Røros Delikatesser konkurs

Styret i Røros Delikatesser har meldt oppbud. FOTO: Nils Kåre Nesvold

Røros Delikatesser og Bakeriet på Røros har i dag levert oppbudsbegjæring.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.11.2017 kl 13:07

Nea Radio
Nea Radio

– Styret i Røros Delikatesser AS har meldt oppbud.  Ifølge styret kan ikke selskapet oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, selv om vi står foran et forhåpentligvis stort julesalg.  Selskapet ble opprinnelig stiftet i 2010 og driften har vært vanskelig i mange år, sier  
styreleder Fridrik Sigurdsson.

Selskapet består av Røros Delikatesser i Reiselivets Hus og Bakeriet i tidligere Dahls Bakeri.  Hovedeiere er COOP Røros SA (30 prosent), Røros Invest AS (30 prosent), Røros Hotell AS (30 prosent) og Galåvolden Gård AS (10 prosent).

Fem ansatte mister jobben

Bakeriet har vært i drift i ni måneder og delikatessebutikken i litt over ett år. 

– Selskapet har fem ansatte pluss tilkallingshjelper som nå mister sine jobber.  Dette beklager styret på det sterkeste, sier Sigurdsson.

Mange utfordringer

Sigurdsson sier at selskapet fikk flere utfordringer allerede i oppstarten. Først ble kostnadene ved ombygging av Bakeriet vesentlig høyere en budsjettert og driftskapitalen som ble tilført i begynnelsen forsvant i tildels i store men nødvendig investeringer. 

– Styret engasjerte Elin Viken som daglig leder 1. september, og hun har gjort en god jobb i en vanskelig omstillingsfase, sier Sigurdsson.

Ulikt fokus

– Eierne har delvis hatt ulike syn på hvordan driften av selskapet og fokus skulle være, noe som har ført til støy og usikkerhet.  Dette har ført til at selskapets interesser i noen tilfeller har måtte vike for eiernes interesser, forklarer Sigurdsson.

De siste ukene har styret og daglig leder under ledelse av relativt nyvalgt styreleder Fridrik Sigurdsson, snudd alle stener og kommet med en rekke forslag for å kunne berge selskapet fra konkurs. 

Lyktes ikke med refinansiering

– Dessverre har vi ikke lyktes å få på plass refinansiering og tilførsel av ny aksjekapital.  Styret berømmer Rørosbanken for å ha vært støttespiller hele veien og bidratt med meget gode og konstruktive løsninger i håp om ar det var mulig å berge selskapet.  Selskapets kreditorer ble tilskrevet for rundt en måned siden og de fikk informasjon om situasjonen og ble bedt om å delta i en refinansieringsplan. Samtidlige aksepterte en nedbetalingsplan.  Både Rørosbanken og kreditorene har således vært opptatt av det hele veien å legge forholdene til rette for en refinansiering. Men når tiltrengt frisk kapital (under 1 mil kr) uteblir har ikke selskapets styre et annet valg en å melde oppbud, sier Sigurdsson.

Styret håper at de fleste av de ansatte klarer å få seg en ny jobb så snart som mulig og at hele eller deler av driften i selskapet kan videreføres i et nytt selskap.

Gjeld på nærmere fem millioner kroner

Gjelda i selskapet er i underkant av fem millioner kroner, mens bokførte eiendeler er på vel 2,5 mil kr. Selskapets største kreditor er Rørosbanken.

– Styret beklager at vi ikke har lyktes med å etablere et bærekraftig butikk og bakerikonsept midt i selve lokalmathovedstaden i Norge. Flere andre norske byer som Trondheim og andre har dessverre lidd samme skjebne. Vi mener likevel at det kan være grunnlag for en ”Rørosmatbutikk” hvis fokus og driftsmønsteret er tilpasset de lokale forhold, sier Sigurdsson.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Nyetablering: Huttiheita Media

Navnet på bedriften inspirert av nedslitt buss fra loppemarked i Oslo.

Slik så det ut utenfor Jernia på Røros torsdag

Is på taket førte til vannlekkasje i bygget i Bergmannsgata.

Stabilt sykefravær i Trøndelag – men geografiske forskjeller
  • pressemelding

Ved utgangen av 4 kvartal 2017 var sykefraværet i Trøndelag 5,6 prosent. Fraværet holder seg stabilt sammenlignet med samme kvartal i 2016.

 
Oppretter et internasjonalt råd i Røros

Det ble enstemmig vedtatt under kommunestyremøtet.

Kommunestyremøtet fra Røros

Se møtet i reprise her.

Skogoppdrag på anbud
  • Nyheter

Statskog inviterer til konkurranse om landets største oppdrag innen skogbrukstjenester.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE