– Full barnehagedekning i Røros kommune!

Illustrasjonsbilde. FOTO: Nils Kåre Nesvold

Røros Venstre og Røros Høyre om prosessen rundt barnehagestrukturen i kommunen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.01.2018 kl 07:08

Nea Radio
Nea Radio

I et leserbrev fra opposisjonspartiene Høyre og Venstre kommer det fram at flere utredningsforslag av barnehagestrukturen i Røros kommune ble nedstemt av posisjonspartiene.

Leserbrev:

I budsjett arbeidet for 2017, dvs på budsjett møtet i desember 2016 hadde Røros H, V og SP følgende forslag:

Utredning av Barnehagestruktur må skje i 2017 og inkludere utredning av bygg som en del av dette arbeidet. Komite for Oppvekst gjør denne utredningen og legger fram en ferdig utredet sak for Kommunestyret i løpet av 3.kvartal 2017.

Dette forslaget fremmet vi som et forsøk på å være fremtidsrettet og tenke helhetlig i Røros Kommune, med håp om til enhver tid full barnehagedekning og lønnsom drift av barnehagene i Røros Kommune. Dette forslaget ble nedstemt av Røros Arbeiderparti, Røros SV og Røroslista.

I Budsjettforhandlingene for 2018 fremmet Røros Høyre og Røros Venstre på nytt forslag:

Full barnehagedekning: det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at vi kan tilby barnehageplass til alle barn som har behov for det. Dette er så viktig at det kan forsvares å redusere avsetning til fond. Konsekvens/inndekning: redusert avsetning til fond, kr. 4 mill. i stedet for kr. 6.5 mill.

Dette ble også nedstemt av Røros AP, Røros SP, Røros SV og Røroslista.

Ergo så er både Røros Høyre og Røros Venstre veldig positiv til at det nå er bred politisk enighet om at det jobbes for full barnehagedekning i Røros Kommune, og da fortsatt ved å tenke helhet, framtid, kvalitet og lønnsomhet.

Vi stiller oss meget positiv til at intensjonen i våre forslag blir gjennomført.

Røros Høyre Røros Venstre

Mona W Slettum Rune Johnsen

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

 
– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

Godt kollektivtilbud for hele Trøndelag

- For distrikts-Trøndelag har endringene i kollektivtilbudet blitt dårligere for pendlere, ungdom som skal hjem på kveldstid og folk som skal til sykehus, skriver Trøndelag SV i dette leserinnlegget.

Varaordfører Salvesen om alkoholpolitikken på Røros

Mener det er oppsiktsvekkende at et flertall i Røros kommunestyre strammer inn de tradisjonelle serveringstidene i Rørosmartnan.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE