La fram alternativt budsjett

La fram alternativt budsjett

Skoler: Arbeiderpartiet ønsker å reversere kutt innenfor skolesektoren i budsjettet for Stjørdal kommune i 2018, sier gruppeleder Joar Håve. Anja Ristad fra SV er enig. FOTO: Anne Gundersen

Under et møte i formannskapet i Stjørdal tirsdag, presenterte Arbeiderpartiet sitt alternative budsjett for 2018. –Vi ønsker å framskynde skoleprosjektene sier Joar Håve (AP).

Arbeiderpartiet i Stjørdal ønsker å reversere kutt innenfor skolesektoren i kommunens budsjett for 2018.

– Vi ønsker også å styrke plankapasiteten i kommunen, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Joar Håve. Han mener at pengene fra det nå skrinlagte bergkunstsenteret kan bruke til å ruste opp Kvislabakken skole.

– Vi ser også at vi har et stort disposisjonsfond og vi mener at det ikke er nødvendig å sette av mer penger til fondet nå, men at de pengene kan brukes til å framskynde byggeprosjektene ved Hegra barneskole og Halsen barneskole.

Saken fortsetter under lydklippet

Foto: Anne Gundersen

Elevvold

Gruppeleder i SV, Anja Ristad, støtter forslaget fra Arbeiderpartiet.

– Vi er veldig skeptiske til etterslepet vi nå risikerer i skolene. Hun er i tillegg opptatt av at skolene skal ha nok og riktige ansatte.

– Vi ser at vi både har et problem med skolevegring og med vold blant elever i skolene våre. Vi ønsker å sette inn miljøterapeuter og andre fagfolk som kan håndtere disse problemstillingene for å sikre at ungene våre får en god skolehverdag. Vi foreslår derfor en økning med en stilling som skal håndtere særlig skolevegring, sier Ristad.

Faller

Joar Håve sier at investeringsforslagene de skal legge fram for kommunestyret i desember kommer til å falle med 21 mot 20 stemmer, som en naturlig konsekvens av maktfordelingen blant partiene.

– Men det jeg er mest redd for er Kvislabakken blir nedstemt. Det er grunn til å stille spørsmålet om man egentlig planlegger å legge ned Kvislabakken skole i forbindelse med byggingen av Halsen Barneskole, mener håve.

– Ettersom de 10 millionene som kreves for å sette skolen i stand bare utgjør kk 500 000,- per år.

Helsehus

Håve sier videre at det er bekymring i fagmiljøene over hvorvidt man ønsker å utsette byggingen av et såkalt helsehus til fordel for omsorgsboliger i Stjørdal.

– Det er viktig at vi har et helsehus som kan ta seg av akutt- og kortidsbehov. Stadig flere eldre bor hjemme. Vi satser stort på velferdsteknologi og skal vi lykkes med den fremtidige eldreomsorgen, må vi ha et helsehus der vi får et fagmiljø og som kan ta flere sykehusoppgaver.

Nøkkelord

Siste nytt i Stjørdal/Malvik

Olavsfestdagene får mest
  • Kultur

Olavsfestdagene i Trondheim stikker av med mesteparten av festivalstøtten til Trøndelag neste år. Sør-Trøndelag fikk 90 prosent av festivaltilskuddet i Trøndelag da Kulturrådet tildelte midler torsdag.

Reviderte konsesjonslover for vannkraft
  • Nyheter

Fra årsskiftet får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur og oppdatert språkdrakt.

Postens fem viktige juletips
  • Nyheter

16. desember er siste frist for å sende julepakker før jul. Desember er både den morsomste og travleste måneden for de som jobber i Posten.

 
LIVE: Fredagsradio fra Torgkvartalet
  • Direkte

Følg direktesendingen Nea Radio og Fjell-TV har fra Torgkvartalet direkte ved å klikke deg inn på saken her

Statsskog finansierer utedo ved Fjellkirka på Røros
  • Nyheter

Gir av potten "Midtnorske Friluftstiltak".

Stor enighet om budsjettet
  • Nyheter

Men opposisjonen var misfornøyde med prosessen da Stjørdal kommunestyre skulle behandle forslaget for 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE