Fokus på inkludering av ungdom

Fokus på inkludering av ungdom

Inkludering: Fokuset under IA-rådets konferanse på Hell tirsdag, var hvordan man skal hindre unge mennesker i å havne utenfor skole og arbeidsliv. FOTO: Anne Gundersen

Tirsdag arrangerte IA-rådet konferanse på Hell og tema var hvordan man skal hindre at særlig unge mennesker faller utenfor det ordinære arbiedslivet.

250 deltakere fra privat og offentlig sektor var tilstede under IA-konferansen på Hell. Hovedtema var inkludering av ungdom i framtidens og dagens arbeidsliv.

– Vi ser at mange står utenfor både skole og arbeidsliv og her fokuserer vi på at partene kan gjøre noe sammen for å begrense dette, sier LOs distriktssekretær, Kristine Svendsen.

– Arbeidsplassen er viktig, det er der man kan være med å bidra og å føle tilhørighet, mener Svendsen.

Saken fortsetter under lydklippet

Kristine Svendsen og Leif Eggen om IA-konferansen

På jobb

Arbeidsgiverlos og seniorrådgiver arbeid psykisk helse i NAV Nord-Trøndelag, Leif Eggen, var også til stede under konferansen.

– Jobben min er å sette bedrifter og arbeidsplasser i stand til å takle utfordringer som kan oppstå når ungdom er i ferd med å falle utenfor, kanskje særlig når det gjelder psykisk helse, sier Eggen, som også er Venstres gruppeleder i Stjørdal.

– Vi har en klar bestilling fra arbeids- og velferdsdirektoratet som sier at ungdom under 30 år, og også fremmedkulturelle, skal inn i arbeidslivet. Eggen sier at han ser stor effekt på den psykiske helsa til enkeltindivider dersom fokuset er på inkludering.

– Det er slik at dersom du er sykemeldt i ni måneder eller lengre, har du en 80 % sjanse for å bli ufør. Jo før man kommer i gang med å jobbe med enkeltpersoner og arbeidsplasser for å takle utfordringer, dess større er sjansen for at situasjonen skal løse seg. Som Per Fuggeli sier, så er det å være del av flokken er ekstremt viktig, mener Eggen og berømmer IA-rådet for å ha ta initiativ til konferansen.

Se bildet større

Underholdt: Lokale SKA-frika sto for underholdningen på IA-konferansen og som vanlig lot ikke publikum seg be to ganger om å hoppe opp og ned til klassikeren Hoppeslott. FOTO: Anne Gundersen

Evalueres

Avtalen om inkluderene arbeidsliv skal evalueres og eventuelt revideres i 2018.

– Avtalen begynner å bli god og vi skal fortsette å jobbe videre med å satse på inkludering, med sykefraværet og det å få seniorer til å stå lengre i jobb, sier Kristine Svendsen.

– Men det viktigste er at partene i arbeidslivet har et felles mål å strekke seg etter og at vi kan tilpasse oss det vi står overfor.

Nøkkelord

Siste nytt i Stjørdal/Malvik

Kollisjon med elg på Rugldalen
  • Nyheter

Mange viltpåkjørsler i Trøndelag fredag kveld.

Anmelder kringkastingssjefen for innføringen av DAB
  • Nyheter

Sigmund Hov Moen, opprinnelig fra Ålen, stevner Thor Gjermund Eriksen.

Positive til nytt regionråd
  • Nyheter

Torsdag lanserte ordførerne i Stjørdal, Levanger og Verdal planene om å danne et nytt regionråd for å markere den midtre delen av nye Trøndelag fylke, noe ordførerne i både Selbu og Malvik stiller seg positive til.

 
Åpen dag på brannstasjonen
  • Kultur

Brannvernuka går mot slutten og fokuset i år har vært brannøvelse i hjemmet. I morgen krones det hele med åpen dag på brannstasjoner over hele landet.

Floka
  • Floka

Gikk du glipp av fredagens program, så kan du høre det igjen her.

Kinohelga
  • Kino

Lego, Tommy Wirkola og Jeff Bridges er blant stikkordene du finner i helgas kinofilmer.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse