Stor reduksjon i flyktningtjenesten i Holtålen

Fra venstre: Aagoth Johanne Moe og Anna Eidet. Bak Ola Kirkhus. FOTO: Per Magne Moan

Nå omplasseres de ansatte.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

I mai 2015 sa Holtålen kommune ja til å ta imot flyktninger - noe som resulterte i to mottak, ett i Løvåsen Leir i Haltdalen og ett for enslige mindreårige flyktninger i Bjørgåsen.

Men etter at strømmen av flyktninger til Norge det siste drøye året har stilnet av, så er behovet for mottaksplasser mindre. Torsdag kveld ble kommunestyret i Holtålen informert om situasjonen.

Assisterende rådmann og leder for flyktningtjenesten i Holtålen, Aagoth Johanne Moe sier det er synd at all kompetanse som nå er bygd opp de siste to-tre årene forsvinner. Og selv om det kommer færre flyktninger til landet, så er behovet flyktningtjenesten utøver, fremdeles stor:

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

 
Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE