Fra kobber til klima

Miljøplan: Roald Evensen fra Haltalen mener at Røros kommunes klima- og miljøplan «Fra kobber til klima» får for lite oppmerksomhet i pressen. FOTO: Ole Jørgen Kjellmark

Røros kommunes klima- og miljøplan «Fra kobber til klima» er nettopp ferdig med sin høringsrunde. En glimrende rapport som burde få mye omtale i lokal presse.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Ikke bare er planen innholdsmessig bra – den er også levert i en lesverdig og ryddig versjon.

En stor takk til ordfører og administrasjonen på Røros for godt utført arbeid. Når høringene er flettet inn i planen og den har gått gjennom den politiske behandlingen, bør planen sendes ut til alle husstander i kommunen. Ja, gjerne til administrasjonen i nabokommunene også etter les og lær-prinsippet.

Det eneste jeg savner i en lang serie positive innspill er når skal alt dette settes ut i livet. Det bør legges inn en egen rubrikk som konkretiserer når punktene skal settes ut i livet. Mange av punktene er så enkle at de tidsmessig kan konkretisere allerede nå. Eksempelvis å arrangere en årlig bærekraftfestival, utdeling av faste årlige klimamidler eller forslaget om å dele ut en årlig miljøpris. Her kan vi sette november 2018 så er det punktet i gang uten at det koster alt for mye!

Røros kommune viderefører samarbeidet med frivillige organisasjoner om mottak og gjenbruk av tekstiler og gjenstander, heter det i et forslagspunkt. Flott! Dere er hjertelig velkommen til å bli med på den årlige klesbyttedagen på Røros i regi av Solheim Pensjonat og Naturvernforbundet i Rørosregionen.

Et annet punkt som kan settes ut i livet straks planen er politisk behandlet, er forslaget om å starte prosjektet «Den naturlige skolesekken» og dermed øke forståelsen for kretsløp ved å starte grønnsakhager på skoler, barnehager og sykehjem. Flott! Stå på og sette drømmen ut i livet. Her er det en svært enkel og billig veg fra plan til lokal handling.

Verre blir det nok å sette ut punktet i strategi 2, redusere utslipp og heve bo og livskvalitet. Punktet: I samsvar med nasjonale retningslinjer skal alle nye personbiler kjøpt på Røros være fossilfrie fra 2025. Da er det bare å hive seg rundt å bygge ladestasjoner ved sentrumsnære P-plasser, kommunale bygg, skoler etc slik jeg tidligere har etterlyst. Og samtidig er det på tide å skrinlegge ordførervisjonen om bomveg fra Støren til Røros.

Masse fine ord og visjoner som jeg håper blir realisert og ikke bare ender opp som et langsiktig drømmemål. Det skylder vi både klimaet og våre etterkommere!

Hvorfor legger en haltdaling seg opp i Klima- og miljøplanen til nabokommunen? Jo, jeg regner med at vi er en felles kommune i god tid før tidsperspektiver for planen som i første runde går ut i 2030.

Lykke til.

Roald Evensen, Haltdalen

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

«Nærpolitireformen» som ble «Fjernpolitireform»
  • Leserbrev

Da regjeringen lanserte politireformen i 2015, var målet å «sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

EUs energiunion og Trøndelag
  • Leserbrev

Senterungdommen mener at kraft og energi ikke må bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge fremtidas Trøndelag.

Er likestillingen vår-grønn? Og hva gjør Grønnstrømpene?
  • Leserbrev

Leserinnlegg fra MDG på kvinnedagen.

 
– Kjønnsskillene er fortsatt store i media, arbeidsliv, politikk og familie
  • Leserbrev

Lederen i Holtålen Arbeiderparti med leserinnlegg på kvinnedagen.

Godt kollektivtilbud for hele Trøndelag

- For distrikts-Trøndelag har endringene i kollektivtilbudet blitt dårligere for pendlere, ungdom som skal hjem på kveldstid og folk som skal til sykehus, skriver Trøndelag SV i dette leserinnlegget.

Varaordfører Salvesen om alkoholpolitikken på Røros

Mener det er oppsiktsvekkende at et flertall i Røros kommunestyre strammer inn de tradisjonelle serveringstidene i Rørosmartnan.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE