Børsmelding fra Rørosbanken

Børsmelding fra Rørosbanken. På bildet, banksjef Even Kokkvoll FOTO: Nils Kåre Nesvold

Forstanderskapet i RørosBanken har vedtatt etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Det vises til melding av 19. februar 2018 vedrørende styrets forslag om å gjennomføre en emisjon i RørosBanken.

I tråd med styrets forslag, besluttet forstanderskapet i RørosBanken i møte den 19. mars 2018 å etablere eierandelskapital ved utstedelse av minimum 600 000 og maksimum 700 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av minimumsbeløpet i Emisjonen med bruttoproveny NOK 63 millioner.

Emisjonen foreslås som følge av nye og strengere krav til kjernekapital, samt bankens ønske om å fortsatt kunne vokse innenfor sitt markedsområde.

Tegningsperioden er planlagt å løpe fra 16. april 2018 kl. 09:00 til 4. mai 2018 kl. 15:00.

Et prospekt for Emisjonen som skal godkjennes av Finanstilsynet, vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden. Prospektet vil være tilgjengelig på bankens og tilretteleggerens hjemmesider, www.rorosbanken.no og www.norne.no, fra oppstart av tegningsperioden og kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilrettelegger.

RørosBanken har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Nøkkelord

Siste nytt i Leserbrev

Bli med på kjørekurs for førere over 65

Vårt mål er å redusere antall drepte og hardt skadde i ulykker der eldre er involvert, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Eika Forsikring lanserer ny bonusmodell
  • pressemelding

Eika Forsikring endrer bonusmodellen for bilforsikring og mener de nå kan levere en av markedets beste og mest kundevennlige bonusmodeller.

Hvor mange bibliotek trenger egentlig Vikhammer?
  • pressemelding

Komite oppvekst og kultur i Malvik stadfester at nye Vikhammer Ungdomsskole skal bygges med bibliotek. Men hvor mange bibliotek trengs egentlig på Vikhammer, spør Malvik Ungdomsråd i en pressemelding.

 
Fjern gamle vepsebol nå
  • pressemelding

I sommer blir det sannsynligvis mye veps. Allerede nå kan du gå til kamp mot de plagsomme insektene.

Røros SVs JA-kommune

Leserinnlegg fra Hanne Hauge om hvorfor Røros SV stemte nei til forslaget om at Røros skal være en JA-kommune.

Seks tusen ansatte i privat sektor kan bli tatt ut i streik
  • pressemelding

Hvis YS og NHO ikke blir enige innenmeklingsfristen, går seks tusen ansatte i blant annet busselskaper, matvareindustri, media og spedisjon ut i streikfra 8. april.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE