– Uforsvarlig tvang

– Uforsvarlig tvang

Heidi Greni mener det er udemokratisk å slå sammen Fosen-kommuner. Hun er heller ikke imponert over forslaget til regionreform. FOTO: Senterpartiet

– Uforsvarlig tvangsbruk mot Fosen-kommunene, sier stortingsrepresentant Heidi Greni om onsdagens enighet mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om kommune- og regionreformen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.02.2017 kl 16:11

I enigheten om tvangssammenslåing av kommuner mellom Høyre, FrP og Venstre inngår også at Ørland og Bjugn skal slås sammen. Kommunene på Fosen pålegges dessuten å ta opp igjen diskusjonen om en mer omfattende kommunesammenslåing på Fosen.

Udemokratisk

– Det er uforsvarlig og udemokratisk å tvinge fram kommunesammenslåinger på Fosen som det ikke er tilslutning til lokalt. Bjugn har for sin del sagt ja til å gå sammen med Åfjord, men skal nå slås sammen med Ørland. Det var regjeringen som inviterte kommunene til en kommunereform basert på lokale prosesser og frivillighet. Nå setter de frivilligheten til side, sier stortingsrepresentant Heidi Greni i en kommentar til dagens enighet mellom regjeringen og Venstre.

Statlige investeringer i ny kampflybase på Ørland gjør det nødvendig med en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som Ørland ikke levere alene, heter det i begrunnelsen for forslaget om tvangssammenslåing. Heidi Greni mener dette er et dårlig argument.

– Det er lite som tyder på at kommuneøkonomien forbedres ved sammenslåing av kommuner. Tvert om vil kommunene i mange år framover slite med kostnader som følger av flytting av kontorer, etablering av nye datasystemer og tilpassing av administrasjonen. Ørland skal gjennom store omstillinger som følge av ny kampflybase. De vil ha mer enn nok med dette, men nå skal de inn i en ny kommune i tillegg. Det blir ikke bedre når Ørland og Bjugn pålegges å fortsette med nye vurderinger av en mer omfattende sammenslåingsløsning for Fosen.

Ikke imponert

Heidi Greni er heller ikke imponert over forslaget til regionreform. Dagens nyhet dreide seg bare om fylkessammenslåinger. Oppgavereformen skyver regjeringen inn i et nytt utvalg som skal etableres seinere i år.

– Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag vedtok sammenslåing ut fra troen på at et nytt storfylke ville bli overført nye oppgaver fra Staten. Så langt har regjeringen og støttepartiene bare vært opptatt av vedtak om sammenslåing og latt hele oppgavereformen ligge. De svikter fylkene og sin egen begrunnelse for regionreformen. Fra Senterpartiet har vi fremmet forslag om å overføre en rekke store oppgaver fra direktorater og fylkesmenn til fylkeskommunene. Vi har så langt ikke fått støtte til en eneste oppgaveoverføring, sier en oppgitt Heidi Greni.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Sa ja til helse- og omsorgssenter
  • Nyheter

Røros kommunestyre vedtok torsdag kveld å starte arbeidet med bygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Bygget skal gi 24 heldøgns omsorgsplasser og 21 sykehjemsplasser, og netto byggekostnad er beregnet til 163 millioner kroner.

Kommentarer etter budsjettmøtet

Tore Børresen er mest skuffet over at det ikke blir ny Storhelg i Hovet, men glad for gjennomslag på at Holtålen skal bli en JA-kommune.

Stor enighet om budsjettet
  • Nyheter

Men opposisjonen var misfornøyde med prosessen da Stjørdal kommunestyre skulle behandle forslaget for 2018.

 
Budsjett og økonomiplan i Holtålen vedtatt
  • Nyheter

Det blir både leirskole og drift av terapibasseng, men ikke kreftkoordinator og ny Storhelg i Hovet.

Holtålen blir en JA-kommune
  • Nyheter

Enstemmig vedtatt på kommunetyremøtet torsdag kveld.

Vil bosette ti flyktninger
  • Nyheter

Røros kommunestyre sa torsdag kveld ja til å bosette ti flyktninger i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE