Vedtok folkehelseplan

Vedtok folkehelseplan

Saksordfører Rune Johnsen (V) presenterte forslaget til folkehelseplan for Røros. FOTO: Nils Kåre Nesvold

Røros kommunestyre vedtok torsdag kveld forslaget til folkehelseplan for de neste ti åra.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.09.2017 kl 23:15

Dette er den første folkehelseplanen som er utarbeidet i Røros kommune, og den har fått navnet «Pulsen i fjellet».

Planen er en overordnet temaplan som skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse i alle kommunens virksomheter.

Milepæl

– Dette er en milepæl, og det er en ambisiøs plan, sa saksordfører Rune Johnsen (V) under presentasjon av arbeidet.

Planen skal gi føringer og vise retning for prioriteringer i folkehelsearbeidet de neste ti årene, samt sikre samhandling på tvers i hele kommunen. Den skal gi føringer for ivaretakelse av folkehelseperspektivet i kommunens planverk og bidra til videreutvikling av gode folkehelsetiltak.

Fremme helse og trivsel

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler.

Visjonen «Pulsen i fjellet» innebærer at kommunen skal være en god kommune å bo i for hele befolkningen, uansett utgangspunkt og individuelle behov.

– Det ligger et stort potensial i å legge til rette for god folkehelse hos befolkningen og å utjevne sosiale forskjeller. Folkehelsearbeidet må skje på mange områder; redusere sosiale forskjeller, bokvalitet, oppvekstmiljø, fritidsaktiviteter, barnehage- og skolemiljø, livsstil, bedre samkjørte tjenester, levende nærmiljø og lokal mobilisering av ressurser, inkludert frivillige, heter det i saksutredningen.

Fem hovedområder

Røros kommunes folkehelsearbeid har målsetninger innen fem hovedområder. I tillegg velger Røros kommune å ta med eldre som et eget satsingsområde i tiltaksdelen ut fra de demografiske utfordringene kommunen har i planperioden:

 • Barn og unge
 • Stedsutvikling
 • Bedre inkludering
 • Strukturering og forankring
 • Friluftsliv
 • Aktiv, frisk og trygg alderdom

Gjennom å arbeide systematisk og samordnet med disse målene, ønsker kommunen å legge til rette for et miljø som fremmer helse og styrker befolkningens mulighet til å ta informerte og helsefremmende valg.

Debatten

– Vi har hatt stort fokus på barn og unge, sa ett av komitemedlemmene, Inga Evavold (Ap).

– Dette er en god plan fra vugge til grav, mente Hans Wendelbo (Ap), som sa at det er viktig med oppfølging.

– Røros skal være et godt sted å bo, og det håper vi denne planen bidrar til, mente Hanne Hauge (SV).

– Viktig med gulrot

Reidun Roland (Røroslista) mente det er viktig med en gulrot.

– Det kan vi gjøre ved å opprette et et mat-, helse- og miljøfond for å fremme folkehelsa på budsjettet for neste år, foreslo Roland.

Hilde Fjorden (Ap) kommenterte at det fortsatt er mange som faller utenfor fysisk aktivitet.

– Vi har utfordringer i forhold til de som vil drive med håndball, fotball og annen idrett uten at det er konkurranse, sa hun, og mente en idrettsskole er veien å gå.

– Det er kjempeviktig å satse på forebyggende helsearbeid, mente Jens Ivar Tronshart (Ap) blant annet.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Nea Radio setter norgesrekord
 • Nyheter

Aldri har en lokalradio hatt større lytteroppslutning.

Blir ny daglig leder i Røros idrettslag
 • Nyheter

Anne Luksengård Mjelva er ansatt som daglig leder i Røros Idrettslag. Hun starter i jobben 1. november.

- Dramatisk!
 • Nyheter

Rådmann Heidi Horndalen i Tydal beskriver forslaget til statsbudsjett som "dramatisk" for kraftkommunen Tydal. Kommunens politiske ledelse kaller det en distriktsfientlig "villet politikk".

 
Bli bøssebærer!
 • Nyheter

100.000 bøssebærere vil søndag besøke alle husstander i Norge. Nå utfordrer Selbu kommune næringslivet til giverstafett.

Skjønnhetstyranniet
 • Kultur

Mange unge idag sliter med dårlig sjølbilde på grunn av kroppspress fra reklame og media. Sanitetsforeninger rundt omkring i landet setter i år søkelyset på skjønnhetstyranniet og ønsker å løfte fram årsakene og konsekvensene.

Leder suksessbedrift i Molde
 • Nyheter

Hilde Aspås, opprinnelig fra Ålen, leder en Molde-bedrift som har fått status som nasjonalt senter for omstilling og innovasjon. – Den store forskjellen på Ålen og Møre er kremmerånden, sier Aspås.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse