Leserbrev: - Nytt Helse-, bo- og omsorgssenter i Røros kommune

Mona W Slettum fra Røros Høyre og Gard Erik Sandbakken fra Røros Venstre.

- I denne saken er kvalitet, pasientsikkerhet og ansattes ve og vel viktigere enn hurtig ferdigstillelse, skriver Røros Høyre og Røros Venstre i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

For å møte eldrebølgen i framtida er det vedtatt at Røros Kommune skal bygge nytt Helse-, bo- og velferdssenter. Bygget skal plasseres på Øverhagaen, mellom Rema og LHL og stå ferdig så snart som mulig. Bygget der hvor dagens sykehjem er plassert skal rives.

Kriteriene for å sette opp et bygg som er tilfredsstillende for brukere, ansatte og lokalmiljøet bør være:
Bygget ferdigstilles i sin helhet slik at pasienter og ansatte kan flytte fra gamle lokaler direkte inn i nye lokaler og ta disse i bruk umiddelbart. Det sikrer kvaliteten på driften og arbeidsmiljøet til de ansatte i byggeperioden i tillegg til forsvarlig drift og pasientsikkerhet.
Uproblematisk utforming av bygningene for å kunne tilfredsstille krav fra Riksantikvar og Vernemyndigheter
Tilstrekkelig antall plasser for å være godt rustet for framtidas eldrebølge og sikre at vi ivaretar lovpålagte oppgaver ved å ha tilstrekkelig med plasser å tilby.

Kommunestyret fikk i sitt møte 14. desember 3 alternativer å stemmer over. Prosjektgruppa hadde arbeidet med 10 alternativer. I de 3 alternativene som ble forelagt kommunestyret er kostnaden estimert til å være hhv MNOK 188, MNOK 163 og MNOK 162. Ingen av alternativene ivaretar i sin helhet de 3 hovedområdene som er nevnt over.
Som politikere måtte vi velge mellom å tilfredsstille vernemyndigheter og samtidig påføre pasienter og ansatte store belastninger; eller ta hensyn til ansatte og pasienter og bygge på en måte som både vi sjøl og vernemyndigheter ikke finner forsvarlig.

Tilstrekkelig antall plasser er viktig for å sikre lovpålagte tjenester. I dag er det vel 40 personer som har heldøgns sykehjemsplass på Øverhagaen. Behovet for 40 plasser kan reduseres noe ved at det bygges helt nye boliger tilpasset heldøgns omsorg. Men, at det vedtaket som ble gjort i Kommunestyret 14. desember 2017 dekker framtidas behov er usannsynlig. Vedtaket betyr en reduksjon til 21 sykehjemsplasser og 24 plasser i omsorgsboliger (bolig hvor folk bor for egen regning og betaler for den hjelp de får). Med dagens tilbud av sykehjemsplasser vil vi med nytt senter få en reduksjon i tilbudet om sykehjemsplass på mer enn 50%.

Vi ønsket en utsettelse for å ha mer tid til å sikre at vi valgte et alternativ som kunne dekke både og, ikke enten eller.
Forslag om utsettelse av saken ble nedstemt.

I etterkant av vedtaket sitter vi med flere spørsmål enn svar. Hadde prosjektgruppa fått riktig mandat? Hvorfor fikk vi ikke forelagt alle alternativene i Formannskap- og Kommunestyremøte? Hva skjer med ansatte og brukere i bygge- og flyttefasen? Har vi tilstrekkelig med sykehjemsplasser for å ivareta et svingende og trolig økende behov? Er det realistisk å legge opp til at mer enn halvparten av dagens sykehjemspasienter kan bo i egen bolig? Bruker vi vedtatte 163 millioner kroner på en fornuftig måte?
Det vi vet er at vi hadde hatt tid til en utsettelse for å sikre kvaliteten på denne investeringen enda en gang. I denne saken er kvalitet, pasientsikkerhet og ansattes ve og vel viktigere enn hurtig ferdigstillelse.

Røros Høyre Røros Venstre
Mona W Slettum Gard Erik Sandbakken

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Varaordfører Salvesen om alkoholpolitikken på Røros

Mener det er oppsiktsvekkende at et flertall i Røros kommunestyre strammer inn de tradisjonelle serveringstidene i Rørosmartnan.

Mann deg opp da, mann!
  • Leserbrev

- Likestilling er ikke en sak kun for kvinner. Menn er nødt til å ta likestillingskampen for seg og sin famille, og det kan hende de må ofre noe på veien. Likestilling kommer ikke av seg selv, skriver barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i dette innlegget.

Roland frykter for framtida til lensmannskontoret
  • Leserbrev

Røroslistas Reidun Roland her sendt en bekymringsmelding til ordføreren der hun gir til kjenne sin frykt for at det lokale lensmannskontoret snart er en saga blott.

 
Rekordstore fylkesårsmøter i Senterpartiet
  • pressemelding

I februar og i starten av mars har alle Senterpartiets fylkeslag årsmøte og i år er det venta rekordoppmøte. På programmet står generell politisk debatt, vedtak av fråsegner, #MeToo, val av fylkesstyre og andre årsmøtesaker.

Gedigen bløff og et overtramp
  • Leserbrev

Vedtatt, valgløfter blir til virkelighet og Barbro er ny helsesøster i Malvikskolen, skriver Malvik Arbeiderparti i sin annonse der bilde av en ansatt i kommunen er benyttet, mener Malvik Høyre i et leserbrev.

LESERINNLEGG: – Norsk Rikskringkasting, og hvorfor det ikke heter Norsk Kringkasting
  • Leserbrev

Tanker rundt medietilbudet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE