1,7 mill. til landanlegg for fisk

FOTO: Illustrasjonsbilde. Foto: Ola Røe

Sametingsrådet har til sammen bevilget mer enn 14 millioner kroner i tilskudd innenfor næring, språk, kultur, barnehage, helse og sosial og regionale prosjekter fra 10. februar til 4. mai i år. 1,7 millioner kroner går til landanlegg for fisk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.05.2017 kl 08:26

Nea Radio
Nea Radio

Oversikt tilskudd Trøndelag

Sametinget har i perioden gitt midler til to prosjekter i Trøndelag:

  • Selbu: 74 000 kroner til utstilling og fotodokumentar om sør-samisk reindrift.
  • Røros: 30 000 kroner til fotoutstillingen Jieleme - Livet.

Ca. 7,5 millioner kroner er bevilget til ulike næringsprosjekter. Sametingsråd Mariann Wollmann Magga forteller at fiskerinæringen er i en positiv utvikling og at det er en stor pågang av søknader, både når det gjelder støtte til fiskebåtfinansiering og til etablering og utvikling av land/mottaksanlegg.

- Sametinget er en viktig aktør gjennom bruk av virkemidler til å sikre og utvikle en attraktiv og lønnsom fiskerinæring i samiske kyst- og fjordområder, sier Magga.

Legger til rette for leveransemuligheter

Magga forteller at det særlig er innvilget store beløp til landanlegg for fisk i den siste perioden, hele fem anlegg har fått til sammen 1.666.000 kroner. Det omfatter anlegg i Storekorsnes, Nervei, Skarsvåg, Sjursjok og Nordvågen.

- Det er viktig å legge til rette for at den minste fjordflåten har leveransemuligheter av råstoff og det er av største betydning å videreutvikle og styrke den lokale mottaksstrukturen for å sike videre drift av fiskeriaktiviteten i lokale kyst- og fjordsamfunn. Leveringsmuligheter lokalt for den minste flåten er en forutsetning for å opprettholde bo- og sysselsettingen i de sjøsamiske områdene, sier Magga.

Reiseliv viktig satsing

Sametingsrådet har bevilget i overkant av 1,3 millioner kroner til flere reiselivsbedrifter som skal brukes til investeringer og utviklingstiltak. Både Arctic Nuvsvåg AS i Loppa, Tufjord Molta & Utleie AS i Måsøy, Vesterelvjenta AS, Koppangen brygger AS i Lyngen, og Aernie AS i Rana har fått støtte.

- Samisk reiseliv er avhengig av varierte tilbud. Reiseliv er en viktig satsing for Sametinget, sier Magga.

Tråante-lavvo en suksess

Sametingsrådet har også støttet Landsorganisasjonen Sámiid Duodji og Duojáriid ealáhussearvi med 150.000 kroner hver, slik at duodji ble tilgjengelig under jubileumsuka Tråante 2017. Magga sier at det ble tre fantastiske dager med marked i den store lavvoen på Torvet i Trondheim, hvor 32 utstillere hadde med seg det beste av reinkjøtt, duodji og samisk design fra ulike steder i Sápmi.

- Erfaringa der er at lavvoen kunne stått dobbelt så lenge og vært dobbelt så stor. Det var en enorm etterspørsel, sier Magga fornøyd.

Støttet mange kulturprosjekter

Sametingsrådet har også bevilget støtte til 26 kulturprosjekter, som til sammen har fått nesten 1,5 millioner kroner. Der vil Magga trekke frem tre kvinner spesielt som har fått støtte.

Bente Haarstad har fått 74.000 kroner til utstilling av en fotodokumentar om sørsamisk reindrift. Simone Grøtte Pedersen har fått 150.000 kroner til danseforestillingen Glemt, som er om nordnorsk krigshistorie og har premiere under Festspillene i Nord-Norge. Maret Anne Sara har fått 149.900 kroner til prosjektet Pile o´Sápmi, som er et kunstnerisk verk som ble laget som en protest og som et symbol på statlig tvangsslakting av rein i Finnmark.

Se bildet større

– Bente Haarstad gjør en utrolig flott jobb med å dokumentere den sørsamiske reindriftskulturen. Simone Grøtte Pedersen markerer seg sterkere og sterkere for hver danseopptreden. Maret Anne Sara bruker kunsten til å rette søkelys mot reindriftas situasjon, som en sterk politisk stemme også, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga. FOTO: Sametinget

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

 
Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

Dødsulykka i Snåsa påklages
  • Nyheter

Etter ønske fra de pårørende er statsadvokaten sin påtaleavgjørelse etter dødsulykka i Snåsa nå påklaget til riksadvokaten.

Nå skal all diabetesmat ut fra sykehjemmene på Røros

Da Anne Revergård undersøkte kunnskapen ansatte i kommunehelsetjenesten hadde om diabetes, fant hun store hull. Nå reiser hun rundt for å spre kunnskap, og denne uka holdt hun fagdager på Røros.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE