ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Brannsamarbeid mellom Selbu og Stjørdal

BRANN-SAMARBEID: Selbu Brannvesens veteranbil, her med Bjørn Eidem som sjåfør. Foto: Andreas Reitan

Selbu brann og redningstjeneste inngår midlertidig avtale med Stjørdal om kjøp av kommunale branntjenester.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er den såkalte "Dimensjoneringsforskriften» som nå vil gjøre det vanskeligere for små brannvesen å klare seg uten et samarbeid over kommunegrensene.

I Selbu slutter dagens brannsjef i Selbu brann og redningstjeneste på grunn av oppnådd aldersgrense. Ut fra kravene som stilles til utdanning i tilsvarende funksjon, har brannvesenet i dag ingen som oppfyller disse kravene.

Den nye «Dimensjoneringsforskriften» vil tre i kraft i løpet av 2019. Den sier at alle brannvesen skal ha ei helstilling som brannsjef, leder beredskap og leder for forebyggende virksomhet.

Selbu må ha hjelp

Derfor søker Selbu kommune nå samarbeid med andre brannvesen for å dekke ledelsesfunksjonene.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har også uttrykt klart at de ønsker økt samarbeid og større brannvesen for bedre utnyttelse av ressursene og for å få fordelene av større kompetanse innen et større brannvesen i stedet for flere små.

Værnes-brann?

De siste åra har det blitt jobbet med ei utredning for å danne et felles brannvesen i Værnesområdet med Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu. Dette arbeidet er inntil videre stilt i bero.

- Selbu kommune må derfor se seg om etter andre samarbeidsløsninger inntil en permanent ordning er på plass. I den sammenheng har Selbu kommune hatt samtaler og møter med både Stjørdal kommune og Stjørdal brann og redningstjeneste med intensjon om en midlertidig samarbeidsavtale.

- Stjørdal brann og redningstjeneste har i dag helstillinger i alle de tre ledelsesfunksjonene og vil således også oppfylle kravene i den nye «Dimensjoneringsforskriften», heter det i sakspapirene til kommunestyrets behandling mandag kveld.

Her er vedtaket fra kommunestyrets behandling:

1. Selbu kommune inngår en midlertidig avtale med Stjørdal kommune om kjøp av branntjenester fom. 1.5.2018.
2. Kommunestyret delegerer til brannsjefen i Stjørdal kommune den myndighet som omhandlet i Selbu kommunes delegasjonsreglement pkt. 14.6, jfr. «Avtale mellom Stjørdal kommune og Selbu kommune - Midlertidig om salg av brann og redningstjenester m.m.»
3. Rådmannen utreder videre aktuelle alternativer til permanent organisering av brann og redningstjenestene.

Foto: Andreas Reitan

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Klima- og miljødepartementet gir 500.000 kroner ekstra til å dekke utgiftene til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal. Pengene tildeles gjennom Fylkesmannen i Hedmark.

Sett syk eller død fisk?

Sett syk eller død fisk?

Vassføringa i elvene i Trøndelag skrumper, og langtidsvarselet er uten nedbør. Mange elver har ekstremt lav vannføring. Når forholdene er som nå, kan det av flere årsaker bli problemer for laks og sjøørret.

Første F-35 i lufta over Røros

Første F-35 i lufta over Røros

Se den unike videoen av det første F-35 jagerflyet som passerte lavt over Røros Lufthavn i dag.

Fredag den 13. ingen ulykkesdag

Fredag den 13. ingen ulykkesdag

Mange i Norge forbinder fredag den 13. med ulykke, mens det er en lykkedag i Italia. De som har angst for fredag den 13. kan imidlertid ta det med ro.

– Abboren hører ikke hjemme i Stavsjøen

– Abboren hører ikke hjemme i Stavsjøen

I juni kom det meldinger om at det var fisket abbor i Stavsjøen i Malvik. – Alt tyder på at arten er ulovlig utsatt, mener vannkoordinator i Nea og Nidelven vannområde, Lise Hatten.

Sommergjesten: Jon Uthus

Sommergjesten: Jon Uthus

Jon "Jonne" Uthus er dagens Sommergjest i Nea Radio.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE