Kvitsanden barnehage er friskmeldt

Kvitsanden barnehage er endelig friskmeldt. FOTO: Marit Manfredsdotter

Kvitsanden barnehage på Røros er nå friskmeldt. I juni ble barnehagen stengt av Arbeidstilsynet etter at det var påvist asbestfiber som kunne gi helseskader.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.01.2018 kl 17:37

Nea Radio
Nea Radio

Eggabygget er endelig godkjent av Arbeidstilsynet, og Kvitsanden barnehage kan nå bruke bygget. For at det skal være en myk overgang for barna, har barnehagen laget en plan som gjør at de bruker et par uker på å komme seg på plass.

Stengt i juni

Barnehagen ble stengt i slutten av juni. På grunn av ferieavvikling og færre barn i barnehagen, ble barna fra avdelingen plassert rundt på andre avdelinger i barnehagen. Miljøkartlegging av bygget ble foretatt, og kartlegging av nødvendige tiltak for gjenåpning ble satt i gang.

Friluftsbarnehage og barnehage i Verket

Kommunen var nødt til å finne gode, midlertidige løsninger. Flere bygg i kommunen ble vurdert. Løsningen ble å tenke at de store barna skulle være mye ute. Kommunen kjøpte en gamme med oppvarming som base for friluftsaktivitet.

I tillegg trengte avdelingen lokaler med nødvendige fasiliteter for barnehagedrift. For å opprettholde nærheten med barnehagen og muligheter for utveksling av personell, var avdelingen avhengig av lokaler med umiddelbar nærhet til Kvitsanden. Avdelingen fikk derfor base i Verket, og det ble inngått en midlertidig leieavtale.

Sanering

Ut fra risiko- og tiltaksvurderingen ble følgende saneringstiltak planlagt gjennomført:

 • Sanering eternitthimling i gang 2. etasje-
 • Sanering av støv på loft
 • Sanering av gulvbelegg på rom 28 i 2. etasje
 • Sanering av gulvbelegg i gang 2. etasje-
 • Sanering av gulvfliser i trapper
 • Polygon As ble valgt som entreprenør for saneringen.

Etter saneringen ble det foretatt kontrollmålinger. Her ble det funnet asbest i støvprøver fra loft og i hovedtrapp. Etter kontrollmålingene ble det bestemt følgende:

 • Hovedtrapp males med støvbindende middel før videre arbeid og ny runde med rengjøring.
 • Det bygges en sluse mellom inngangsdør til loft og ventilasjonsrom. Slusen bygges i første omgang opp av Polygon. Når denne er ferdig og prøveresultater fra slusen ikke viser spor av asbest, forsterkes denne med platekledning på innsiden av slusen.
 • Etter saneringen ble det tatt nye støvprøver. I tillegg ble det tatt luftprøver. Ingen av prøvene viste spor av asbest.

Helserisiko for ansatte

Kartleggingen av bygget viste funn av asbest i materialprøver og i støvprøver. Asbesten som ble funnet i materialer anses som ikke å ha utgjort noen helsefare for de ansatte da asbestfibrene har vært bundet til materialene. Det er et fåtall ansatte som har vært på loftet, og noen har kun vært der en gang. Da det er tatt støvprøver flere steder i 2. etasje uten å finne asbest, anses spredningen fra disse stedene som minimal og at de dermed ikke har utgjort noen helserisiko.

Ansatte som har vært i disse områdene tilbys en helsesjekk av luftveier og lunger. Med de tiltakene som er gjort anser Arbeidstilsynet arbeidsforholdene som sikre med tanke på asbest, heter den i pressemelding fra kommunen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Gode innovasjons-tall fra Patentstyret
 • Nyheter

Stadig flere nordmenn ønsker enerett til ideene sine, viser samlede tall for søknader til Patentstyret 2017. Antall varemerkesøknader setter rekord, mens søknadstall på patent og design ligger stabilt.

Ny leder i Malvik Høyre
 • Nyheter

Torsdag ble Halvard Dahle valgt til ny leder av Malvik Høyre.

Trøndelag Høyre inviterer pelsdyroppdrettere til dialog
 • Nyheter

I Jeløy-plattformen går det fram at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen fram mot 2024/2025. Eksisterende næringsaktører skal få en økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold. Kompensasjonsordningen skal utredes og klargjøres i løpet av 2018.

 
Kontrollerte 14.658 tunge kjøretøy
 • Nyheter

Det er høy aktivitet på Statens vegvesens kontrollstasjoner i Midt-Norge. Av de 14.658 tunge kjøretøyene som ble kontrollert i 2017, fikk 2.787 bruksforbud. Det utgjør omtrent 19 prosent.

Uværet fører til stengte veier og trøbbel på Værnes
 • Nyheter

Mandag morgen er det opp i full storm utsatte steder i Trøndelag.

Hytte brant ned
 • Nyheter

Alle kom seg ut da ei hytte brant ned til grunnen i Selbu natt til søndag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE