Tydal under press, men leverer fortsatt

TYDAL RÅDHUS: Formannskapet har behandlet rådmannens forslag til årsmelding og årsregnskap. FOTO: Andreas Reitan

Formannskapet i Tydal behandlet årsmelding og årsegnskap.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Lille Tydal sliter med en betydelig nedgang i inntektene siste år. Først og fremst skyldes det tapte kraftinntekter.

Til tross for at det økonomiske handlingsrommet er betydelig svekket sammenlignet med hvordan det har vært, kom Tydal kommune likevel ut med et mindreforbruk på rundt 1,5 millioner kroner for fjoråret. Også disposisjonsfondet var solid, på 19 millioner ved
utgangen av året.

- I likhet med andre kommuner står vi i framtida overfor store utfordringer på velferdsområdene når det gjelder den faglige kompetansen,
rekruttering og økonomi. Uten tjenestesamarbeidet i Værnesregionen har vi ikke klart å levert innenfor flere
av våre tjenesteområder, skriver rådmann Heidi Horndalen i årsmeldinga.

Tydalssamfunnet er under press, med nedgang i antall innbyggere, få barn i barnehage og skole og økende antall eldre.

- Med krav fra sentrale hold om økt effektivisering og nye lovpålagte oppgaver blir dette en større og større utfordring for en liten kommune som Tydal. Til tross for dette litt mørke bildet har vi et stort og godt tjenestetilbud til innbyggerne våre, skriver Horndalen.

Hun påpeker også at selv om det regnskapsmessige resultatet er greit nok, så vil kommuneøkonomien rammes ytterligere ved nye tap av kraftinntekter, renteendringer og kommende endringer i befolkningssammensetning.

- Tilrettelegging av tjenester for innbyggerne og næringslivet er hovedoppgaven til kommunen. Vi må hele tida ha fokus på å utvikle bedre tjenester og tiltak som kommer innbyggere og tilreisende til gode. Medarbeiderne og økonomi er to avgjørende faktorer i utvikling av tjenester .I kommunen må det hele tiden jobbes med læring, fornyelse og innovasjon for å videreutvikle og forbedre de tjenester vi leverer.
Effektivisering av organisasjonen er noe som det må settes enda større fokus på i årene som kommer, skriver rådmannen og peker på viktige satsingsområder:

 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er undersluttbehandling
 Åpning av rekreasjonsløyper for snøscooter
 Godt samarbeid med frivilligheten
 Kontinuerlig barnehageopptak
 Åpning av Tydal kulturhus
 Vann og kloakk i hytteområder
 Tilrettelegging av prosjekter innenfor reiselivsnæringen.

- Det blir i framtida viktig å finne gode prosjekter som kan gi økt antall arbeidsplasser. Næringsprosjekter som bygger på de fortrinn vi har i Tydal. For å legge til rette for gode prosjekter må vi ha infrastrukturen på plass. Det omhandler alt fra bl.a boligtomter, vann, vei, kloakk, løyper, stier, skilting og bredbånd, skriver rådmannen i årsmeldinga.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

 
Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

Søndagsåpent under Landsskytterstevnet
  • Nyheter

Kommunestyret i Stjørdal vedtok torsdag kveld at butikkene kan søke om å holde åpent søndag 5. august under Landskytterstevnet. Dog ikke uten debatt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE