Ligger an til sprekk på fire millioner

– Prognosen for merforbruket for 2017 er i overkant av fire millioner kroner for Røros kommune, viser siste tertialrapport som rådmann Bernt Tennstrand legger fram for formannskapet. FOTO: Nils Kåre Nesvold

Tertialrapporten for Røros kommune for andre tertial viser at kommunen går på en økonomisk sprekk i år på mer enn fire millioner kroner.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.10.2017 kl 18:00

Nea Radio
Nea Radio

– Prognosen for merforbruket for 2017 er i overkant av fire millioner kroner. Bokført merforbruk i andre kvartal er 1,6 millioner kroner før finans, men årsprognose inklusive gjenåpning i Gjøsvika viser et merforbruk på rundt seks millioner før finans og skatt/ramme. Prognose for dette området er et mindreforbruk på rundt to millioner for året, skriver rådmannen i saksutredningen.

Det betyr ikke at kommunen går med underskudd, men at avsetningen til disposisjonsfond blir mindre enn budsjettert. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond for hele året er på rundt 6,5 millioner kroner.

Innskjerper krav om kutt i drifta

For i størst mulig grad redusere budsjettavvik vil rådmannen ytterligere innskjerpe krav om kutt i driftskostnader for virksomhetene som har negative budsjettavvik. Rådmannen vil be om fremleggelse av lister over tiltak som raskt kan gi rask kostnadsreduserende effekt.

– Det største avviket kommer som tidligere varslet i 1. tertial fra Gjøsvika sykehjem. Her jobbes det allerede godt for å redusere avvik, og virksomheten vil ikke kunne forventes å kutte kostnader ytterligere uten å gjennomføre den vedtatte stengningen av en avdeling, skriver rådmannen i saksutredningen.

Krevende å holde styringsfart

– Kommuneregnskapet for 2016 ble avlagt med godt resultat. Resultatet er grunnet stram økonomistyring og gode ekstrainntekter fra høy skatteinngang og bosetting av flyktninger. I sum medførte det gode resultatet at Røros fra sommeren 2017 ikke lenger er en ROBEK-kommune. Den samme økonomistyringen har vi tatt med oss inn i 2017 også, vel vitende om at det vil være svært krevende å holde styringsfart som utmeldt Robek-kommune i dagens utfordringsbilde både med tanke på kommunens oppgaver og inntekter.

Røros formannskap behandler tertialrapporten torsdag i neste uke.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ny prost i Stjørdal prosti på plass
  • Nyheter

Tidligere gateprest i Trondheim Bymisjon Jon Henrik Gulbrandsen er tilsatt som konstituert prost i Stjørdal prosti og har tatt over stafettpinnen etter Dagfinn Slungaard som gikk av med pensjon ved nyttår.

Trailer står fast i Nesvoldbakken

Lang kø i sørgående felt.

Ålen Caravan flytter til Røros
  • Nyheter

Klarte ikke å finne egnede lokaler i hjembygda.

 
Buss på vei til Rørosmartnan kjørte utfor ved Glåmos

40 personer fra Stjørdal mannskor var sperret inne i bussen.

97.000 bilister har kun én uke igjen
  • Nyheter

Neste torsdag, 1. mars, innfører myndighetene gebyr for alle som ikke har lovpålagt forsikring på kjøretøyet sitt.

Bil kolliderte med stolpe i Selbu

Tre personer var i bilen. Ingen skal være alvorlig skadd.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE