Brannsamarbeid mellom Selbu og Stjørdal

BRANN-SAMARBEID: Selbu Brannvesens veteranbil, her med Bjørn Eidem som sjåfør. FOTO: Andreas Reitan

Selbu brann og redningstjeneste inngår midlertidig avtale med Stjørdal om kjøp av kommunale branntjenester.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Det er den såkalte "Dimensjoneringsforskriften» som nå vil gjøre det vanskeligere for små brannvesen å klare seg uten et samarbeid over kommunegrensene.

I Selbu slutter dagens brannsjef i Selbu brann og redningstjeneste på grunn av oppnådd aldersgrense. Ut fra kravene som stilles til utdanning i tilsvarende funksjon, har brannvesenet i dag ingen som oppfyller disse kravene.

Den nye «Dimensjoneringsforskriften» vil tre i kraft i løpet av 2019. Den sier at alle brannvesen skal ha ei helstilling som brannsjef, leder beredskap og leder for forebyggende virksomhet.

Selbu må ha hjelp

Derfor søker Selbu kommune nå samarbeid med andre brannvesen for å dekke ledelsesfunksjonene.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har også uttrykt klart at de ønsker økt samarbeid og større brannvesen for bedre utnyttelse av ressursene og for å få fordelene av større kompetanse innen et større brannvesen i stedet for flere små.

Værnes-brann?

De siste åra har det blitt jobbet med ei utredning for å danne et felles brannvesen i Værnesområdet med Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu. Dette arbeidet er inntil videre stilt i bero.

- Selbu kommune må derfor se seg om etter andre samarbeidsløsninger inntil en permanent ordning er på plass. I den sammenheng har Selbu kommune hatt samtaler og møter med både Stjørdal kommune og Stjørdal brann og redningstjeneste med intensjon om en midlertidig samarbeidsavtale.

- Stjørdal brann og redningstjeneste har i dag helstillinger i alle de tre ledelsesfunksjonene og vil således også oppfylle kravene i den nye «Dimensjoneringsforskriften», heter det i sakspapirene til kommunestyrets behandling mandag kveld.

Her er vedtaket fra kommunestyrets behandling:

1. Selbu kommune inngår en midlertidig avtale med Stjørdal kommune om kjøp av branntjenester fom. 1.5.2018.
2. Kommunestyret delegerer til brannsjefen i Stjørdal kommune den myndighet som omhandlet i Selbu kommunes delegasjonsreglement pkt. 14.6, jfr. «Avtale mellom Stjørdal kommune og Selbu kommune - Midlertidig om salg av brann og redningstjenester m.m.»
3. Rådmannen utreder videre aktuelle alternativer til permanent organisering av brann og redningstjenestene.

Se bildet større

FOTO: Andreas Reitan

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

 
Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

Røros og Holtålen blir viktige områder
  • Nyheter

Tusenvis av soldater inntar Trøndelag til høsten. Torsdag ble det informert om NATO-øvelsen Trident Juncture fra et av øvelsen hovedkvarter, Storstuggu på Røros.

Se kommunestyremøte i Røros i opptak
  • Kommunestyremøte

Her kan du se hele kommunestyremøtet fra Røros i opptak.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE