- Utdatert og komplisert regelverk

KOMPLISERT: Regelverket er for komplisert, mener Selbu Arbeiderparti (illustrasjonsfoto). FOTO: Stian Elverum

Selbu Arbeiderparti mener at dagens regelverk for motorferdsel i utmark er både utdatert og komplisert, spesielt etter at det ble åpnet for rekreasjonsløyper med snøscooter i utmark. 

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.02.2018 kl 11:39

Nea Radio
Nea Radio

Årsmøtet i Selbu Arbeiderparti mener regelverket for motorferdsel i utmark må forenkles.

- Selbu AP er av den formening at dagens regelverk for motorferdsel i utmark, som omhandler nyttekjøring med snøscooter, er både utdatert og komplisert, dette spesielt etter at det er åpnet for rekreasjonsløyper i utmark.

Regelverket tillater ikke hytteeiere som har brøytet veg nærmere enn 2,5 kilometer fra sin egen hytte å bruke egen snøscooter. Likevel kan ei rekreasjonsløype legges i umiddelbar nærhet, uten at en kan benytte snøscooter den siste biten frem til hytta.

Regelverket rundt nyttekjøring medfører også en voldsom saksbehandlingsmengde for de kommunene dette angår, mener Selbu AP.

Uttalelse

Selbu AP sender denne uttalelsen til årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti:

1. Det blir gitt åpning for nyttekjøring til hytter og fritidseiendommer uansett avstand fra parkeringsplass / brøytet veg. Kjøringen begrenses til en gitt trasé, og kjøring utenfor denne traseen er ikke tillatt.

2. Der det er mulig, skal ubrøytet sommervei benyttes som fartsåre inn til hytta. Dersom det er rekreasjonsløyper på deler av traseen inn til hytta, skal denne også benyttes

3. All ferdsel, som omtalt ovenfor, betinger grunneiers tillatelse.

4. Hver enkelt kommune gis myndighet til eventuelle innskrenkinger i lovverket i hele eller deler av egen kommune.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Jervejakta avsluttet
  • Nyheter

Åtte felte jerver ble resultatet etter at lisensjakta i rovviltregion 6 ble avsluttet forrige uke. Hele sju av jervene var tisper.

Tydal sier ja til regionsamarbeid
  • Nyheter

Kommunestyret i Tydal vil fortsette samarbeidet i Værnesregionen og er også positiv til det nye Midt-Trøndelag-samarbeidet. Men på èn betingelse.

 Utenlandstrafikken økte
  • Nyheter

Oppdal øker med 31,6 prosent internasjonale gjestedøgn
, og hele Trøndelag opplevde en positiv vekst i antall samlede gjestedøgn fra utlandet mellom januar og desember 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.

 
Stiller lånegaranti for Selbuskogen
  • Nyheter

Selbuskogen får 7,5 millioner mer å rutte med når Stjørdal kommune nå garanterer for lån.

Tidenes årsresultat for Stjørdal
  • Nyheter

Dersom de foreløpige tallene som ble lagt fram i kommunestyret torsdag kveld slår til, går Stjørdal med 80 millioner kroner i overskudd for 2017. Det er rekord.

Lanserte ny Leaf
  • Nyheter

Torsdag ble den nye modellen av el-bilen Nissan Leaf lansert hos Trio Bilsenter på Stjørdal.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE