- Nei til utvidet eiendomsskatt

EIENDOMSSKATT: Næringslivet i Stugudal er svært skeptisk til utvidet eiendomsskatt. FOTO: Marit Manfredsdotter

- Næringslivet i Stugudal er svært bekymret, både når det gjelder kommunens holdninger til næringslivet og til forutsigbarheten som burde ligge i politiske løfter, skriver Stugudal Bedriftsnettverk i et brev til politikerne i Tydal.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.11.2017 kl 23:34

Nea Radio
Nea Radio

- Tydal kommune er blant de kommunene i Trøndelag hvor kommunale avgifter er høyest, og det uten eiendomsskatt. Vi mener at det er andre måter å bygge samfunnet på enn ved passiv usosial skattelegging, skriver Stugudal Bedriftsnettverk i et innspill foran mandagens budsjettbehandling i formannskapet i Tydal.

Her er brevet i sin helhet:

Stugudal Bedriftsnettverk har gjennom høsten gjennomført flere medlemsmøter og er i gang med flere delprosjekt som er støttet av Innovasjon Norge. Vi har satt fokus på en offensiv næringsutvikling og ønsker å ha Tydal kommune med på laget.
Flere av bedriftene driver i dag med et resultat som ikke gir mye rom til nye tiltak og ansettelser. Det meste av energien blir brukt til å komme på pluss-siden i regnskapet. Bakgrunnen for at bedriftsnettverket ble etablert er at vi ønsker å stå sammen og gjøre noe med dette. En positiv og kreativ holdning til egen og andres utvikling og vilje til å satse og utvikle Stugudal er nå en svært viktig drivkraft.

Vårt kundegrunnlag er i hovedsak hytteeiere og turister, og målet er økt hyttebygging, økt bruk av hyttene, og turister fra nye områder. Dette krever både stor egeninnsats og økonomiske bidrag fra den enkelte bedrift.
Vi ønsker å øke aktiviteten slik at området blir mer attraktivt og bidra til nyetableringer. Dette vil igjen føre til behov for flere ansatte. Noe som også vil øke skatteinngangen til kommunen.

Budsjett 2018

For to år siden gikk ordføreren til valg med garantier om at det ikke skulle innføres eiendomsskatt.
På tross av garantiene Senterpartiet ga velgerne, la de inn føringer allerede i oppstart av årets budsjettarbeid. De gikk inn for å innføre eiendomsskatt for hele kommunen i 2018.
Andelen ansatte rettet mot kultur, landbruk og næring blir redusert til et minimum, 2.4 årsverk. Økonomiplanen viser ikke til noen konkrete tiltak som fremmer sysselsetting eller økt bosetting.

Vi mener at det er andre måter å bygge samfunnet på, enn ved passiv usosial skattelegging.
Tydal kommune er i tillegg blant de kommunene i Trøndelag hvor kommunale avgifter er høyest, og det uten eiendomsskatt.

Egne lokaler

Store deler av næringslivet er avhengig av egne lokaler for å kunne holde virksomheten i gang. Eiendomsskatt kommer som en ekstra husleie etter at vanlig inntektsskatt er betalt. Dette kan få store konsekvenser og øke usikkerheten både for eiere og ansatte. Eiendomsskatt er heller ingen god reklame når hyttetomter og hytter skal selges.
Vi burde heller benytte det fortrinnet vi har i markedsføring når vi ikke har eiendomsskatt. En utredning av konsekvensene ved innføring av eiendomsskatt og vurdering av kostnadene ved å administrere den burde ha vært gjennomført.

Næringslivet i Stugudal er svært bekymret, både når det gjelder kommunenes holdninger til næringslivet og forutsigbarheten som burde ligge i politiske løfter. Skal vi utvikle Tydal til å bli en mer attraktiv kommune for hytteeiere, turister og nyetablerere trenger vi helt andre virkemidler enn eiendomsskatt.

Stugudal, 25. november 2017

Stugudal Bedriftsnettverk
Styret v/leder Ellen Brandtzæg

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

- Vil kutte smålig kutt
  • Nyheter

Fylkesrådmannen vil kutte en kvart million i bevilgningen til Ungt Entreprenørskap. Med støtte fra Frp og Venstre vil Høyre fjerne kuttet.

Ny bryggerimester på Røros
  • Nyheter

Jones Mikkelsen skal styre humle og malt framover.

Ekstraordinær båndtvang i Røros
  • Nyheter

Mye snø gjør det svært utfordrende og belastende for hjorteviltet i kommunen.

 
FM for lokalradio
  • Nyheter

- Behold FM-nettet for lokalradio. Fremskrittspartiet har hele tiden vært imot å stenge FM-nettet. Stengingen har kostet lytterne om lag 20 milliarder, og mange har ikke råd til DAB i bil, heter det i en resolusjon fra Oslo Fremskrittsparti.

Gratis vinterferie?
  • Nyheter

Statskog SF har over 100 åpne buer og nær 80 utleiehytter over hele landet. Dette er stort sett enkle hytter midt ute i norsk turterreng. Det er gratis å tilbringe natta i ei åpen bu, mens utleiehyttene kan leies rimelig gjennom inatur.no.

Gjennomslag for Senterungdommen
  • Nyheter

Senterungdommen i Trøndelag var godt representert på Trøndelag Senterpartis første samlede fylkesårsmøte. Senterungdommen er også fornøyd med sine politiske gjennomslag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE