Utsatte saken om terapibassenget

Utsatte saken om terapibassenget

Holtålen kommunestyre utsatte saken om terapibassenget. FOTO: Ola Dragmyrhaug

Holtålen kommunestyre vedtok torsdag kveld enstemmig å utsette saken om terapibassenget og at saken ses i sammenheng med behandlingen av budsjettet for 2018.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.11.2017 kl 22:24

Rådmann Marius Jermstad, enhetsleder for pleie og omsorg, Ann Mari Grønli, og avdelingsingeniørJens Erik Trøen informerte om planene for bygging av omsorgsboliger for demente og skisseprosjektet.

–Ikke la det stå som spøkelsesrom

– Terapibassenget er selvsagt et godt tiltak, og det har stått ubrukt i to år. Å la det stå ubrukt er den desidert dårligste løsningen. Enten må vi fjerne det eller se på alternativ bruk. Det er ikke noe framtid å la dette stå som et spøkelsesrom, sa Jermstad.

Kostbart å beholde bassenget

– Dersom en velger en løsning der en beholder bassenget, må da bassenget tas i bruk for fullt. Da må en ta høyde for driftskostnader til dette, anslagsvis 200.000 kroner, samt merkostnader til investering i nytt bygg anslagsvis rundt sju millioner kroner netto (8,4 mill med fradrag for ombyggingskostnader), og driftskostnader til 280 ekstra kvadratmeter, a 800 per kvadratmeter, skriver rådmannen i saksutredningen.

– Alternativt kan en selvsagt fortsatt la bassenget stå ubrukt. Da reduseres den årlige merkostnaden med 200.000. Dette er imidlertid en meningsløs løsning. Når en vurderer de økonomiske besparelsene med å omdisponere bassenget med tilhørende arealer til en del av løsningen med omsorgsboliger for demente, opp imot bruken og etterspørsel etter bassenget de siste årene, er rådmannen ikke i tvil om at en må gå for den skisserte løsningen, heter det videre i saksutredningen.

Rådmannens innstilling var at Holtålen kommune godkjenner det fremlagte skisseprosjekt til bygging av 16 nye omsorgsleiligheter for demente.

Utsettelsesforslag

Tore Børresen fra Arbeiderpartiet foreslo å utsette saken med flere tilleggspunkter.

– Vi har vært opptatt av at dette skal ses i sammenheng med budsjettet. Alle ønsker å beholde bassenget, og vi mener at saken ikke var godt nok utredet, sa Børresen.

– Dette handler om sanering av et tilbud vi har i bygda, og det er en gave der saniteten har bidratt med en million kroner. Dette burde kommet som en sak tidligere, mente Heidi Greni (Sp). Hun savnet også en oversikt over behovet og la fram et utsettelsesforslag på vegne av Felleslista og SV med flere tilleggspunkter.

Vedtatt utsatt

Etter felles gruppemøte la Heidi Greni fram følgende forslag på vegne av gruppelederne som ble enstemmig vedtatt:

1. Saken utsettes og ses i sammenheng med behandlingen av budsjettet for 2018.
2. Vurdering av bygningsmassen med og uten terapibassenget.
3. Utrede behov for fysioterapeutressurser inkludert merkostnader, og bassenget nyttes jevnlig til behandling
4. Bassengets betydning sett i lys av kommunens økte ansvar for folkehelsearbeidet og nasjonal helseplan.
5. Vi ber også om at rådmannen tar kontakt med frivilligheten for å kartlegge behovet for bruk av kveldstid, deres mulighet til å bidra og muligheten for å inngå forpliktende avtaler rundt dette.

Se bildet større

Representanter fra Ålen sanitetsforening var tilhørere under kommunestyremøtet torsdag kveld. FOTO: Ola Dragmyrhaug

Se bildet større

Tore Børresen foreslo å utsette saken. FOTO: Ola Dragmyrhaug

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Arbeiderpartiet vil styrke fjellstyrene

Fjellstyrene tilrettelegger store områder for friluftsliv i Sør-Norge og tilbyr rimelig jakt, fiske og hytter for alle. Arbeiderpartiet vil bygge opp omkring dette og foreslår derfor å styrke fjellstyrenes økonomi med fem millioner kroner i deres alternative budsjett.

Tove er Årets kvinnelige leder
  • Nyheter

- Hun går ikke på akkord med sine egne prinsipper, og tør der andre tier, heter det om Tove Moe Dyrhaug, "Årets kvinnelige leder".

Stramt tydalsbudsjett
  • Nyheter

Utvidet eiendomsskatt redder et stramt tydalsbudsjett. - Likevel, det er ingen grunn til å svartmale, sier rådmann Heidi Horndalen.

 
Viser fram Selbu på boligmessa
  • Nyheter

I helga arrangeres en av Norges største boligmesser i Trondheim Spektrum, og Selbu er selvsagt på plass for å vise seg fram.

Erna beklaget
  • Nyheter

Statsminister Erna Solberg (H) opprørte mange av landets sosionomer med sitt ordvalg i Stortingets spørretime denne uka. Nå beklager hun.

Vil etablere Nordens ledende betalings- og identifiseringsaktør
  • Nyheter

Bankene i Norge har inngått intensjonsavtale om å videreutvikle verdens mest kundevennlige og effektive betalings- og identifiseringsløsninger.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE