– Prisene på mat må opp for å sikre landbruket

Ønsker endring: Vegard Vigdenes er igangsetter av Aksjon Ny Landbrukspolitikk og ønsker seg politikere som tar grep for å snu den langvarige utviklingen innen landbruket. Her er han sammen med Torgeir Strøm, førstekandidat for SV Nord-Trøndelag. FOTO: Anne Gundersen

– Prisene på norsk mat må opp for å sikre landbruket og matsikkerheten og dette tror jeg forbrukeren forstår, mener Vegard Vigdenes, initiativtaker til Aksjon Ny Landbrukspoltikk

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

For Vegard Vigdenes, igangsetter av Aksjon Ny Landbrukspolitikk, er spenningen like stor foran hvert valg.

– Særlig med tanke på matproduksjon, som er det jeg er mest opptatt av. Gjennom de siste 20 årene har vi sett at selvforsyningen går ned og det samme gjelder matsikkerhet. Vi ser at gjelda øker blant bønder og at produksjonsinntektene er lavere enn utgiftene, sier Vigdenes.

– Det jeg er spent på er om det er noen politisk parti som faktisk er villige til å foreta en kursendring

Saken fortsetter under lydklippet

Vegard Vigdenes og Torgeir Strøm om norsk landbrukspolitikk

Prisene må opp

SVs førstekandidat i Nord-Trøndelag, Torgeir Strøm, mener at prisene på norsk mat må opp for å sikre landbruk og matsikkerhet, noe Vigdenes er enig i.

– Tollvernet gir rom for å heve prisene på norsk mat men politikerne skjuler seg ofte bak at dette ikke er tilfelle. Vi må bevisstgjøre forbrukeren og jeg tror at dette er noe folk vil ta inn over seg, mener Vigdenes.

– Vi har et etisk ansvar for å holde høy matsikkerhet og dette tror jeg folk forstår, mener Strøm.

– Jeg tror at norske forbrukere er villige til å akseptere at dette vil bety høyere priser, sier Strøm. Han innrømmer at dette er å legge en moralsk og økonomisk byrde på forbrukere.

– Vi innser at det er mange også her i landet som sliter økonomisk. Derfor ønsker vi i SV å senke skattene for de som tjener minst for å sikre at disse ikke rammes dersom vi får hevet prisene på mat.

Økt tempo

Vigdenes mener at vi ser en akselerering i utvikling under sittende regjering.

– Denne utviklingen har pågått over år, men det vi ser nå er at ting endres raskt. Og jo fortere endringene går, jo vanskeligere blir de å reversere. Regjeringen øker tempoet når det gjelder å gi mer og mer tilskudd til de som er mest avhengig av å importere fôr fra utlandet og dette er problematisk, mener han.

Torgeir Strøm mener at Vigdenes peker på vesentlige punkter.

– Vi er inne på en kurs der det går mot et industrilandbruk. For meg er jordbruksavtalen viktig i forhold til velferdsgoder og vi må tette inntekstgapet til andre grupper. Vi må også ha tydelige mål når det gjelder selvforsyning og matsikkerhet og dette må vises i oppgjøret.

Korn

Vegard Vigdenes sier at per i dag er det et konkret tiltak som kunne være et virkemiddel for å komme i gang med endringer.

– Det må være mer lønnsomt for den norske bonden å bruke gress enn å bruke importert kraftfor i kjøttproduksjon. Dersom vi skal ha noen mulighet for å nå våre mål kan man ikke subsidiere importen av kraftfor slik at det blir billigere enn norskt gress.

Nøkkelord

Siste nytt i Stjørdal/Malvik

Nå er løypene åpnet
  • Nyheter

- Kom deg ut på tur, i guds frie natur! Det skal vi nå, sa Lars Olav Mogård til de nesten 100 som hadde møtt opp for å overvære den offisielle åpningen av snøscooterløypene i Selbu.

Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

Tjukkasgjengen starter trimtilbud i Malvik
  • Kultur

Finn O. Fosmo drar i gang et nytt trimtilbud i Malvik - og her snakker vi lavterskel!

 
Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

Storslått Carmen med bestått eksamen
  • Kultur

Med eksamen framfor en fullsatt sal i Bruket kulturhus fikk Anne Birgitte Bouwhuis Røkke fra Skatval vist at hun er en fullblods klassisk sanger for sensorer fra musikkonservatoriet ved NTNU.

Diskuterte kollektivtrafikk og fiber
  • Nyheter

Per Olav Hopsø (AP) er komiteleder for samferdsel i Trøndelag Fylkeskommune, torsdag var han på besøk hos Selbu og Malvik kommune.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE