Varaordfører Salvesen om alkoholpolitikken på Røros

Bjørn Salvesen FOTO: Nils Kåre Nesvold

Mener det er oppsiktsvekkende at et flertall i Røros kommunestyre strammer inn de tradisjonelle serveringstidene i Rørosmartnan.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Leserbrev:

Viktig med forutsigbarhet i alkoholpolitikken på Røros.

Det er relativt oppsiktsvekkende at et flertall i Røros kommunestyre strammer inn de tradisjonelle serveringstidene i Rørosmartnan kun en uke før arrangementet. De generelle skjenketidene for alkohol i Røros kommune er til 01.00 søndag til torsdag og til 02.00 fredag og lørdag. Den konkrete saken dreier seg om å utvide til 02.00 tirsdag, onsdag og torsdag i Martnan for noen etablerte serveringssteder, noe som har vært innvilget i mange mange år. Og det siste er et helt essensielt poeng her. Det var derfor undertegnede i Formannskapet foreslo å innvilge søknadene, i motsetning til rådmannen som innstilte på avslag. Det ble 4 for og 3 mot i Formannskapet. (En av søkerne ønsket i tillegg utvidelse mandagen før og søndagen etter Martnan, det var det ingen som ønsket.) Det ble 10 for og 15 mot i Kommunestyret, og dermed avslag. For å slippe disse ganske trettende og unødvendige diskusjonene ved hver eneste søknad, ble det vedtatt et tilleggspunkt i Formannskapet om å revidere bestemmelsene for å se å på retningslinjer for eventuelle faste unntak gjennom året, igjen for å bidra til forutsigbarhet for næringslivet og arrangører av arrangement. Dette punktet ble dessverre ikke med videre fra kommunestyret, og man kan derfor forvente ytterligere polariserte debatter om unntakssøknader fra de generelle bestemmelsene framover også.

Alkoholpolitikk bør diskuteres hvert fjerde år, etter et lokalvalg når et nytt kommunestyre trer sammen. Da skal man bestemme en retning for fire nye år. Nåværende kommunestyre reviderte og vedtok en ruspolitisk plan i fjor, etter en lang diskusjon, som åpner for unntak etter søknad fra de generelle skjenketidene ved spesielle anledninger. Og for Martnan i 2017 ble den samme søknaden, som nå ble avslått, innvilget. Avslaget nå kommer derfor naturlig nok som en overraskelse på næringsaktørene.

Så skal man ha respekt for de mange og gode argumentene som framføres mot en utvidelse av skjenketidene. Den store alkoholdebatten har nemlig mange lag: Det er både en helsedebatt (alkohol er definitivt helseskadelig), kriminaldebatt (svært mye vold og annen kriminalitet skyldes alkohol), verdidebatt (hvor mye skal samfunnet passe på den enkelte), kulturdebatt (skal alkohol og dermed potensielt fyll være en naturlig del av alle typer arrangement) og næringsdebatt (en del bedrifter trenger inntektene fra alkoholsalg for å overleve økonomisk). Men denne omfattende og viktige debatten hører som nevnt kun hjemme når man skal sette en alkoholpolitisk retning. Når den er satt, må man ikke benytte anledningen til alkoholpolitiske omkamper når så begrensede ønsker fra næringslivet som nå forelå skal diskuteres. Da er poenget forutsigbarhet for et arrangement politiet etter fjorårets Martna sa foregikk uten alvorlige hendelser av noe slag. Men det er også nå viktig å ikke krisemaksimere et avslag på totalt tre timers ekstra skjenking av alkohol fordelt over fem dager.

En fantastisk Rørosmartna ønskes til aktører, rørosinger og tilreisende!

Bjørn Salvesen

Varaordfører Røros

Siste nytt i Leserbrev

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

 
– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

Godt kollektivtilbud for hele Trøndelag

- For distrikts-Trøndelag har endringene i kollektivtilbudet blitt dårligere for pendlere, ungdom som skal hjem på kveldstid og folk som skal til sykehus, skriver Trøndelag SV i dette leserinnlegget.

Mann deg opp da, mann!
  • Leserbrev

- Likestilling er ikke en sak kun for kvinner. Menn er nødt til å ta likestillingskampen for seg og sin famille, og det kan hende de må ofre noe på veien. Likestilling kommer ikke av seg selv, skriver barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i dette innlegget.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE