Sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt

NEDKLASSIFISERING: Velforeninger i Selbu står sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt.

- Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune, skriver flere velforeninger i et felles leserbrev.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Vi har hatt et felles møte for velforeningene for å drøfte denne saken, da vi alle er berørte av et eventuelt vedtak.

Vi stiller oss spørrende til likhetsprinsippet kommunen legger til grunn for denne saken. En eventuell privatisering vil føre til en ubalanse i kostnad avhengig av hvor mange husstander som deler hver enkelt veg. Det er også kommunale veger i boligfelt som ikke blir berørte, som skaper en ulikhet innad i boligfeltene.

Det bør være i kommunens interesse å skape bolyst, for å kunne ha positiv befolkningsvekst. Da er det viktig å være en attraktiv kommune for innflyttere, samt at man klarer å beholde de som allerede har valgt å bosette seg i Selbu kommune. Kommunen har et solidarisk ansvar for å gjøre Selbu til en kommune man ønsker å bo i. Det er mange kommunale tomter lagt ut for salg i boligfelt, eventuell privat veg vil ikke være et godt salgsargument.

Boligfelt er bebodd av personer uten spesiell tilknytning til hverandre som nå eventuelt må samarbeide om drift av veg, som de færreste har kompetanse til. Det vil være samfunnsøkonomisk kostbart å drifte veglag der man potensielt er uenige om vegstandard, pris og hva som skal gjøres på dugnad. Driften må foregå på frivillig basis, på fritiden. Vi mener det vil kreves mer tid og ressurser å drive et stort veglag i boligfelt enn på en privat gårdsveg.

Dette blir eventuelt en nedbygging av infrastruktur, og vi går mange tiår tilbake i tid. Å gå fra profesjonell forvaltning til dugnadbasert vedlikehold vil slå negativt ut på vegstandarden. Vil det kreves en standard på privat veg fra kommunen? Det bor vesentlig flere langs en veg i boligfelt enn på en gårdsveg, og både post, hjemmesykepleie og søppelbiler skal frem.

Vil kommunen oppruste vegene før en eventuell overtakelse, og hva vil dette koste kommunen?

Likt for alle vil det ikke bli med et eventuelt vedtak i denne saken, med så mange unntak og forskjeller i husstander og lengde på veg. Er dette den rette måten å spare inn penger på, med tanke på den negative effekten Selbu kommune kan få i forhold til bosetting av nye beboere samt beholde de vi har?

Molia Velforening,
Mosletta Velforening,
Tømra Velforening,
Hårstadbakkene Velforening,
Kyllo Velforening,
Sjøvoll og Kvellohaugen Velforening,
Haugaringen Velforening,
Fuglem boligfelt,
Draksten Velforening
beboere i Botnlia,
beboere i Voksmyra
og
Rødbergvegen/Skulbakken Velforening

Se bildet større

NEDKLASSIFISERING: - Hvem skal brøyte, spør velforeninger i Selbu, som nå står sammen mot nedklassifisering av kommunale veger i boligfelt.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Kulturminnefondet feirer 15 år
  • Leserbrev

Har gjennomført over 4000 tiltak.

- Beste siden røykeloven
  • Leserbrev

- Stortingets vedtak om å innføre én time daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, er det viktigste folkehelsetiltaket i Norge siden røykeloven, skriver Erling Lae, styreleder i Norsk Friluftsliv i denne kronikken.

Stakkars Postman Pat

Lorns Olav Skjemstad fra Røros tur og løypeforening slår i dette leserbrevet et slag for bedre merking av postkasser.

 
- Kjøp julematen lokalt
  • Leserbrev

- Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg, skriver Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dette leserinnlegget.

- Nei til privatisering av kommunale veger
  • Leserbrev

Velforeninga i Molia i Selbu er kritisk til forslaget om privatisering av kommunale veger. -Å legge slike oppgaver på privatpersoner gjør at vi ikke kan kvalitetssikre vegene våre. Veglag kan bli driftet ulikt, med ulik vegstandard som resultat, skriver velforeninga i en høringsuttalelse. Denne ek...

Røros som ja- eller nei-kommune
  • Leserbrev

– Røros skal være en ja-kommune. Røros AP, SV og RL stemte nei til å være en ja-Kommune. SP stemte ja, skriver Mona W Slettum (H) og Gard Erik Sandbakken (V) i dette leserbrevet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE