La fram alternativt budsjett

Skoler: Arbeiderpartiet ønsker å reversere kutt innenfor skolesektoren i budsjettet for Stjørdal kommune i 2018, sier gruppeleder Joar Håve. Anja Ristad fra SV er enig. FOTO: Anne Gundersen

Under et møte i formannskapet i Stjørdal tirsdag, presenterte Arbeiderpartiet sitt alternative budsjett for 2018. –Vi ønsker å framskynde skoleprosjektene sier Joar Håve (AP).

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Arbeiderpartiet i Stjørdal ønsker å reversere kutt innenfor skolesektoren i kommunens budsjett for 2018.

– Vi ønsker også å styrke plankapasiteten i kommunen, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Joar Håve. Han mener at pengene fra det nå skrinlagte bergkunstsenteret kan bruke til å ruste opp Kvislabakken skole.

– Vi ser også at vi har et stort disposisjonsfond og vi mener at det ikke er nødvendig å sette av mer penger til fondet nå, men at de pengene kan brukes til å framskynde byggeprosjektene ved Hegra barneskole og Halsen barneskole.

Saken fortsetter under lydklippet

Foto: Anne Gundersen

Elevvold

Gruppeleder i SV, Anja Ristad, støtter forslaget fra Arbeiderpartiet.

– Vi er veldig skeptiske til etterslepet vi nå risikerer i skolene. Hun er i tillegg opptatt av at skolene skal ha nok og riktige ansatte.

– Vi ser at vi både har et problem med skolevegring og med vold blant elever i skolene våre. Vi ønsker å sette inn miljøterapeuter og andre fagfolk som kan håndtere disse problemstillingene for å sikre at ungene våre får en god skolehverdag. Vi foreslår derfor en økning med en stilling som skal håndtere særlig skolevegring, sier Ristad.

Faller

Joar Håve sier at investeringsforslagene de skal legge fram for kommunestyret i desember kommer til å falle med 21 mot 20 stemmer, som en naturlig konsekvens av maktfordelingen blant partiene.

– Men det jeg er mest redd for er Kvislabakken blir nedstemt. Det er grunn til å stille spørsmålet om man egentlig planlegger å legge ned Kvislabakken skole i forbindelse med byggingen av Halsen Barneskole, mener håve.

– Ettersom de 10 millionene som kreves for å sette skolen i stand bare utgjør kk 500 000,- per år.

Helsehus

Håve sier videre at det er bekymring i fagmiljøene over hvorvidt man ønsker å utsette byggingen av et såkalt helsehus til fordel for omsorgsboliger i Stjørdal.

– Det er viktig at vi har et helsehus som kan ta seg av akutt- og kortidsbehov. Stadig flere eldre bor hjemme. Vi satser stort på velferdsteknologi og skal vi lykkes med den fremtidige eldreomsorgen, må vi ha et helsehus der vi får et fagmiljø og som kan ta flere sykehusoppgaver.

Nøkkelord

Siste nytt i Stjørdal/Malvik

Charity-run for barnekreftsaken
  • Kultur

Søndag starter kjøreklubben Dirty Vikings motorene og cruiser avsted på et løp til inntekt for barnekreftforeningen i Trøndelag.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Søndagsåpent under Landsskytterstevnet
  • Nyheter

Kommunestyret i Stjørdal vedtok torsdag kveld at butikkene kan søke om å holde åpent søndag 5. august under Landskytterstevnet. Dog ikke uten debatt.

 
Her er de trønderske passkontorene som forsvinner
  • Nyheter

Politimestrenes kuttliste er klar - fem passkontor i Trøndelag forsvinner.

Nye krav fra Statens Vegvesen fører til færre sykkelritt
  • Sport

Arrangørene av flere sykkelritt klarer ikke å følge opp de nye kravene til kursing av trafikkvakter og arrangement blir avlyst og lagt ned.

NRK-streiken avsluttet

Avsluttes ved midnatt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE