Bekymret for kortere rullebane på Røros lufthavn

FOTO: Marit Langseth

Til sommeren skal det legges ny asfalt på Røros lufthavn. Aktører i næringsliv og reiseliv er bekymret for at rullebanen da skal bli kortere enn den er idag.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

– Jeg vil påstå at det er bekymringsfullt hvis man allerede nå skal bestemme at rullebanen ikke skal forlenges eller opprettholdes i lengde, sier reiselivssjef i Destinasjon Røros, Tove R. Martens.

Til sommeren stenger Røros lufthavn i to uker for å legge ny asfalt på rullebanen, som idag er 1720 meter.

Asfalteringen av rullebanen er lagt ut på anbud, og i anbudsutlysningene ligger en opsjon på asfaltering på 1200 meter, altså 520 meter kortere enn den er i dag.

– Jeg er bekymret hvis man lander på at denne diskusjonen er lukket og låst for alltid. Det tror jeg kan være uheldig siden reiselivsnæringen, og andre næringer, alltid er i endring og vi ikke vet hva fremtiden bringer, sier Martens.

Artikkelen fortsetter etter lydklippet.

Hør saken her:

Vil ikke ha konsekvenser for Widerøe-trafikken

Avinor ønsker ikke å uttale seg om saken før anbudsprosessen er ferdig, men opplyser at også i dag er rullebanen for kort til det mest brukte flyet i rutetrafikk i Norge i dag, Boeing 737.

Widerøe opplyser at en rullebane på 1200 meter generelt sett ikke vil ha noen konsekvenser for flytrafikken slik den er idag, men de nye jetflyene til Widerøe trenger minimum 1700 meter for å lande på sommerføre. På vinterføre vil flyene kreve mer enn 1700 meter.

– Har det da egentlig noe å si om banen er 1200 meter eller 1720 meter?

– Nå er vi inne på teknikaliteter som jeg ikke er den beste til å svare på, men jeg tenker at hvis man først skal asfaltere den, så bør vi ikke begrense oss og droppe noen ekstra meter, uten at vi vet hvilke konsekvenser det kan få, sier Martens.

– Virker ufornuftig

Martens sitter i Lufthavnrådet, som består av representanter fra reiselivs- og næringslivsnæringen og kommunen, sammen med Ottar Tollan i Flokk, som representerer Næringsforeningen i Fjellregionen.

Han forteller at for næringslivet hadde det først og fremst vært ønskelig med et styrket flytilbud.

– Det er et ok tilbud idag, men vi ser behovet for å kunne komme seg til Røros på formiddagen. Det ville gitt mer trafikk og nye muligheter for vekst for oss, sier Tollan.

– Hva tenker du om en eventuelt kortere rullebane?

– Jeg synes det er viktig at vi ikke gjør endringer i dagens infrastruktur som kan gi oss et dårligere tilbud i fremtiden. Jeg er veldig skeptisk til å gjøre endringer i rullebanelengden, sier Tollan og fortsetter:

– Jeg synes det virker veldig ufornuftig å skulle spare noen kroner på asfaltering, når det kan gi uheldige konsekvenser i fremtiden.

Må stå sammen for å forsvare flytilbudet

Martens oppfordrer kommunene og aktørene i regionen om å bli tydeligere på sin reiselivsstrategi, slik at de sammen kan forsvare at Avinor skal bruke penger på flyplassen.

– Reiselivet er avhengig av flyplassen for at vi skal kunne vise muskler på det internasjonale og nasjonale markedet, og vi i Destinasjon Røros har behov for at kommunene og regionen vår er mye tydeligere på deres egen reiselivsstrategi for å hjelpe oss, sier Martens.

– Vi klarer ikke det alene. I felleskap må vi komme frem til hva vi skal gjøre for å forsvare at rullebanen skal forlenges og beholdes, og at flyplassen skal bestå i mange år fremover.

Siste nytt i Nyheter

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell
  • Nyheter

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer.

Vanvittig bra lyttertall for lokalradio
  • Nyheter

Lokalradioene fortsetter å kapre lyttere, og nok en gang setter Nea Radio ny «verdensrekord» i lytting på lokalradio. Det viser tall for første kvartal fra lokalradioundersøkelsen som Kantar TNS lager.

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

 
Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE