Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.

Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu.

Selbu ungdomsskole anno 2017. FOTO: Andreas Reitan

- Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever? Spørsmålet stilles av klubben i Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole.

Tekst:

Publisert:

Ny ungdomsskole. Åpent brev til politikerne i Selbu:

Arbeidet med forprosjektet til en ny ungdomsskole ble igangsatt i høst og ansatte ved Selbu ungdomsskole har blitt involvert i prosessen for å hjelpe arkitektkontoret Tegn 3 til å lage forslag til en ny ungdomsskole på Bell.
Det nye byggets kjernevirksomhet er undervisning, og det er derfor svært viktig at vi som utøver denne virksomheten er med på planleggingen og utviklingen av et funksjonelt og framtidsrettet bygg. Vi er veldig glad for at vår medvirkning i dette utviklingsarbeidet er høyt prioritert.
Likevel er det noen spørsmål knyttet til hele prosessen med bygging av ny ungdomsskole vi ønsker svar på:

Hvorfor ble ikke utviklingsverkstedet/folkemøtet for ansatte og lokalbefolkninga gjennomført før beslutningen om hva det nye bygget skal inneholde ble tatt?
Hvorfor er f. eks. ikke kulturskolen, folkebiblioteket og kultursal tatt med inn i planene? Kulturskolen (og Bell skole) har plassmangel og folkebiblioteket trenger nye lokaler i nær framtid.

Hvorfor har ikke politikerne drøftet framtidig skolestruktur i Selbu når en så stor investering i oppvekstsektoren skal gjøres?
Hvorfor er ikke lærdommen og erfaringene i forbindelse med bygging av ny Bell skole tatt i betraktning?

Hvor er sammenhengen mellom visjonene for utviklinga av bygdesamfunnet som en attraktiv og moderne bostedskommune og vedtaket om å bygge ny skole for bare 150 elever?

Folkemøtet tirsdag 05.09.17 avslørte en stor avstand fra innbyggernes visjoner, drømmer og ønsker for innholdet i en ny ungdomsskole og de rammer og føringer politikerne har vedtatt. Hvorfor ikke legge de ansattes og befolkningens innspill fra folkemøtet til grunn og ta en revurdering av både rammene og planene?

Vennlig hilsen
Klubben, Utdanningsforbundet ved Selbu ungdomsskole

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Svar på åpent brev om ungdomsskole
  • Leserbrev

I dette leserbrevet svarer ordfører og varaordfører på et åpent brev om ny ungdomsskole i Selbu, skrevet av klubben i utdanningsforbundet med Selbu Ungdomsskole.

Trondheim Pride 20 år
  • Leserbrev

- Trondheim Pride feirer i år 20 års-jubileum. 20 år med bevisstgjøring om at vi dessverre ikke er likeverd eller likestilt. Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd, skriver Liv Beate Eidem i 
LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-T...

- Katastrofen må bryte lydmuren!

-1,5 million barn er kritisk underernærte og står i fare for å dø av sult. Det er flere barn enn det finnes i hele Norge, skriver Røde Kors-laga i Selbu, Ålen og Røros i dette leserbrevet.

 
Senterpartiet takker for tilliten
  • Leserbrev

- Jeg er overveldet over den store framgangen Senterpartiet fikk ved dette valget. I Sør Trøndelag fikk vi over 19.000 stemmer og en framgang på 4,2 prosent. Det gir meg og partiet et solid mandat i kommende fireårsperiode som skal brukes til beste for trønderne – det kan jeg love, skriver Heidi G...

Sluttappell fra SV
  • Leserbrev

Avslutter valgkampen.

Et politisk blikk - bakover og fremover
  • Leserbrev

– Jordkloden har nådd sin tålegrense, og politikken må moderniseres, skriver Hanne Feragen fra MDG i dette leserbrevet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse