Ligger an til sprekk på fire millioner

Ligger an til sprekk på fire millioner

– Prognosen for merforbruket for 2017 er i overkant av fire millioner kroner for Røros kommune, viser siste tertialrapport som rådmann Bernt Tennstrand legger fram for formannskapet. FOTO: Nils Kåre Nesvold

Tertialrapporten for Røros kommune for andre tertial viser at kommunen går på en økonomisk sprekk i år på mer enn fire millioner kroner.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.10.2017 kl 18:00

– Prognosen for merforbruket for 2017 er i overkant av fire millioner kroner. Bokført merforbruk i andre kvartal er 1,6 millioner kroner før finans, men årsprognose inklusive gjenåpning i Gjøsvika viser et merforbruk på rundt seks millioner før finans og skatt/ramme. Prognose for dette området er et mindreforbruk på rundt to millioner for året, skriver rådmannen i saksutredningen.

Det betyr ikke at kommunen går med underskudd, men at avsetningen til disposisjonsfond blir mindre enn budsjettert. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond for hele året er på rundt 6,5 millioner kroner.

Innskjerper krav om kutt i drifta

For i størst mulig grad redusere budsjettavvik vil rådmannen ytterligere innskjerpe krav om kutt i driftskostnader for virksomhetene som har negative budsjettavvik. Rådmannen vil be om fremleggelse av lister over tiltak som raskt kan gi rask kostnadsreduserende effekt.

– Det største avviket kommer som tidligere varslet i 1. tertial fra Gjøsvika sykehjem. Her jobbes det allerede godt for å redusere avvik, og virksomheten vil ikke kunne forventes å kutte kostnader ytterligere uten å gjennomføre den vedtatte stengningen av en avdeling, skriver rådmannen i saksutredningen.

Krevende å holde styringsfart

– Kommuneregnskapet for 2016 ble avlagt med godt resultat. Resultatet er grunnet stram økonomistyring og gode ekstrainntekter fra høy skatteinngang og bosetting av flyktninger. I sum medførte det gode resultatet at Røros fra sommeren 2017 ikke lenger er en ROBEK-kommune. Den samme økonomistyringen har vi tatt med oss inn i 2017 også, vel vitende om at det vil være svært krevende å holde styringsfart som utmeldt Robek-kommune i dagens utfordringsbilde både med tanke på kommunens oppgaver og inntekter.

Røros formannskap behandler tertialrapporten torsdag i neste uke.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Nea Radio setter norgesrekord
  • Nyheter

Aldri har en lokalradio hatt større lytteroppslutning.

Blir ny daglig leder i Røros idrettslag
  • Nyheter

Anne Luksengård Mjelva er ansatt som daglig leder i Røros Idrettslag. Hun starter i jobben 1. november.

- Dramatisk!
  • Nyheter

Rådmann Heidi Horndalen i Tydal beskriver forslaget til statsbudsjett som "dramatisk" for kraftkommunen Tydal. Kommunens politiske ledelse kaller det en distriktsfientlig "villet politikk".

 
Bli bøssebærer!
  • Nyheter

100.000 bøssebærere vil søndag besøke alle husstander i Norge. Nå utfordrer Selbu kommune næringslivet til giverstafett.

Skjønnhetstyranniet
  • Kultur

Mange unge idag sliter med dårlig sjølbilde på grunn av kroppspress fra reklame og media. Sanitetsforeninger rundt omkring i landet setter i år søkelyset på skjønnhetstyranniet og ønsker å løfte fram årsakene og konsekvensene.

Leder suksessbedrift i Molde
  • Nyheter

Hilde Aspås, opprinnelig fra Ålen, leder en Molde-bedrift som har fått status som nasjonalt senter for omstilling og innovasjon. – Den store forskjellen på Ålen og Møre er kremmerånden, sier Aspås.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse