelkor

Kom og opplev Selbu gospelkor!

Stor interesse for Hallbauer-utstilling

Mange fikk sikra seg et Hallbauer-bilde på lørdag.

Bygdesaga samler flere generasjoner
  • Kultur

Saga var en gang bygdas nav, og i Feragen holder man liv i gamle tradisjoner.

Annonse
Annonse