Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.

Selbu ungdomsskole anno 2017. FOTO: Andreas Reitan

- Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever? Spørsmålet stilles av klubben i Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu:

Arbeidet med forprosjektet til en ny ungdomsskole ble igangsatt i høst og ansatte ved Selbu ungdomsskole har blitt involvert i prosessen for å hjelpe arkitektkontoret Tegn 3 til å lage forslag til en ny ungdomsskole på Bell.
Det nye byggets kjernevirksomhet er undervisning, og det er derfor svært viktig at vi som utøver denne virksomheten er med på planleggingen og utviklingen av et funksjonelt og framtidsrettet bygg. Vi er veldig glad for at vår medvirkning i dette utviklingsarbeidet er høyt prioritert.
Likevel er det noen spørsmål knyttet til hele prosessen med bygging av ny ungdomsskole vi ønsker svar på:

Hvorfor ble ikke utviklingsverkstedet/folkemøtet for ansatte og lokalbefolkninga gjennomført før beslutningen om hva det nye bygget skal inneholde ble tatt?
Hvorfor er f. eks. ikke kulturskolen, folkebiblioteket og kultursal tatt med inn i planene? Kulturskolen (og Bell skole) har plassmangel og folkebiblioteket trenger nye lokaler i nær framtid.

Hvorfor har ikke politikerne drøftet framtidig skolestruktur i Selbu når en så stor investering i oppvekstsektoren skal gjøres?
Hvorfor er ikke lærdommen og erfaringene i forbindelse med bygging av ny Bell skole tatt i betraktning?

Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever?

Folkemøtet tirsdag 05.09.17 avslørte en stor avstand fra innbyggernes visjoner, drømmer og ønsker for innholdet i en ny ungdomsskole og de rammer og føringer politikerne har vedtatt. Hvorfor ikke legge de ansattes og befolkningens innspill fra folkemøtet til grunn og ta en revurdering av både rammene og planene?

Vennlig hilsen
Klubben, Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Nye kommunesammenslåinger?
  • Leserbrev

- Regjeringen ser bort fra stortingsvedtaket om at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å presse fram nye sammenslåinger av kommuner. Kommuneproposisjonen trosser Stortinget og legger opp til nye runder med kommunesammenslåinger, sier Heidi Greni fra Senterpartiet, saksordfører for ...

- Regjeringens passkutt er uakseptabelt

- Mange vil få mye lengre reisevei for å skaffe seg pass dersom regjeringen får det som den vil, skriver Jenny Klinge (Sp) i dette leserinnlgget.

Hurra - året rundt!
  • Leserbrev

– Her på Røros kan vi feire året rundt for de mange frivillige som bidrar med villige hender, bankende hjerter og god kunnskap for de mange arrangementene som fins her i fjellregionen, skriver daglig leder i Elden, Siri B. Gellein, i et leserinnlegg.

 
Leserbrev fra bekymret storebror
  • Leserbrev

– Blir jeg akutt syk, send meg til St.Olavs, ikke ti ville hester får meg til Innlandet sykehus Tynset. Er det ikke akutt, men jeg trenger en kontrolltime eller behandling tar jeg gjerne en tur til sykehuset på Tynset, skriver Tore Børresen.

 – Natoøvelsen fremmer ikke avspenning
  • Leserbrev

SV skriver i et leserbrev at Norge må våge å si at vi ikke aksepterer våpenindustrien og militærmaktene USA / NATO og Russland sin bløff om at terrorbalanse og våpenopprustning bevarer freden.

Godbiter inn i det nasjonale utvalget
  • Nyheter

Rørosmeieriet kommer med Niste naturellyoghurt med müsli og Niste tyttebæryoghurt med müsli inn i de nasjonale dagligvaresortimentet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE