Statens vegvesen dømt

STIGAMELAN: Statens vegvesen dømt i Sør-Trøndelag tingrett FOTO: Andreas Reitan

Sør-Trøndelag tingrett mener Statens vegvesens beslutning om å heve kontrakten med BL Entreprenør ved prosjektet Fv.705 Stigamælen er rettsstridig.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Sør-Trøndelag fylkeskommune er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til å betale rundt 5,7 millioner kroner i vederlag for utførte kontraktsarbeider til BL Entreprenør AS.
Fylkeskommunen dømmes også til å erstatte rundt 2,8 millioner kroner for tap entreprenøren har hatt ved ikke å få ferdigstille arbeidene i henhold til kontrakt, melder bygg.no.

Fikk fyken

Det var i begynnelsen av oktober i 2015 at Statens vegvesen kunngjorde at de hever kontrakten med BL Entreprenør om byggingen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 705 Stigamælen i Selbu kommune. Kontrakten med entreprenøren var på 21 millioner kroner og omfattet bygging av 1,4 kilometer gang- og sykkelvei med blant annet gatelys og vann- og avløpssystem.

– Årsaken er at vi mener at BL Entreprenør har gjort alvorlige brudd på kontrakten. Når vi som byggherre har gjort dem oppmerksomme på bruddene, er det ikke blitt tatt på alvor og fulgt opp, sa avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen.

Alvorlige anklager

I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett kommer det fram at Statens vegvesen opphevet kontrakten med BL Entreprenør blant annet på grunn av det byggherren mente var brudd på HMS-regler i prosjektet. Vegvesenet mente også entreprenøren hadde manglende fremdriftsplaner, samt sprengningsplaner som ikke var forenlig med kontraktens krav om trafikkavvikling. Statens vegvesen hevdet i tillegg at BL Entreprenør ikke hadde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å styre gjennomføring av arbeidene på forsvarlig måte, skriver bygg.no.

I tingretten begrunnet Statens vegvesen også kontraktshevingen under punktet «lojalitetsplikt», hvor det står at «forholdet gjelder mangelfullt samarbeid, samt manglende svar og oppfølgning av kontrollørmeldinger. Det var vanskelig å få et godt samarbeid. Byggeleder ble skjelt ut, sjikanert og mobbet. Byggherren utstedte 13 kontrollørmeldinger før hevningsvarselet. Bare ett var besvart på varselstidspunktet. Resterende står ubesvart, eller er svart ut meget sent sett opp mot alvorlighetsgrad», skriver bygg.no

Her er hovedpunktene i Sør-Trøndelag tingretts domsslutning:

–Heving av kontrakt mellom Statens Vegvesen Region Midt og BL Entreprenør AS vedrørende prosjektet Fv. 705 Stigamælen er rettsstridig.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune dømmes til å betale vederlag for utførte kontraktsarbeider til BL Entreprenør AS med kroner 5.744 838 inkludert merverdiavgift med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfallsdato 9. februar 2016 til betaling skjer.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune dømmes til å erstatte BL Entreprenør AS kroner 2.857.047 - for tap BL Entreprenør AS har hatt ved ikke å få ferdigstille arbeidene i henhold til kontrakt nevnt i punkt 1 over, med tillegg av forsinkelsesrenter fra 14. august 2016 og til betaling skjer.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune frifinnes for krav om erstatning etter avvisning i konkurransene Rv. 70 Fale vegkryss og Fv. 714 Lakselv bru, samt omdømmetap / fremtidig tap.

– BL Entreprenør AS frifinnes for krav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

–Sør-Trøndelag fylkeskommune dømmes til å betale BL Entreprenør AS sakskostnader med kroner 1.870.000.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for 70 prosent av BL Entreprenør AS sine utgifter til fagkyndige meddommere.

(Kilde: bygg.no)

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Retterstedet 75 år etter
  • Nyheter

19. mai er det 75 år siden Peder Morset og ni andre norske motstandsmenn ble henrettet på Kristiansten festning.

Riastvegen åpnet
  • Nyheter

Sent fredag kveld ble vegen mellom Ålen og Tydal åpnet for sommeren.

Mektige Henfallet
  • Nyheter

Nå er Henfallet i Tydal på sitt mest fantastiske. Og best av alt: Nå er vegen inn til Trøndelags høyeste fossefall åpen igjen etter vinteren.

 
Trondheim tapte VM-kampen
  • Sport

Det ble Planica, og ikke Trondheim, som får arrangere ski-VM i 2023.

Se bildene fra 17. mai i Selbu

Se bilder fra barnetoget og folketoget i Selbu sentrum her.

– I kveld skal det feires på Singsås
  • Nyheter

Mor Eli lover at flagget skal til topps og at sprudlevannet skal frem.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE