Ligger an til sprekk på fire millioner

Ligger an til sprekk på fire millioner

– Prognosen for merforbruket for 2017 er i overkant av fire millioner kroner for Røros kommune, viser siste tertialrapport som rådmann Bernt Tennstrand legger fram for formannskapet. FOTO: Nils Kåre Nesvold

Tertialrapporten for Røros kommune for andre tertial viser at kommunen går på en økonomisk sprekk i år på mer enn fire millioner kroner.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.10.2017 kl 18:00

– Prognosen for merforbruket for 2017 er i overkant av fire millioner kroner. Bokført merforbruk i andre kvartal er 1,6 millioner kroner før finans, men årsprognose inklusive gjenåpning i Gjøsvika viser et merforbruk på rundt seks millioner før finans og skatt/ramme. Prognose for dette området er et mindreforbruk på rundt to millioner for året, skriver rådmannen i saksutredningen.

Det betyr ikke at kommunen går med underskudd, men at avsetningen til disposisjonsfond blir mindre enn budsjettert. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond for hele året er på rundt 6,5 millioner kroner.

Innskjerper krav om kutt i drifta

For i størst mulig grad redusere budsjettavvik vil rådmannen ytterligere innskjerpe krav om kutt i driftskostnader for virksomhetene som har negative budsjettavvik. Rådmannen vil be om fremleggelse av lister over tiltak som raskt kan gi rask kostnadsreduserende effekt.

– Det største avviket kommer som tidligere varslet i 1. tertial fra Gjøsvika sykehjem. Her jobbes det allerede godt for å redusere avvik, og virksomheten vil ikke kunne forventes å kutte kostnader ytterligere uten å gjennomføre den vedtatte stengningen av en avdeling, skriver rådmannen i saksutredningen.

Krevende å holde styringsfart

– Kommuneregnskapet for 2016 ble avlagt med godt resultat. Resultatet er grunnet stram økonomistyring og gode ekstrainntekter fra høy skatteinngang og bosetting av flyktninger. I sum medførte det gode resultatet at Røros fra sommeren 2017 ikke lenger er en ROBEK-kommune. Den samme økonomistyringen har vi tatt med oss inn i 2017 også, vel vitende om at det vil være svært krevende å holde styringsfart som utmeldt Robek-kommune i dagens utfordringsbilde både med tanke på kommunens oppgaver og inntekter.

Røros formannskap behandler tertialrapporten torsdag i neste uke.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Reviderte konsesjonslover for vannkraft
  • Nyheter

Fra årsskiftet får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur og oppdatert språkdrakt.

Tolv, på en skala fra en til ti!

Ungdomsskoleelever i Selbu og Tydal fikk prøve seg på oppmerksomhetstrening og yoga.

Postens fem viktige juletips
  • Nyheter

16. desember er siste frist for å sende julepakker før jul. Desember er både den morsomste og travleste måneden for de som jobber i Posten.

 
Telia på Bringen
  • Nyheter

Torsdag ettermiddag kunne Telia slå på ny og oppgradert sender på Bringen. Hytteområdene i Selbu har virkelig fått årets julegave.

Statsskog finansierer utedo ved Fjellkirka på Røros
  • Nyheter

Gir av potten "Midtnorske Friluftstiltak".

Billigere nettleie i Holtålen og Midtre Gauldal
  • Nyheter

Salget av nettselskapet i Gauldal Energi medfører at innbyggerne i Holtålen- og Midtre Gauldal kommuner får en redusert nettleie fra 1. januar med nærmere kr.2.500,- pr. husstand.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE