Selbu-Trykk AS eQuass -sertifisert

Morten Dahlø er daglig leder ved Selbu-Trykk AS FOTO: Privat

Selbu-Trykk AS er for fjerde gang eQuass -sertifisert, denne gang etter den nye standarden eQuass 2018.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.10.2017 kl 12:18

Nea Radio
Nea Radio

Selbu-Trykk AS er nok en gang eQuass -sertifisert. Første gang bedriften ble sertifisert var i 2011. Dette er fjerde gangen bedriften er sertifisert, denne gangen etter den nye standarden, eQuass 2018.

- Det er bare et fåtall bedrifter i Norge som har blitt sertifisert innen den nye standarden, så Selbu-Trykk viser at vi er en bedrift som tenker fremover, sier daglig leder Morten Dahlø.

Heleid kommunal bedrift

Selbu-Trykk AS eies 100 prosent av Selbu kommune. Selbu-Trykk er i dag en arbeidsmarkedsbedrift med rundt 30 deltakere tilknyttet tiltaksdriften hvert år, i tillegg til 11 fast ansatte.

Bedriften er totalleverandør av trykksaker og grafisk design,og ansvarlig for drift av et vaskeri tilknyttet Selbu Sykehjem.
Selbu-Trykk har seks plasser på APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og 15 plasser på VTA (Varig tilrettelagt arbeid).
Bedriften samarbeider tett med det lokale næringslivet.

Hva er eQuass

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.

- Vi er meget godt fornøyd med at vi nok en gang har sertifisert oss. Dette er et avgjørende sertifikat for at Selbu-Trykk skal bestå som arbeidsmarkedsbedrift. Sertifikatet er gyldig i tre år fremover, med årlig oppfølging fra revisor til neste sertifisering, ser daglig leder Morten Dahlø.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

 
Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE