Vil dele ut 70 millioner kroner til gode formål i Trøndelag og Nordvestlandet

Arkivfoto. Fra venstre: Næringslivsdirektør i Sparebank 1 SMN Vegar Helland, Konsernsjef Finn Haugan, Banksjef Eivind Langseth og hotelldirektør Mikael Forselius. FOTO: Per Magne Moan

Sparebank 1 SMN ønsker å bruke pengene på å skape framtidige arbeidsplasser i regionen.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Solid bankdrift og godt resultat i 2017 legger grunnlaget for at Sparebank 1 SMN kan dele ut 70 millioner kroner til gode formål i Trøndelag og på Nordvestlandet, skriver banken i en pressemelding.

I forbindelse med offentliggjøringen av det foreløpige årsregnskapet for 2017, foreslår styret i SpareBank 1 SMN å øke utdelingen til gaveformål til 70 millioner kroner. Dette er en økning på ti millioner kroner fra året før.

- Når det går godt for regionen går det også godt for banken, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske i SpareBank 1 SMN.

Vil være med å skape arbeidsplasser i regionen

Hovedsatsinga med pengene i år blir å bidra til å skape framtidige arbeidsplasser i Trøndelag og på Nordvestlandet.

– SpareBank 1 SMN har en lang tradisjon for å dele en stor andel av overskuddet med samfunnet, og årets sterke resultat gir oss mulighet til å prioritere gründere og innovasjon spesielt. Vi vil bidra til at det skapes nye arbeidsplasser som sikrer økt verdiskaping i hele Midt-Norge, sier Brøske.

Sparebank 1 SMN vil forsterke samarbeidet i mange av de eksisterende prosjektene, men vil også sette av minimum 20 millioner kroner til prosjekter og tiltak som bidrar til målet om flere nyetableringer og økt innovasjon i regionen.

147 millioner mer i 2017

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1828 millioner kroner i 2017, som er 147 millioner bedre enn året før.

- 2017 ble nok et godt år med høy vekst spesielt i privatmarkedet. Bankens strategi og posisjon som digital bank med lokal og personlig signatur, har vært en riktig strategi for oss, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Bankens virksomhet i Røros og Holtålen går også godt. Avdelingen kunne i fjor notere seg for en utlånsvekst på hele 21,9% og en innskuddsvekst på 9,8%. Dette er langt over den generelle markedsveksten.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

 
Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE