Gankan gïele 23: Sannhetskommisjon

Publisert:

I denne ukas sørsamiske sending blir det stoff fra Stortinget, der det har vært åpen høring.

 
Vil redusere rovviltbestandene

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2017 kl 20:58

– Det eneste som hjelper på rovvilttapene i de utsatte områdene er å redusere rovviltbestandene, sier Mariann Wollmann Magga. Hun er sametingsråd med ansvar for Sametingets rovviltpolitikk.

 
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
 
Gankan gïele 22: Sametingsvalg på svensk side

Publisert: - Oppdatert: 10.05.2017 kl 18:53

Kan en maskin svare på hvordan et valg går for seg? Det prøver vi ut i ukas sørsamiske sending.

 
Gankan gïele 21: Reinflytting

Publisert:

I ukas sørsamiske sending fokuserer vi på reinflytting, og da spesielt vårflyttinga. Nrk har med sin sakte-TV satt fokus på temaet, og vi får høre hvordan det i tidligere tider ble gjort i disse trakter.

 
Ukens historiske bilde

Publisert:

Fra Hommelvik AULs revy "På tynn is" 1976. Fra venstre Marion Øwre Berg, Roald Bye, Sverre Lundberg, Åke Brandsleth.

 
Gankan gïele 20: Reindrift

Publisert:

I dagens sørsamiske sending får vi høre litt om situasjonen for reindrifta i Fosen og om Nrks nye sakte-TV: Reinflytting minutt for minutt.

 
Gankan gïele 19: Musikkspesial

Publisert:

Vi får høre musikk fra Marja Mortenssons nye album og fra Felgen Orkesters nye album.

 
Holtålen og Selbu purrer Miljødirektoratet

Publisert: - Oppdatert: 19.04.2017 kl 09:52

Både Holtålen og Selbu kommuner sendte tirsdag nye henvendelser til Miljødirektoratet om felling av bjørnen etter bjørneobservasjonene i Selbu sist helga.

 
Scooterløypene i Tydal åpnet igjen

Publisert: - Oppdatert: 18.04.2017 kl 14:00

Essand reinbeitedistrikt har flyttet flokken sin fra vinterbeitet. Både rekreasjonsløypene på nordsida og isfiskeløypene er dermed åpnet igjen.

 
Har påvist mer enn 100 ulver i Norge

Publisert: - Oppdatert: 10.04.2017 kl 13:08

Det er så langt i vinter og vår påvist mellom 101-107 ulver innenfor Norges grenser. 52 av ulvene er kun påvist i Norge, mens 49-55 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

 
Ledergruppa klar

Publisert:

Ledelsen for det nye fylkesmannsembetet i Trøndelag er nå klar. Sju direktører utgjør ledelsen sammen med assisterende fylkesmann og fylkesmann Frank J. Jenssen.

 
Gankan gïele 18: Marja Mortensson med platedebut

Publisert:

I denne ukas sørsamiske sending ser vi på listene til Sametingsvalget, og vi har gjort et lengre intervju med plateaktuelle Marja Mortensson.

 
Nedgang i antall registrerte bjørner

Publisert:

Det ble i fjor påvist 125 bjørner innenfor landets grenser gjennom DNA-analyser av skit-, hår- og vevsprøver. Det er en liten nedgang sammenlignet med året før.

 
-Rovviltforvaltningen må respektere Stortingets vilje!

Publisert:

-Ulvesaken har skapt en tillitskrise og et konfliktnivå Stortinget snarest må rette opp, heter det i en uttalelse fra landsmøtet i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS).

 
Nye koster i den samiske museumsverden

Publisert: - Oppdatert: 31.03.2017 kl 14:15

Lars Magne Andreassen (Árran) er valgt inn i styret til Norges museumsforbund under Det nasjonale museumsmøtet som har pågått i Fredrikstad denne uka.

 
Gankan gïele 17: Studietur til Russland

Publisert:

I denne ukas sørsamiske sending får vi høre fra Stig Eebres studietur til Murmansk og Lujávr/Lovozero i Russland.

 
Vil ha stortingsmelding om sør-samisk

Publisert: - Oppdatert: 23.03.2017 kl 19:58

Stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Heidi Greni (Sp), Helga Pedersen (Ap) og Kirsti Bergstø og Karin Andersen (Sv) fremmet torsdag et representantforslag for Stortinget hvor regjeringen blir bedt om legge fram en stortingsmelding om styrking av sør-samisk språk, kultur og næring.

 
Gankan gïele 16: Emmi Danielsen-portrett

Publisert:

I denne ukas sørsamiske sending får vi bli bedre kjent med Emmi Danielsen, og vi får høre om en studietur til Russland.

 
Oppstykking av leveområder gjør villreinen sårbar

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2017 kl 21:31

Menneskelige inngrep i villreinområder setter de lokale villreinbestandene på prøve.

 
Mer gaupejakt

Publisert: - Oppdatert: 19.03.2017 kl 22:43

Rovviltnemda i region 6 utvider gaupejakta til og med fredag 24. mars. Kvoten økes med tre dyr fordelt på to jaktområder.

 
Niklas Rogne litt bak teten

Publisert:

Ligger på sjuendeplass inn til nest siste sjekkpunkt. Nå gjenstår drøyt 12 mil av årets Finnmarksløp.

 
Gankan gïele 15: Kunst i Bergstaden

Publisert: - Oppdatert: 16.03.2017 kl 20:45

I denne ukas sørsamiske sending hører vi fra Kunst i Bergstaden, der Ida Marie Bransfjell stod for utstillingsåpninga. Vi får også høre litt om det nye samiske nyhetsukebladet Sámi magasiidna.

 
Råkjøring i Sverige

Publisert:

Nordmenn råkjørte snøscooter i Ramundberget.

 
Deler av Lopme Næstie innstilt på grunn av uvær

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2017 kl 23:33

Deler av programmet for de sørsamiske kulturdagene Lopme Næstie i Funäsdalen er innstilt torsdag på grunn av uvær.

 
Konstruktiv dialog om rovviltforvaltning

Publisert:

Det var svært godt oppmøte da Sør-Trøndelag Bondelag i samarbeid med Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag, Sør-Trøndelag Sau og Geit, Rovviltnemda i region 6, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterte til dialogmøte om rovviltforvaltning i Selbu tirsdag kveld.

 
Annonse
Annonse