– Bli med på et oppdrettseventyr

LETER ETTER FRAMTIDIGE RØYEOPPDRETTERE: F.v Erling Aas-Eng fra Norges Bondelag, Prosjektleder Tine Blixøen fra Hedmark Kunnskapspark, Avdelingsleder Mali Haugen Røe og Forretningsutvikler Cathrine Fodstad. FOTO: Per Magne Moan

Hedmark Kunnskapspark AS leter etter framtidige røyeoppdrettere

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.05.2017 kl 13:17

Nea Radio
Nea Radio

Norge trenger nye vekstbransjer for å få til omstillingen fra oljeøkonomien og Hedmark Kunnskapspark AS har registrert suksessen med lakseoppdrett. Nå tror næringsparken at dette også kan utvikles til å gjelde oppdrett av ferskvannsfisk og da først og fremst røye.

Administrerende direktør Frank Larsen mener fiskeoppdrett i innlandet er mulig, både som attåtnæring i landbruket og også hovednæring.

Se bildet større

FOTO: Screenshot

Hedmark Kunnskapspark har siden 2014 drevet et avlsprosjekt kalt Arctic Red ved oppdrettsanlegget som kunnskapsparken driver på Løpet på Rena. Der er den første generasjonen stamfisk etablert, med røyepopulasjoner fra flere steder i Norge, deriblant fra Rendalen kommune og fra Savalen i Tynset og Alvdal kommuner.

Dette skal legge grunnlaget for et nytt oppdrettseventyr i Norge, denne gangen i Innlandet, sier Larsen.

Og fra og med 2019 skal rogn fra Rena kunne leveres til nye oppdrettsanlegg i Fjellregionen samt ellers i Innlandet.

Naturgitte forhold

Prosjektleder for mobilisering av røyeoppdrett i Hedmark Kunnskapspark, Tone Blixøen, påpeker at de naturgitte forholdene i Innlandet, og særlig i Fjellregionen, ligger godt til rette for landbasert fiskeoppdrett. Dette med bakgrunn i regionens tilgang på rent og godt vann, og det kalde klimaet som fremmer oppdrett av røye.

Røye egner seg særlig godt som oppdrettsfisk. Den liker seg best i kaldt vann, vokser selv om temperaturen nærmer seg 0 grader og er en frisk og robust fisk som trives under høyere fisketetthet enn de fleste andre oppdrettsartene, sier Blixøen.

Hun og kollega Karina Hauge Johansen, som er prosjektleder for Arctic Red, har nylig skrevet en rikt illustrert bok som kan beskrives som en "oppskriftsbok" for oppdrett av Arktisk Røye".

Boka er snart klar fra trykkeriet, og vil være mulig å få tak i under møtet på Tynset. Boka tar for seg det du trenger å vite for å avgjøre om oppdrett er noe for deg, sier Blixøen.

Bok om hvordan starte opp

Boka handler om røya som en attraktiv mat- og oppdrettsfisk, hvilke typer produksjonsanlegg som er aktuelle, markedsmuligheter og ulike krav fra myndighetene. Den tar også for seg hvordan du kan komme i gang med innlandsoppdrett, samt betraktninger rundt muligheter for inntjening, driftskostnader og kapitalbehov.

Røyeoppdrett i Norge i dag er en svært liten næring. Det produseres kun rundt 300 tonn årlig av kun fire produsenter, men minst en håndfull anlegg er under planlegging. Til sammenligning produserer Norge 1,400.000 tonn laks årlig.

Røye er en luksusfisk som kan prises høyre enn laks, sier Larsen, men påpeker at det trengs en innsats både på merkevarebygging og på det å etablere salgskanaler.

Visjonen er en rekke anlegg langs ulike vassdrag, på land eller i vann, innendørs eller utendørs, som samlet produserer fra 5 til 10 prosent av laksenæringen.

Klarer vi det har røyeoppdrett passert skog- og trebransjen på Innlandet i verdiskapning. Da kan vi virkelig begynne å snakke om Innlandshavet, og vi vil ha en enda sterkere posisjon innen bioøkonomi for Innlandet, sier Larsen.

Åpent møte

Tirsdag 30. mai kl.19.00 inviteres bønder og øvrig lokalt næringsliv i Fjellregionen til et åpent møte om innlandsoppdrett av arktisk røye i Kompetansesenteret i Tynset.

Hør intervju med prosjektleder Tone Blixøen og avdelingsleder Mali Hagen Røe her:

Mali Haugen Røe og Tone Blixøen inviterer til et oppdrettseventyr.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Røros kommune er fornøyd med innbyggerundersøkelsen
  • Nyheter

Men ser også forbedringpotensiale på flere områder.

Feil i utbetaling av pensjon viser behov for
  • Nyheter

Før jul vedtok Stortinget at slippen skal tilbake innen 1. juli 2018. Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

 
Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

Selbu og Tydal åpner snøscooterløypene
  • Nyheter

Fra lørdag kan du kjøre snøscooter fra Selbu til Tydal - lovlig!

Fylkesting vedtok pressestøtte til lokalradio
  • Nyheter

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at lokalradio bør få pressestøtte på lik linje med aviser. De omtaler dagens ordning som konkurransevridende.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE