Kvitsanden barnehage er friskmeldt

Kvitsanden barnehage er endelig friskmeldt. FOTO: Marit Manfredsdotter

Kvitsanden barnehage på Røros er nå friskmeldt. I juni ble barnehagen stengt av Arbeidstilsynet etter at det var påvist asbestfiber som kunne gi helseskader.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.01.2018 kl 17:37

Nea Radio
Nea Radio

Eggabygget er endelig godkjent av Arbeidstilsynet, og Kvitsanden barnehage kan nå bruke bygget. For at det skal være en myk overgang for barna, har barnehagen laget en plan som gjør at de bruker et par uker på å komme seg på plass.

Stengt i juni

Barnehagen ble stengt i slutten av juni. På grunn av ferieavvikling og færre barn i barnehagen, ble barna fra avdelingen plassert rundt på andre avdelinger i barnehagen. Miljøkartlegging av bygget ble foretatt, og kartlegging av nødvendige tiltak for gjenåpning ble satt i gang.

Friluftsbarnehage og barnehage i Verket

Kommunen var nødt til å finne gode, midlertidige løsninger. Flere bygg i kommunen ble vurdert. Løsningen ble å tenke at de store barna skulle være mye ute. Kommunen kjøpte en gamme med oppvarming som base for friluftsaktivitet.

I tillegg trengte avdelingen lokaler med nødvendige fasiliteter for barnehagedrift. For å opprettholde nærheten med barnehagen og muligheter for utveksling av personell, var avdelingen avhengig av lokaler med umiddelbar nærhet til Kvitsanden. Avdelingen fikk derfor base i Verket, og det ble inngått en midlertidig leieavtale.

Sanering

Ut fra risiko- og tiltaksvurderingen ble følgende saneringstiltak planlagt gjennomført:

 • Sanering eternitthimling i gang 2. etasje-
 • Sanering av støv på loft
 • Sanering av gulvbelegg på rom 28 i 2. etasje
 • Sanering av gulvbelegg i gang 2. etasje-
 • Sanering av gulvfliser i trapper
 • Polygon As ble valgt som entreprenør for saneringen.

Etter saneringen ble det foretatt kontrollmålinger. Her ble det funnet asbest i støvprøver fra loft og i hovedtrapp. Etter kontrollmålingene ble det bestemt følgende:

 • Hovedtrapp males med støvbindende middel før videre arbeid og ny runde med rengjøring.
 • Det bygges en sluse mellom inngangsdør til loft og ventilasjonsrom. Slusen bygges i første omgang opp av Polygon. Når denne er ferdig og prøveresultater fra slusen ikke viser spor av asbest, forsterkes denne med platekledning på innsiden av slusen.
 • Etter saneringen ble det tatt nye støvprøver. I tillegg ble det tatt luftprøver. Ingen av prøvene viste spor av asbest.

Helserisiko for ansatte

Kartleggingen av bygget viste funn av asbest i materialprøver og i støvprøver. Asbesten som ble funnet i materialer anses som ikke å ha utgjort noen helsefare for de ansatte da asbestfibrene har vært bundet til materialene. Det er et fåtall ansatte som har vært på loftet, og noen har kun vært der en gang. Da det er tatt støvprøver flere steder i 2. etasje uten å finne asbest, anses spredningen fra disse stedene som minimal og at de dermed ikke har utgjort noen helserisiko.

Ansatte som har vært i disse områdene tilbys en helsesjekk av luftveier og lunger. Med de tiltakene som er gjort anser Arbeidstilsynet arbeidsforholdene som sikre med tanke på asbest, heter den i pressemelding fra kommunen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Tydal stenger scooterløyper
 • Nyheter

Rekreasjons- og isfiskeløypene til Essand og Nesjøen i Tydal blir stengt lørdag og søndag.

Motorferdsel-støtte fra Selbu
 • Nyheter

Senterpartiets forslag om å endre forskriften for motorferdsel i utmark og islagt vassdrag får bred politisk støtte fra Selbu.

Fredag er påskas store bulkedag
 • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

 
Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
 • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
 • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE