– Uforsvarlig tvang

Heidi Greni mener det er udemokratisk å slå sammen Fosen-kommuner. Hun er heller ikke imponert over forslaget til regionreform. FOTO: Senterpartiet

– Uforsvarlig tvangsbruk mot Fosen-kommunene, sier stortingsrepresentant Heidi Greni om onsdagens enighet mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om kommune- og regionreformen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.02.2017 kl 16:11

Nea Radio
Nea Radio

I enigheten om tvangssammenslåing av kommuner mellom Høyre, FrP og Venstre inngår også at Ørland og Bjugn skal slås sammen. Kommunene på Fosen pålegges dessuten å ta opp igjen diskusjonen om en mer omfattende kommunesammenslåing på Fosen.

Udemokratisk

– Det er uforsvarlig og udemokratisk å tvinge fram kommunesammenslåinger på Fosen som det ikke er tilslutning til lokalt. Bjugn har for sin del sagt ja til å gå sammen med Åfjord, men skal nå slås sammen med Ørland. Det var regjeringen som inviterte kommunene til en kommunereform basert på lokale prosesser og frivillighet. Nå setter de frivilligheten til side, sier stortingsrepresentant Heidi Greni i en kommentar til dagens enighet mellom regjeringen og Venstre.

Statlige investeringer i ny kampflybase på Ørland gjør det nødvendig med en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som Ørland ikke levere alene, heter det i begrunnelsen for forslaget om tvangssammenslåing. Heidi Greni mener dette er et dårlig argument.

– Det er lite som tyder på at kommuneøkonomien forbedres ved sammenslåing av kommuner. Tvert om vil kommunene i mange år framover slite med kostnader som følger av flytting av kontorer, etablering av nye datasystemer og tilpassing av administrasjonen. Ørland skal gjennom store omstillinger som følge av ny kampflybase. De vil ha mer enn nok med dette, men nå skal de inn i en ny kommune i tillegg. Det blir ikke bedre når Ørland og Bjugn pålegges å fortsette med nye vurderinger av en mer omfattende sammenslåingsløsning for Fosen.

Ikke imponert

Heidi Greni er heller ikke imponert over forslaget til regionreform. Dagens nyhet dreide seg bare om fylkessammenslåinger. Oppgavereformen skyver regjeringen inn i et nytt utvalg som skal etableres seinere i år.

– Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag vedtok sammenslåing ut fra troen på at et nytt storfylke ville bli overført nye oppgaver fra Staten. Så langt har regjeringen og støttepartiene bare vært opptatt av vedtak om sammenslåing og latt hele oppgavereformen ligge. De svikter fylkene og sin egen begrunnelse for regionreformen. Fra Senterpartiet har vi fremmet forslag om å overføre en rekke store oppgaver fra direktorater og fylkesmenn til fylkeskommunene. Vi har så langt ikke fått støtte til en eneste oppgaveoverføring, sier en oppgitt Heidi Greni.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

 
Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE