Folkehelse i Stjørdal

Stjørdal satser på folkehelse!
Fra venstre: Folkehelsekoordinator Kari Jørgensen, rådgiver regulering Anne Kari Kristensen, bygartner Elin Aune og fysioterapeut Kari Margrethe Lundgren. FOTO: Geir Olav Flåan

Stjørdal kommune satser på folkehelse og tilrettelegger nå fire rundturer i Stjørdal sentrum, i tillegg til ei aktivitetsløype ved Fosslia.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Takket være god planlegging og samarbeid på tvers av enheter kan Stjørdal kommune legge til rette for gode valg og fysisk aktivitet for innbyggere og tilreisende i Stjørdal. Midler fra Gjensidigestiftelsen, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kreftforeningen og Stjørdal kommune gjør at kommunen nå får realisert merking av fire rundturer i Stjørdal sentrum i tillegg til en aktivitetsløype ved Fosslia.

Økonomisk tilskudd

Primus motor for turskiltprosjektet er bygartner Elin Aune i Stjørdal kommune.

- Stjørdal kommune har fått tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Nord-Trøndelag fylkeskommune til skilting av fem sentrumsruter i 2017 og 2018. I første omgang vil vi merke fire rundturer ved Tangmoen, Stokkmoen, Værnesmoen/Lillemoen og Fosslia, sier Elin Aune idet hun vandrer i det som blir «sentrum» for rundturene.

- Det vil bli satt opp en informasjonstavle her i Paviljongparken, parken ved jernbanestasjonen, med en oversikt over alle rutene. Dette kommer på plass i løpet av året. Turrutene i sentrum er første steg i merking av nærturer for alle Stjørdals innbyggere. Kommunens tanker om nærturene er korte og lengre rundturer i nærheten av der folk bor, som kan bidra til hverdagsaktivitet, sier Elin Aune.

Tilgjengelig for veldig mange

Merking av de planlagte rutene vil gjøre sentrumsnære turruter tilgjengelig for alle, både innbyggerne i Stjørdal og folk som er innom på besøk.

- Det å gå tur er den formen for fysisk aktivitet som favner flest og som flest mennesker driver med, uavhengig av alder eller sosial bakgrunn. Å legge turruter i og nær sentrum gjør at turene er tilgjengelig for veldig mange, sier folkehelsekoordinator Kari Jørgensen.

Hun understreker at Stjørdal består av mange, og stadig flere, som ikke er født og oppvokst her, og da er det veldig fint å kunne få hjelp til å gjøre seg kjent via god merking.

- Stjørdal har også mange besøkende, og at turene har utgangspunkt ved trafikknutepunkt gjør at også disse kan orientere seg, finne fram og få sett litt mer av kommunen. Dette selvsagt uavhengig av om de er her via jobb eller fritid, sier Kari Jørgensen.

Fra bystrand til bymark

De merkede turløypene i sentrum vil kunne forbindes med andre turløyper i nærheten. Derfor skal det etter hvert bli mulig å gå fra «bystrand til bymark», altså fra Storvika til Remarka, selv om du ikke er godt kjent i Stjørdal. Kanskje vil dette gjøre det enklere for flere å legge søndagsturen eller hverdagsturen innom sentrum, med muligheter for både korte og lange turer og kafebesøk, mener Aune og Jørgensen.

Satsingsområdene for folkehelsen i Stjørdal er fysisk aktivitet, et inkluderende samfunn og tilrettelegging for gode valg. Med merking av disse turrutene bidrar kommunen til flere av satsningsområdene, og legger til rette for folkehelse i praksis.

Dette er de fire rundturene:

Rundtur Stokkmoen

Denne runden går fra Paviljongparken, følger gang- og sykkelveien ut på nordsiden av sentrum og videre langs gang- og sykkelveien tilhørende Ringvei Nord til Fosslia fjellhall, som også er et eget turutgangspunkt. På turen videre herfra passerer du friområdene Vikans Minde og Sandskogan, deretter Skolegata og Blinkparken før du kommer tilbake til utgangspunktet i Paviljongparken.

Rundtur Værnesmoen – Lillemoen

Denne rundturen går fra Paviljongparken til sørsiden av sentrum og E14. Turen går over gangbrua ved Innherredsvegen, videre langs Værnesgata, Meierivegen og Kirkevegen. Så går turen tilbake gjennom undergangen ved Ligaardkrysset, via Halsen sykeheim, Ertsgårds gate, leke-/ rekreasjonsarealet i Husbyvegen, forbi Kimen og tilbake til start. Denne runden kan senere utvides med tur ut til Hell, Lånke, Stjørdal museum, Lilleøyen gårdsmuseum, turer på Prestmoen (Notenget), Hognesaunet og videre til Sortasringen. Mulighetene er mange.

Rundtur Tangmoen

Fra Paviljongparken følger denne ruten gang- og sykkelveien til sjøsiden på Tangen, hvor den går langs sjøpromenaden ved fjorden, før den går opp forbi Statoil-kontorene, under E6 og tilbake til utgangspunktet. Via denne rundturen er det også mulig å gå videre ut til småbåthavna, Molovika og Storvika. Når fremtidig «kyststi» ferdigstilles vil Tangmoen-runden bli en del av den. I denne omgangen vil det skiltes turrute til Storvika, og så langt det går tursti nordover. Etter hvert vil den bli forlenget til Vikanlandet.

Rundtur Fosslia med aktivitetsløype

Rundturen i Fosslia har ikke utgangspunkt ved Paviljongparken, men ved parkeringsplassen til Fosslia fjellhall. Herfra går turen via gang- og sykkelveien langs Fosslibekken, forbi Fosslia skole, Monsberga og tilbake til fjellhallen. Langs en del av denne runden vil det etableres en aktivitetsløype med aktivitetsapparater for de som ønsker å trimme litt ekstra på turen. Aktivitetsapparatene er finansiert av Kreftforeningen, og aktivitetsløypa er resultat av samarbeid mellom bygartner, landskapsarkitekt, fysioterapeuter og folkehelsekoordinator i kommunen. Denne løypa henger fint sammen med anlegget i Monsberga, som også har tilrettelagte installasjoner for trim i ulik form, og vil bidra til enda mer aktivitet i området, som allerede brukes av mange.

Området ved Fosslibekken har i høst og vinter gjennomgått endringer i forbindelse med skredforebygging i bekken og byggeaktivitet på Fosslia skole. Planen er at området skal bli et attraktivt turområde i etterkant. En langsiktig og komplett plan for Fosslia-området er på skissestadiet, og rundturen med aktivitetsløype utgjør en del av planen. Fosslibekken er Stjørdal sentrums eneste vassdrag gjennom park- og friområde, og det er gode muligheter til å få til mye flott her gjennom kommunalt samarbeid om vann- og naturforvaltning, biologisk mangfold og kulturminner. Tilrettelegging av området vil gi innbyggerne i Stjørdal både naturlige og opparbeidede friområder til trim og rekreasjon med levende sildrende vann, som i sin natur er både livlig, vakkert og beroligende.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE