- Utdatert og komplisert regelverk

KOMPLISERT: Regelverket er for komplisert, mener Selbu Arbeiderparti (illustrasjonsfoto). FOTO: Stian Elverum

Selbu Arbeiderparti mener at dagens regelverk for motorferdsel i utmark er både utdatert og komplisert, spesielt etter at det ble åpnet for rekreasjonsløyper med snøscooter i utmark. 

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.02.2018 kl 11:39

Nea Radio
Nea Radio

Årsmøtet i Selbu Arbeiderparti mener regelverket for motorferdsel i utmark må forenkles.

- Selbu AP er av den formening at dagens regelverk for motorferdsel i utmark, som omhandler nyttekjøring med snøscooter, er både utdatert og komplisert, dette spesielt etter at det er åpnet for rekreasjonsløyper i utmark.

Regelverket tillater ikke hytteeiere som har brøytet veg nærmere enn 2,5 kilometer fra sin egen hytte å bruke egen snøscooter. Likevel kan ei rekreasjonsløype legges i umiddelbar nærhet, uten at en kan benytte snøscooter den siste biten frem til hytta.

Regelverket rundt nyttekjøring medfører også en voldsom saksbehandlingsmengde for de kommunene dette angår, mener Selbu AP.

Uttalelse

Selbu AP sender denne uttalelsen til årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti:

1. Det blir gitt åpning for nyttekjøring til hytter og fritidseiendommer uansett avstand fra parkeringsplass / brøytet veg. Kjøringen begrenses til en gitt trasé, og kjøring utenfor denne traseen er ikke tillatt.

2. Der det er mulig, skal ubrøytet sommervei benyttes som fartsåre inn til hytta. Dersom det er rekreasjonsløyper på deler av traseen inn til hytta, skal denne også benyttes

3. All ferdsel, som omtalt ovenfor, betinger grunneiers tillatelse.

4. Hver enkelt kommune gis myndighet til eventuelle innskrenkinger i lovverket i hele eller deler av egen kommune.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Utsetter asfalteringen av rullebanen på Røros lufthavn
  • røros lufthavn

Avinor vil gi lokalt næringsliv og reiseliv mulighet til å jobbe med ruteutvikling til og fra regionen, før de bestemmer hvor lang rullebanen skal være.

«Trygt hjem for en 50-lapp» i hele fylket

Fylkestinget vedtok denne uka å sende en bestilling til Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune om at ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp» utvides til å gjelde hele Trøndelag. Det skriver Senterpartiet i ei pressemelding.

1. mai på Røros
  • Nyheter

Fortsetter med demonstrasjonstog i Bergstaden også i år.

 
Skal starte utdanning i lokalmatproduksjon på Røros

Med forbehold om godkjenning fra NOKUT kan du fra høsten av starte utdanning i lokalmatproduksjon på Røros.

Antall tunge motorsykler øker kraftig
  • Nyheter

Med våren kommer trekkfuglene og motorsyklistene. Motorsykkelsesongen er i gang, og bilistene må igjen dele veien med brummende tohjulinger. Å se ett lys i speilet er et sikkert vårtegn.

Designnominasjoner til Røros, Melhus og Trondheim
  • Nyheter

Espen Voll fra Trondheim, Sigurd Resell fra Melhus og Flokk, med fabrikk i Røros, er nominert til forskjellige bransjepriser under Innovasjonskraft 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE