60 nyutdannede vil jobbe og bo i regionen

60 nyutdannede vil jobbe og bo i regionen

Tidligere denne uken var de nåværende Fjelltraineene samlet for å bidra til å utvikle Fjelltrainee-ordningen videre. De ønsker seg mange nye traineer inn i bedriftene i regionen! Anders Skyvulstad (Rørosbanken), Olin Steinsvik (Vauldalen Fjellhotell / Røros Hotell), Nina Løkken (Rådhuset Vingelen / Alvdal Skurlag), Helene Ilvang (Rørosregionen Næringshage), Gunhild Nyaas (Rådhuset Vingelen / Tolga kommune), Sara Wik (Aslak Hanshuus Arkitekter / Johan Kjellmark as / Norsk Kulturminnefond), Ingrid Sommer (Røros kommune). FOTO: Sigrid M. Jansen

Søknadsfristen til Fjelltrainee 2017 har gått ut, og også i år er det mange høyt utdannede unge mennesker som gjerne vil komme til regionen i starten av sin arbeidskarriere.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.03.2017 kl 15:32

- Vi håper nå at både private bedrifter og kommunene kommer på banen og utnytter denne enestående muligheten til å rekruttere inn ny kompetanse, sier rådgiver i Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene, Bård Sundmoen Aas.

Sterk oppfordring

Se bildet større

Ansvarlig for Fjelltrainee-ordningen i Rørosregionen Næringshage Bård Sundmoen Aas
. FOTO: Tom Gustavsen

Rørosregionen Næringshage har ansvaret for rekruttering av traineer. Nå går næringshagen ut med en sterk oppfordring til både private bedrifter og kommunene om ta inn de nye søkerne, og gi unge voksne høyt utdannede en mulighet i regionen.

- Vår klart største utfordring er alderssammensetningen i befolkningen. Fjelltrainee-ordningen er et helt konkret virkemiddel for å få unge voksne i arbeid, og søkerne står i kø. Nå må arbeidsgiverne kjenne sin besøkelsestid og ta imot dem, sier Sundmoen Aas. Han er ansvarlig for Fjelltrainee-ordningen i næringshagen.

Fjelltrainee befester sin posisjon

Fjelltrainee er en regional traineeordning som ble startet allerede i 2009. De siste to åra er det næringshagen som har hatt ansvaret for ordningen.

- De tre siste utlysningene har det vært en nærmest eksplosiv økning i antall søkere til Fjelltrainee, og det beviser at regionen vår er et attraktivt arbeidsmarked for yngre arbeidssøkende, sier Bård Sundmoen Aas.

Antall søkere de siste årene viser at Fjelltrainee er et godt redskap for å rekruttere fersk høykompetanse for regionens private næringsliv, men også til offentlig sektor.” Vi lyser ut bredt og får dermed inn kompetente søkere med ulike utdanninger”, forteller Sundmoen Aas.

Som foregående år er det personer med ulike typer kompetanse som har søkt. Ingeniører innen både bygg, elektro, el-fag og logistikk. Videre er det geologer, markedsførere, økonomer, reiselivsledere, statsvitere, og naturforvaltere for å nevne noe av kompetanseområdene vi finner blant søkerne.

Et godt virkemiddel

I tidsrommet 2014- 2015 gjennomførte Næringshagen sammen med Regionrådet en kompetanse-kartlegging av regionens arbeidsmarked hvor ca. 2 500 arbeidstakere kartlagt, som tilsvarer ca. 22 % av alle arbeidsarbeidstakere i regionen. Kartleggingen viser at over 500 av arbeidstakerne som var med i undersøkelsen kan velge å gå av med pensjon rundt år 2020. Hvis de kartlagte tallene er representative for resten av arbeidstakerne, tilsier det at ca. 2000 personer kan velge å gå med pensjon bare innen noen få år.

– Dette kan virke dramatisk, men vi må huske på at mange av de tradisjonelle arbeidsplassene nå blir erstattet med en annen type kompetanse, sier Sundmoen Aas videre. Eksempler på dette er arbeid i industrien. Mange av industribedriftene var før avhengig av mange hender for å få jobben gjort, men i dag er mye av dette arbeidet automatisert. For å dekke opp for utviklingen i arbeidsmarkedet må man kanskje søke å få inn annerledes og ny type kompetanse.

Fjelltrainee er kanskje et av de beste virkemiddelene som regionen har for å tiltrekke seg ung arbeidskraft, mener Sundmoen Aas. Kravene for å søke Fjelltrainee er at søkerne har en bachelor, - eller mastergrad. En Fjelltrainee brukes i ordinære driftsoppgaver som vanlige arbeidstakere, eller de kan eksempelvis være ansvarlig for det prosjektet bedriften har satt på vent. Bedriftene får tilgang på helt ny og oppdatert kompetanse innenfor de feltene de ønsker.

– Bruk Fjelltrainee aktivt

En av de beste måtene med å rekruttere kompetanse på både for det private næringslivet og kommunene er å aktivt bruke ordninger som Fjelltrainee, mener Sundmoen Aas.

Fjelltrainee er en attraktiv rekrutteringsarena, det er det ingen tvil om. Tre av Fjelltraineene som er rekruttert inn de siste 2 årene har nå fått faste stillinger hos en av sine Fjelltraineebedrifter. Dette beviser bare at kompetansen på de som søker inn til Fjelltrainee er høy, poengterer Sundmoen Aas.

Håper flere følger opp

Oftest er det det private næringslivet som tar inn Fjelltraineer, men kommunene har selvfølgelig også en mulighet til å bruke denne ordningen aktivt. Gode eksempler her er både Røros kommune og Tolga kommune som begge har en Fjelltrainee inne nå.

– Vi håper at flere av kommunen følger etter disse gode eksemplene” sier Sundmoen Aas.

Et løp for en Fjelltrainee er opprinnelig to år, og traineen jobber da hos en til tre bedrifter.

– Vi prøver å tilpasse Fjelltraineeløpene opp mot behovene til bedriftene, og trenden er at flere bedrifter vil ha en Fjelltrainee over en lengre periode over ett til to år. Før var det standard at Fjelltraineen var åtte måneder i hver av tre bedrifter, men vi ser nå en liten dreining over at flere arbeidsgivere velger å ha en Fjelltrainee over en lengre tidsperiode, sier Sundmoen Aas.

Søknadsmassen i år ligger på det samme nivået som i fjor, med 60 søkere. 99 prosent av disser søkerne er under 30 år.

– De siste to årene har vi klart å få inn 5 Fjelltraineer hvert år. Vi tror vi kunne fått inn mange flere hvis Fjelltraineeordningen hadde blitt mer aktivt brukt som en rekrutteringsarena. Det er fortsatt ikke for sent å ta kontakt hvis man vil rekruttere inn en Fjelltrainee i år, - men det haster litt, rekrutteringsprosessen er godt i gang, avslutter Sundmoen Aas.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Rørosmat-bedrift tok VM-gull og VM-sølv
  • Nyheter

Rørosmat-bedriften Eggen Gardsysteri tok i helga både gull og sølv i oste-VM i London.

Arbeiderpartiet vil styrke fjellstyrene

Fjellstyrene tilrettelegger store områder for friluftsliv i Sør-Norge og tilbyr rimelig jakt, fiske og hytter for alle. Arbeiderpartiet vil bygge opp omkring dette og foreslår derfor å styrke fjellstyrenes økonomi med fem millioner kroner i deres alternative budsjett.

Tove er Årets kvinnelige leder
  • Nyheter

- Hun går ikke på akkord med sine egne prinsipper, og tør der andre tier, heter det om Tove Moe Dyrhaug, "Årets kvinnelige leder".

 
Stramt tydalsbudsjett
  • Nyheter

Utvidet eiendomsskatt redder et stramt tydalsbudsjett. - Likevel, det er ingen grunn til å svartmale, sier rådmann Heidi Horndalen.

Viser fram Selbu på boligmessa
  • Nyheter

I helga arrangeres en av Norges største boligmesser i Trondheim Spektrum, og Selbu er selvsagt på plass for å vise seg fram.

Erna beklaget
  • Nyheter

Statsminister Erna Solberg (H) opprørte mange av landets sosionomer med sitt ordvalg i Stortingets spørretime denne uka. Nå beklager hun.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE