Kulturminnefondet bidrar

Uthuset på Møllenberg er et av de siste av sitt slag, og blir nå satt i stand med midler fra Kulturminnefondet. FOTO: Kulturminnefondet/fra tilstandsrapport utarbeidet av Tradisjonsbygg Trondheim

Mange prosjekt får støtte til bevaring.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.02.2017 kl 11:43

Nea Radio
Nea Radio

Fakta om kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 650 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

32 kulturminner i Trøndelag får støtte til bevaring

Blant 85 prosjekter i Trøndelag, har foreløpig 32 fått støtte fra Kulturminnefondet. Et uthus på Møllenberg er en av disse.
Uthuset ligger i den tette trehusbebyggelsen på Møllenberg i Trondheim, og er en bygningstype som det etterhvert er relativt få igjen. Bygningen har dessuten bevart mange eldre bygningsdeler.

Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet fått søknader fra alle landets kommuner, bortsett fra 12 kommuner. I år er det fire nye kommuner, slik at vi nå mangler kun åtte, og to av de nye kommunene er i Sør-Trøndelag, Snillfjord og Osen. Til Osen går nå et tilskudd til restaurering av brønner fra 1800-tallet.

85 prosjekter fra Trøndelag med søknadssum under 200.000 er nå ferdig behandlet, og 32 av disse prosjektene har fått 2,5 millioner kroner til sammen. De resterende prosjektene behandles i Kulturminnefondets styre i mars, og alle tildelinger for 2017 blir da klare.

De andre prosjektene i Trøndelag som har fått støtte så langt, er:
- Velvkjeller, Levanger
- Fagerli, Levanger
- Våningshus Risberg Østre, Ogndal, Steinkjer
- Stabbur på Røttesmoen, Overhalla
- Restaurering av inngangspartier på trønderlån – Alstadheim, Stjørdal
- Åsheim, Namsskogan
- Gifstad Grendehus – tak, Snåsa
- Buet vindu i Jugendstil, Trondheim
- Vindu, Trondheim
- Inngangsparti Buen, Oppdal
- Hollvollen – seterfjøs, Holtålen
- Toresplassen stabbur, Oppdal
- Uthaugsgården, Ørland
- Istandsetting vegg driftsbygning Vaagan, Hemne
- Høyløe på Storvollen, Holtålen
- Kjeller i hovedhuset, Lillegården, Trondheim
- Risvollen - istandsetting av seterstue, Røros
- Restaurering av originale vinduer, Trondheim
- Gammelfjøset I Busetgrenda, Midtre Gauldal
- Stabbur Torve, Oppdal
- Nytt tak stubbfjøs, Oppdal
- Istandsetting av skifertak Peder Hiortgata 9, Røros
- Restaurering av låve, Midtre Gauldal
- Kjerkgata 37, vinduer, Røros
- Istandsetting av vinduer og ytterdører, Kjerkgata 29, Røros
- Buarøya - restaurering av brønner fra 1800-tallet, Osen
- Istandsetting av seterstue – Småsetran, Røros
- Erling Skakkes gate 43, Trondheim
- Kjøpmannsgata 11, Trondheim
- Restaurering av låve og mellombygg, Trondheim
- Vedlikehold glassmalerier Kalvskinnsgata 6, Trondheim
- Uthus Nedre Møllenberg gate 46 B, Trondheim

Stor søknadsmengde

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, og innen fristen 1. november 2016 kom det inn 1241 søknader om i alt 340 millioner kroner, fra hele landet. Nesten 100 millioner kroner deles ut til prosjekter i 2017.

- Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk svært høyt.

661 saker er nå ferdig behandlet, og 243 har fått innvilget støtte. De prosjektene som har fått midler så langt, er prosjekter med tilskudd under 200.000 kroner. Prosjektene er fra hele landet, men flest i Sør-Trøndelag, Oppland og Aust-Agder.

Samarbeid på sitt beste

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

- Kulturminnefondet gjør en stor og viktig jobb for landets kulturminner. Uten fondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til Kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.

Nøkkelord

Siste nytt i Kultur

– Overveldende interesse
  • Kultur

Stor venteliste foran Kulturminnefondets 15-års jubileum.

10. trinn setter opp Farende Fant
  • Kultur

Premiere i slutten av mars.

13 mill til Trøndelag fra Riksantikvaren
  • Kultur

Trøndelag får 13 av de 153 millionene Riksantikvaren i år fordeler som tilskudd til istandsetting av freda hus i privat eie. Tilskuddene skal gå til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere.

 
– Men bremseren er det ingen som tenker på
  • Sport

Peder Persson lurer på hvorfor noen i hele tatt velger å satse på å bli bremser i 2-erbob.

Lasskjørere fra Selbu forsøker seg på steinsalg igjen
  • Rørosmartnan

Overnatter på Liaåsen i Ålen før siste etappen inn mot Rørosmartnan.

BILDEGALLERI: The Best of Revy in Fjellregionen
  • Kultur

Fjellregionens beste revyinnslag fylte Hovet lørdag kveld.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE