Viktig rekrutteringsarbeid innen skogbruk

FOTO: Garberg

Stor interesse innen skogbruk ved Selbu Ungdomsskole.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio
Se bildet større

FOTO: Garberg

Se bildet større

FOTO: Garberg

Se bildet større

FOTO: Garberg

Valgfag skogbruk er et tilbud som blir gitt til elever på 10. trinn i Selbu og Tydal.

- Dette tilbudet gjennomføres nå for tredje året og synes å være et populært blant elevene. I år var det i alt 18 elever fra Neadalføret som gjennomførte dette. Gjennom dette kurset vil elevene få dokumentert opplæring på HMS, planting, ungskogpleie med bruk av ryddesag, stell og vedlikehold motorsag, hogst og hogstteknikk. Dette vil igjen gi ungdommene større muligheter for sommerjobb og avløserjobb, der det kreves opplæring på farlig redskap, sier Torgrim Garberg ved Nidaros Skogforum.

- Det er veldig god erfaring med at ungdommer som har fått slik opplæring, har fått interesse for skogbruk og tatt videre utdannelse innen dette. Vi kan bl.a. nevne to ungdommer fra Selbu som har gått denne veien og danna eget firma, Trøndelag trefelling, som nå er godt etablert. Grønn sektor med vekt på skogbruk er ei framtidsretta miljøvennlig næring. Næringa er prega av forgubbing, og det er mange muligheter for allsidige jobber innen næringa.

- Neadalføret er av de viktigste skogområdene i Trøndelag. Vi har tradisjoner med både egen skogskole og naturbrukslinje på Selbu videregående. Dette tilbudet har vært borte i flere år. Vi ser nå en økende søkning til slike linjer. Derfor prøver vi nå ut muligheter for å gjennopprette ei linje med naturbruk ved Selbu videregående. Dette i samspill med at tilbudet med at valgfag skogbruk i 10. trinn blir videreført. Det er tydelig at ungdommene har interesse for dette, og da er det viktig at alle gode krefter går ilag og greier å gi et tilbud til dem, avslutter Garberg.

Siste nytt i Nyheter

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell
  • Nyheter

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer.

Vanvittig bra lyttertall for lokalradio
  • Nyheter

Lokalradioene fortsetter å kapre lyttere, og nok en gang setter Nea Radio ny «verdensrekord» i lytting på lokalradio. Det viser tall for første kvartal fra lokalradioundersøkelsen som Kantar TNS lager.

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

 
Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE