Nei til flere flyktninger

 

Holtålen avslår anmodning fra IMDi om å bosette ti flyktninger før jul.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.11.2017 kl 11:17

Nea Radio
Nea Radio

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet - IMDi har anmodet Holtålen kommune om å ta imot 10 flyktninger innen utgangen av året.

Fra oktober 2015 og til i dag har kommunen bosatt 36 flyktninger.

I 2018 ser det ut til at behovet for å bosette flyktninger blir betydelig mindre . De siste prognosene sier at om lag 4400 flyktninger skal bosettes i norske kommuner neste år, og mest sannsynlig får ikke Holtålen tildelt noen.

Først i forrige uke fikk Holtålen tilbud om å ta imot ti flyktninger. I saksutredningen til formannskapet, som behandlet saken tirsdag, står det at flertallet av disse flyktningene har et stort ønske om å bli bosatt i andre kommuner enn Holtålen hvor de har slektninger, familie og nettverk. Av erfaring er dette viktig med tanke på trivsel og kvalifisering til yrke og utdanning.

– Sier Holtålen ja til denne anmodningen, må disse personene bosettes før jul. Dette medfører noen utfordringer for kommunen. Anmodningen kom svært sent og kommunen har få boliger ledig. Flere av flyktningene har familie med barn, eller har søkt familiegjenforening. Vi har også fått opplyst at flere av dem har behov for psykisk helsehjelp, skriver enhetsleder for flyktningtjenesten, Aagoth Johanne Moe, i sin saksutredning.

Moe sa under saksbehandlinga at man har nådd et metningspunkt når det gjelder antall bosatte flyktninger i Holtålen og at det nå er viktig å ta vare på de som har kommet. Hun sa også at integrering av flyktninger er vanskelig.

Et enstemmig formannskap avslo IMDis anmodning.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

 
Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

Bruktbilmesse på Torgkvartalet
  • Nyheter

I helga kan du kjøpe deg ny brukt bil på kjøpesenter. Det vil si, i parkeringskjelleren på Torgkvartalet.

Tillater alkoholservering i kjøpesenter
  • Nyheter

Nå kan du nyte alkohol på kjøpesenter i Stjørdal. Men kriteriene for å få skjenkebevilgning er strenge.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE