Leserbrev: - Nytt Helse-, bo- og omsorgssenter i Røros kommune

Mona W Slettum fra Røros Høyre og Gard Erik Sandbakken fra Røros Venstre.

- I denne saken er kvalitet, pasientsikkerhet og ansattes ve og vel viktigere enn hurtig ferdigstillelse, skriver Røros Høyre og Røros Venstre i dette leserbrevet.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

For å møte eldrebølgen i framtida er det vedtatt at Røros Kommune skal bygge nytt Helse-, bo- og velferdssenter. Bygget skal plasseres på Øverhagaen, mellom Rema og LHL og stå ferdig så snart som mulig. Bygget der hvor dagens sykehjem er plassert skal rives.

Kriteriene for å sette opp et bygg som er tilfredsstillende for brukere, ansatte og lokalmiljøet bør være:
Bygget ferdigstilles i sin helhet slik at pasienter og ansatte kan flytte fra gamle lokaler direkte inn i nye lokaler og ta disse i bruk umiddelbart. Det sikrer kvaliteten på driften og arbeidsmiljøet til de ansatte i byggeperioden i tillegg til forsvarlig drift og pasientsikkerhet.
Uproblematisk utforming av bygningene for å kunne tilfredsstille krav fra Riksantikvar og Vernemyndigheter
Tilstrekkelig antall plasser for å være godt rustet for framtidas eldrebølge og sikre at vi ivaretar lovpålagte oppgaver ved å ha tilstrekkelig med plasser å tilby.

Kommunestyret fikk i sitt møte 14. desember 3 alternativer å stemmer over. Prosjektgruppa hadde arbeidet med 10 alternativer. I de 3 alternativene som ble forelagt kommunestyret er kostnaden estimert til å være hhv MNOK 188, MNOK 163 og MNOK 162. Ingen av alternativene ivaretar i sin helhet de 3 hovedområdene som er nevnt over.
Som politikere måtte vi velge mellom å tilfredsstille vernemyndigheter og samtidig påføre pasienter og ansatte store belastninger; eller ta hensyn til ansatte og pasienter og bygge på en måte som både vi sjøl og vernemyndigheter ikke finner forsvarlig.

Tilstrekkelig antall plasser er viktig for å sikre lovpålagte tjenester. I dag er det vel 40 personer som har heldøgns sykehjemsplass på Øverhagaen. Behovet for 40 plasser kan reduseres noe ved at det bygges helt nye boliger tilpasset heldøgns omsorg. Men, at det vedtaket som ble gjort i Kommunestyret 14. desember 2017 dekker framtidas behov er usannsynlig. Vedtaket betyr en reduksjon til 21 sykehjemsplasser og 24 plasser i omsorgsboliger (bolig hvor folk bor for egen regning og betaler for den hjelp de får). Med dagens tilbud av sykehjemsplasser vil vi med nytt senter få en reduksjon i tilbudet om sykehjemsplass på mer enn 50%.

Vi ønsket en utsettelse for å ha mer tid til å sikre at vi valgte et alternativ som kunne dekke både og, ikke enten eller.
Forslag om utsettelse av saken ble nedstemt.

I etterkant av vedtaket sitter vi med flere spørsmål enn svar. Hadde prosjektgruppa fått riktig mandat? Hvorfor fikk vi ikke forelagt alle alternativene i Formannskap- og Kommunestyremøte? Hva skjer med ansatte og brukere i bygge- og flyttefasen? Har vi tilstrekkelig med sykehjemsplasser for å ivareta et svingende og trolig økende behov? Er det realistisk å legge opp til at mer enn halvparten av dagens sykehjemspasienter kan bo i egen bolig? Bruker vi vedtatte 163 millioner kroner på en fornuftig måte?
Det vi vet er at vi hadde hatt tid til en utsettelse for å sikre kvaliteten på denne investeringen enda en gang. I denne saken er kvalitet, pasientsikkerhet og ansattes ve og vel viktigere enn hurtig ferdigstillelse.

Røros Høyre Røros Venstre
Mona W Slettum Gard Erik Sandbakken

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Nye kommunesammenslåinger?
  • Leserbrev

- Regjeringen ser bort fra stortingsvedtaket om at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å presse fram nye sammenslåinger av kommuner. Kommuneproposisjonen trosser Stortinget og legger opp til nye runder med kommunesammenslåinger, sier Heidi Greni fra Senterpartiet, saksordfører for ...

- Regjeringens passkutt er uakseptabelt

- Mange vil få mye lengre reisevei for å skaffe seg pass dersom regjeringen får det som den vil, skriver Jenny Klinge (Sp) i dette leserinnlgget.

Hurra - året rundt!
  • Leserbrev

– Her på Røros kan vi feire året rundt for de mange frivillige som bidrar med villige hender, bankende hjerter og god kunnskap for de mange arrangementene som fins her i fjellregionen, skriver daglig leder i Elden, Siri B. Gellein, i et leserinnlegg.

 
Leserbrev fra bekymret storebror
  • Leserbrev

– Blir jeg akutt syk, send meg til St.Olavs, ikke ti ville hester får meg til Innlandet sykehus Tynset. Er det ikke akutt, men jeg trenger en kontrolltime eller behandling tar jeg gjerne en tur til sykehuset på Tynset, skriver Tore Børresen.

 – Natoøvelsen fremmer ikke avspenning
  • Leserbrev

SV skriver i et leserbrev at Norge må våge å si at vi ikke aksepterer våpenindustrien og militærmaktene USA / NATO og Russland sin bløff om at terrorbalanse og våpenopprustning bevarer freden.

Godbiter inn i det nasjonale utvalget
  • Nyheter

Rørosmeieriet kommer med Niste naturellyoghurt med müsli og Niste tyttebæryoghurt med müsli inn i de nasjonale dagligvaresortimentet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE