Sørsamer på Rørosmuseet

"Båatsoe" har utstillingsåpning på Rørosmuseet lørdag. FOTO: Bente Haarstad

Utstillinga «Båatsoe – Sørsamisk reindrift» åpner på Rørosmuseet lørdag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.09.2017 kl 09:54

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

Bente Haarstad (1956, Selbu) er både dokumentarfotograf og journalist.
Hun har jobbet som journalist og fotograf for større og mindre redaksjoner, dagspresse og fagpresse, og har tidligere stilt ut sine fotografier i bl.a. Neadalen Kunstforening, Malvik rådhus og Trondhjems Turistforening.
Hun har fulgt den sørsamiske reindriften i over 15 år. Resultatet er en vandreutstilling. Den ble vist ved Trondheim Kunstforening våren 2017, ved 705 Senteret i Tydal/Neadalen Kunstforening i sommer, og til slutt ved Rørosmuseet, fra 9. september og ut året.

Utstillinga har tidligere vært vist ved Trondhjems Kunstforening og ved 705 Senteret i Tydal. Utstillinga vil stå ved Rørosmuseet ut året.

«Båatsoe – Sørsamisk reindrift» er ei utstilling med dokumentarfoto fra noen av de mange ulike reindriftsområdene i Midt-Norge.Utstillinga er tilknyttet det nasjonale samiske 100-årsjubileet Tråante 2017 og har tidligere i år vært vist ved Trondhjems Kunstforening og Neadalen Kunstforening/705 Senteret i Tydal.

Bente Haarstad har fulgt den sørsamiske reindriften som fotograf i over 15 år.

Til tross for at samene er Europas eneste minoritet med urfolksstatus, får de relativt lite oppmerksomhet fra storsamfunnet. Den sørsamiske reindriften holder stort sett til i fjellområdene, og beiteområdene strekker seg fra Elgå i Hedmark i sør, og nordover til Saltfjellet i Nordland. Pluss i et tilsvarende område på svensk side av riksgrensen. Hovedtyngden av bildene i denne utstillingen er fra reindriften i Trøndelag.

Samene har vært brukere av naturen i tusenvis av år, og må ha forvaltet godt, siden mange områder nå er vernet. Mange av dagens nasjonalparker er formet av samisk aktivitet og kultur gjennom århundrer. De fleste av nasjonalparkene i det sørsamiske området er en del av samenes kulturlandskap, dvs. Femundsmarka, Gutulia, Skarvan og Roltdalen, Blåfjella-Skjækerfjella, Lierne, Børgefjell og Lomsdal-Visten nasjonalpark, og kjente verneområder som Trollheimen og Sylan. Vi lever altså i, og med, samisk kultur og landskap når vi besøker de midtnorske fjellområdene, og på Fosen går reinbeiteområdene nærmest ned til fjæresteinene.

Til tross for dette, er sørsamene på mange måter et usynlig folk. De har tilsynelatende satt få spor etter seg i naturen, og reindriften utøves gjerne i områder der få folk ferdes. Likevel er det et folk med en levende kultur. Utstillingen viser blant annet et av årets høydepunkter: kalvemerkingen om sommeren der hele familien bidrar. Mange familier tilbringer uker på sommerboplassen i fjellet. Det er også bilder fra noen av de mektige forflytningene av reinflokkene som skjer vår og høst, fra og til sommer- og vinterbeiter og kalvingsland, samt bilder fra reinslaktingen.
Reindriften er en arealkrevende, naturbasert næring, og ressursgrunnlaget blir stadig mindre. Noen av de største utfordringene reindriften står overfor er derfor knyttet til tap av beiteareal og flyttleder; på grunn av utbygging av hytter og veger, vindkraftindustri og gruver. Til tross for mange trusler, og det at reindrift er hardt arbeid, så er det også store gleder i yrket.

Reindrift er mer et levevis enn en jobb. Dette er noe av det utstillingen tar opp og formidler.

Båatsoe er sørsamisk, og er et begrep for det å leve med rein, med alt hva det innebærer. Sørsamisk er et av verdens mest utrydningstruede språk, og det antas at det snakkes av bare noen få hundre personer.

Utstillinga er støttet av Stiftelsen Fritt Ord og Sametinget.

Se bildet større

Kalvmerking Gåebrien sijte FOTO: Bente Haarstad

Siste nytt i Kultur

Torstein Mørseth og Jan Engen er dagens flokegjester
  • Fredagsfloka

Hør Torstein Mørseth og Jan Engen diskutere livets viderverdigheter.

Strålende Karoliner-premiere på Brekka
  • Kultur

- Fantastisk! Publikums reaksjoner etter premieren på Karolinerspelet i Tydal var entydige.

Tjukkasgjengen starter trimtilbud i Malvik
  • Kultur

Finn O. Fosmo drar i gang et nytt trimtilbud i Malvik - og her snakker vi lavterskel!

 
Storslått Carmen med bestått eksamen
  • Kultur

Med eksamen framfor en fullsatt sal i Bruket kulturhus fikk Anne Birgitte Bouwhuis Røkke fra Skatval vist at hun er en fullblods klassisk sanger for sensorer fra musikkonservatoriet ved NTNU.

Premiereklart i Tydal
  • Kultur

I kveld er det premiere på “Karolinerspelet, dødsmarsjen over Tydalsfjella”, på Brekka bygdetun i Tydal. Generalprøven frister oss til å si: Best ever!

General Nils
  • Kultur

Nils Jonsson spiller general Carl Gustav Armfeldt i Karolinerspelet 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE