Hjertespråket: – Ulike språksituasjoner trenger ulike ordninger

SAMETINGSRÅDET: Fra venstre Mikkel Eskil Mikkelsen, Berit Marie Eira, Ailo Keskitalo, Silje Karine Muotka og Henrik Olsen FOTO: Kenneth Hætta

Sametingsrådet fremmer sak om språkområde og kommunekategorier for plenum i desember. – Det er språksituasjonen i de ulike områdene som skal være utgangspunktet for den fremtidige språkplanleggingen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Sametingsrådet har stort fokus på oppfølging av NOU2016:18 Hjertespråket. Sametinget har en målsetting om å styrke og utvikle samisk språk over hele landet.
– En av de største utfordringene vi har i dag er at dagens forvaltningsområde for samisk språk ikke tar hensyn til at språksituasjonen er forskjellig fra kommune til kommune, sier Keskitalo.
Gjennom dagens ordning har alle kommuner de samme forpliktelser til tross for at både språksituasjonen og antall samiskspråklige i kommunene er svært varierende.

– Regelverk må gjenspeile virkeligheten

NOU2016:18 Hjertespråket foreslår en differensiert ordning med ulike kategorier for kommuner som omfattes av samisk språkområde, nemlig språkbevaringskommuner, språkvitaliseringskommuner og storbykommuner.
Sametingsrådet har forventninger om at et språkområde med ulike kommunekategorier i større grad vil ta hensyn til kommunenes behov og utfordringer.
– Vi vet at språksituasjonen er svært forskjellig i kommunene. I noen kommuner er samisk språk levende på alle områder i kommunen, mens i andre kommuner er situasjonen annerledes, og i disse kommunene er det behov for å bygge opp kompetansen i samisk språk. Det er derfor svært avgjørende at det utarbeides regelverk som i større grad gjenspeiler virkeligheten, sier Keskitalo.

Foreslår ytterligere to kommunekategorier

Sametingsrådet foreslår at språkressurskommuner blir ny kategori i tillegg til de tre kategoriene språkutvalget har foreslått i sin rapport.
– Vi har i dag to kommuner hvor samisk er majoritetsspråk. Dette er helt unikt i samisk språksammenheng, og vi mener at det vil være viktig å sikre at man for fremtiden fortsatt har kommuner hvor samisk språk er majoritetsspråket. Vi mener at disse kommunene er ressurskommuner, og har et ønske om at disse kommunene skal kunne ivareta en del oppgaver som kommer hele samfunnet til nytte, sier Keskitalo.
Sametingsrådet mener at det er viktig å synliggjøre at også øvrige kommuner har visse forpliktelser ovenfor den samiske språkbruker, og foreslår derfor også øvrige kommuner som en egen kategori.
Videre har sametingsrådet sett det som hensiktsmessig å inkludere mindre byer i språkområdet, og foreslår derfor at kategorien kalles bykommuner i stedet for storbykommuner, slik språkutvalget foreslår.
– Det samiske språkområdet berører ikke bare hele den samiske befolkningen, men har også stor betydning for oppfølgingen av mange andre forslag til tiltak i Hjertespråket. Jeg mener derfor det er viktig at vi nå tar denne debatten i plenum, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ny leder i Malvik Høyre
  • Nyheter

Torsdag ble Halvard Dahle valgt til ny leder av Malvik Høyre.

Trøndelag Høyre inviterer pelsdyroppdrettere til dialog
  • Nyheter

I Jeløy-plattformen går det fram at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen fram mot 2024/2025. Eksisterende næringsaktører skal få en økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold. Kompensasjonsordningen skal utredes og klargjøres i løpet av 2018.

Kontrollerte 14.658 tunge kjøretøy
  • Nyheter

Det er høy aktivitet på Statens vegvesens kontrollstasjoner i Midt-Norge. Av de 14.658 tunge kjøretøyene som ble kontrollert i 2017, fikk 2.787 bruksforbud. Det utgjør omtrent 19 prosent.

 
Uværet fører til stengte veier og trøbbel på Værnes
  • Nyheter

Mandag morgen er det opp i full storm utsatte steder i Trøndelag.

Hytte brant ned
  • Nyheter

Alle kom seg ut da ei hytte brant ned til grunnen i Selbu natt til søndag.

Kan bli 40-50 kuldegrader på Røros
  • Nyheter

Advarer mot sibirkulde.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE