TrønderEnergi overtar Kvikne-Rennebu?

TrønderEnergi overtar Kvikne-Rennebu?

Nettdirektør Bård Olav Uthus i TrønderEnergi AS

Styret i Kvikne-Rennebu kraftlag anbefaler å gjøre som eierne av Selbu Energiverk AS, la TrønderEnergi overta nettdrift og kraftomsetning. - Det vil gi lavere nettleie for kundene våre og sikre ei god fremtid for våre ansatte, sier everks-sjef Kristin Reitan.

Tekst:

Publisert:

Se bildet større

TrønderEnergi Nett AS hadde en åpen dialog med næringslivet i Selbu. På bildet f.v: kundedirektør Arnt Inge Sætern, nettdirektør Bård Olav Uthus, innovasjonsdirektør Ståle Svenning og kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem. FOTO: Andreas Reitan

TrønderEnergi har tidligere overtatt strømnettet både i Tydal og Selbu, og nå står altså Kvikne-Rennebu Kraftlag for tur.

Spørsmålet blir avgjort i årsmøtet i kraftlaget den 22. mai, og resultatet kan bli at TrønderEnergi overtar ansvaret for strømnettet også for nesten 4000 kunder i Kvikne og Rennebu.

- Ved å samordne ressursene i våre sørlige områder vil vi sikre en effektiv drift, fortsatt høy beredskap og god forsyningssikkerhet i Kvikne og Rennebu. I tillegg bidrar vi med dette til å sikre arbeidsplasser i denne delen av Sør-Trøndelag, sier nettdirektør Bård Olav Uthus i TrønderEnergi.
Ifølge NVE betaler kundene til Kvikne-Rennebu Kraftlag den dyreste nettleia i Sør-Trøndelag, mens TrønderEnergis kunder har den billigste.

Regnestykket blir omtrent det samme som da TrønderEnergi overtok nettet til Selbu Energiverk: For ei normalhusholdning betyr det redusert nettleie på rundt 3300 kroner i året.

Store endringer

- Vi ser det er store bevegelser i energinæringene regionalt og nasjonalt nå. For å opprettholde kvalitet og kostnadseffektivtet, går det mot færre og større enheter. Selbu gikk foran denne gang, sier nettdirektør Bård Olav Uthus i TrønderEnergi til Nea Radio, og utdyper: - Selbu kommune og Selbu Energiverk har jobbet med de samme problemstillingene over lang tid og klarte derfor å være blant de som agerte tidlige. Det tror jeg Selbu-samfunnet vil tjene på både i det korte og lengre bildet. Da tenker jeg på konkrete forhold som at Selbu nå får vesentlig lavere nettleie og at TrønderEnergi har lokalisert sin "Sone Øst" til nettopp Selbu, som sikrer arbeidsplasser, aktivitet og tilstedeværelse i kommunen, sier Uthus til Nea Radio.

Her er pressemeldinga fra Kvikne-Rennebu Kraftlag:

Anbefaler å overdra Kvikne -Rennebu Kraftlags nett- og omsetningsvirksomhet til TrønderEnergi.
Styret i Kraftlaget anbefaler for sitt årsmøte at Kraftlaget overdrar nett- og kraftomsetningsvirksomheten sin til TrønderEnergi. Kraftlaget er fornøyd med det tilbudet og de vilkårene som er fremforhandlet med TrønderEnergi. – Vi har kommet frem til en god avtale med TrønderEnergi. Jeg er spesielt opptatt av at vi skal bidra til å gjøre et allerede solid energikompetansemiljø i vår del av Sør-Trøndelag enda sterkere, at vi skal tilby ei lavere nettleie for kundene våre, og sikre ei god fremtid for våre ansatte, sier everks-sjef Kristin Reitan. TrønderEnergi oppretter en ny Sone Sør i Rennebu som får ansvaret for strømnettet i Kvikne, Rennebu og Meldal. – Ved å samordne ressursene i våre sørlige områder vil vi sikre en effektiv drift, og fortsatt høy beredskap og god forsyningssikkerhet i Kvikne og Rennebu. I tillegg bidrar vi med dette til å sikre arbeidsplasser i denne delen av Sør-Trøndelag, sier nettdirektør i TrønderEnergi Bård Olav Uthus. TrønderEnergi kan tilby en av landets laveste nettleier. En normalhusholdning i regionen uten KVO-rabatten på Kvikne vil få en årlig nettleiebesparelse på rundt 3 300 kroner inkl mva. For Kvikne- og Rennebu-regionen samlet betyr den reduserte nettleia en besparelse på rundt 13 millioner NOK årlig. TrønderEnergi overtar i tillegg kraftomsetningsvirksomheten i Kraftlaget og viderefører de produktene Kraftlaget har i dag overfor sine kunder. Samtlige ansatte i Kraftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring av sine arbeidsplasser i eksisterende lokaler i Rennebu. Går denne avtalen igjennom vil TrønderEnergi overta driften av Kraftlagets nett- og kraftomsetningsvirksomhet fra 1. januar 2018. Kraftlagets øvrige virksomhet skal fortsatt eies og drives av Kraftlaget. Denne saken må først behandles på årsmøte 22. mai og deretter på et ekstraordinært årsmøte før endelige vedtak kan fattes og evt ferdigstillelse av overdragelsen til TrønderEnergi kan gjennomføres. Inntektene fra en slik overdragelse skal gå til lokale allmennyttige formål på lik linje med dagens vedtekter.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Erna beklaget
  • Nyheter

Statsminister Erna Solberg (H) opprørte mange av landets sosionomer med sitt ordvalg i Stortingets spørretime denne uka. Nå beklager hun.

Vil etablere Nordens ledende betalings- og identifiseringsaktør
  • Nyheter

Bankene i Norge har inngått intensjonsavtale om å videreutvikle verdens mest kundevennlige og effektive betalings- og identifiseringsløsninger.

Symbolsjekk fra Frivilligheten
  • Nyheter

Frivillighet Norge, som representerer over 300 frivillige organisasjoner, ga torsdag staten en symbolsk sjekk på 500 millioner kroner tilsvarende de momsutgiftene frivilligheten ikke får kompensert.

 
Etterlyser hund
  • Nyheter

En hund er savnet på Røros.

Kommunale veger kan bli private
  • Nyheter

Politikerne i Selbu vil privatisere en del av de kommunale vegene. Nå blir et forslag med 12,4 kilometer sendt på høring.

Regjeringen støtter grønne arbeidsplasser
  • Nyheter

Partene i arbeidslivet, med støtte fra Klima- og miljødepartementet, har startet en kampanje om grønne arbeidsplasser. Målet er å stimulere til økt engasjement og kunnskap om hva som kan gjøres for å kutte utslipp på den enkelte arbeidsplass.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE