Røros som ja- eller nei-kommune

Røros skal være en ja-kommune, mener Mona W Slettum og Gard Erik Sandbakken. FOTO: Nils Kåre Nesvold

– Røros skal være en ja-kommune. Røros AP, SV og RL stemte nei til å være en ja-Kommune. SP stemte ja, skriver Mona W Slettum (H) og Gard Erik Sandbakken (V) i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.12.2017 kl 17:45

Nea Radio
Nea Radio

Budsjett 2018 Røros Kommune.

Røros Høyre og Røros Venstre ønsket å prioritere følgende i Røros Kommunes budsjett for 2018 :

Vi skal legge til rette for :

Tilflytning

 • Full barnehagedekning fra 1.1.2018 ved å sette av et lavere beløp på fond
 • Skape fortgang i salg av boligtomter ved at Røros Tomteselskaps eierskap overføres til profesjonelle aktører

Vekst i det private næringslivet

 • Ikke øke eiendomsskatt på næringseiendom ved retaksering i 2018

Barn og unge skal ha det godt i Røros Kommune

 • Barn som lever i familier med lave inntekter skal ha rett på gratis SFO - og Kulturskoletilbud

Eldre og syke skal bli tatt vare på

 • Investering i nytt Helse -og omsorgssenter støttes
 • Utbygging ved Legesenteret må gjennomføres

Øke inntektene i Røros kommune og redusere utgiftene

 • Selge boliger og verker for minimum MNOK 25- 30 i løpet av en 2 års periode
 • Vente med å investere MNOK 30 i Teknisk senter gitt at situasjonen vedr leietakere er uavklart

Vi skal være en JA-kommune

 • Vi må være en kommune som ser muligheten framfor begrensningene. Vi må ha tro på framtida og vi må ønske å være med på utviklingen som skjer i samfunnet. Vi må ha vilje til nytenkning og utvikling.

Røros AP, SV og RL stemte nei til å være en JA-Kommune. SP stemte ja.

Alle forslagene til Røros Høyre og Røros Venstre ble nedstemt. Flertallet i Kommunestyret ønsker å prioritere rimelige trygghetsalarmer foran barn som lever under fattigdomsgrensen og hjemmetjenesten foran full barnehagedekning.

Vi forstår at de forskjellige partiene har med sine egne forslag til budsjettmøtet. Og at det da kan være vanskelig å stemme for andres forslag da det vil svekke ens egne forslag.

På tross av det synes vi det var trist at vi ikke fikk med oss et flertall for å sikre full barnehagedekning raskt samt prioritere barn av lavinntektsfamilier. Det er viktigere enn avsetning på fond akkurat slik situasjonen er nå.

For Røros Høyre /Røros Venstre
Mona W Slettum og Gard Erik Sandbakken

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
 • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

EUs energiunion og Trøndelag
 • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
 • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

 
– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
 • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

Godt kollektivtilbud for hele Trøndelag

- For distrikts-Trøndelag har endringene i kollektivtilbudet blitt dårligere for pendlere, ungdom som skal hjem på kveldstid og folk som skal til sykehus, skriver Trøndelag SV i dette leserinnlegget.

Varaordfører Salvesen om alkoholpolitikken på Røros

Mener det er oppsiktsvekkende at et flertall i Røros kommunestyre strammer inn de tradisjonelle serveringstidene i Rørosmartnan.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE