Statens vegvesen dømt

STIGAMELAN: Statens vegvesen dømt i Sør-Trøndelag tingrett FOTO: Andreas Reitan

Sør-Trøndelag tingrett mener Statens vegvesens beslutning om å heve kontrakten med BL Entreprenør ved prosjektet Fv.705 Stigamælen er rettsstridig.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Sør-Trøndelag fylkeskommune er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til å betale rundt 5,7 millioner kroner i vederlag for utførte kontraktsarbeider til BL Entreprenør AS.
Fylkeskommunen dømmes også til å erstatte rundt 2,8 millioner kroner for tap entreprenøren har hatt ved ikke å få ferdigstille arbeidene i henhold til kontrakt, melder bygg.no.

Fikk fyken

Det var i begynnelsen av oktober i 2015 at Statens vegvesen kunngjorde at de hever kontrakten med BL Entreprenør om byggingen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 705 Stigamælen i Selbu kommune. Kontrakten med entreprenøren var på 21 millioner kroner og omfattet bygging av 1,4 kilometer gang- og sykkelvei med blant annet gatelys og vann- og avløpssystem.

– Årsaken er at vi mener at BL Entreprenør har gjort alvorlige brudd på kontrakten. Når vi som byggherre har gjort dem oppmerksomme på bruddene, er det ikke blitt tatt på alvor og fulgt opp, sa avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen.

Alvorlige anklager

I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett kommer det fram at Statens vegvesen opphevet kontrakten med BL Entreprenør blant annet på grunn av det byggherren mente var brudd på HMS-regler i prosjektet. Vegvesenet mente også entreprenøren hadde manglende fremdriftsplaner, samt sprengningsplaner som ikke var forenlig med kontraktens krav om trafikkavvikling. Statens vegvesen hevdet i tillegg at BL Entreprenør ikke hadde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å styre gjennomføring av arbeidene på forsvarlig måte, skriver bygg.no.

I tingretten begrunnet Statens vegvesen også kontraktshevingen under punktet «lojalitetsplikt», hvor det står at «forholdet gjelder mangelfullt samarbeid, samt manglende svar og oppfølgning av kontrollørmeldinger. Det var vanskelig å få et godt samarbeid. Byggeleder ble skjelt ut, sjikanert og mobbet. Byggherren utstedte 13 kontrollørmeldinger før hevningsvarselet. Bare ett var besvart på varselstidspunktet. Resterende står ubesvart, eller er svart ut meget sent sett opp mot alvorlighetsgrad», skriver bygg.no

Her er hovedpunktene i Sør-Trøndelag tingretts domsslutning:

–Heving av kontrakt mellom Statens Vegvesen Region Midt og BL Entreprenør AS vedrørende prosjektet Fv. 705 Stigamælen er rettsstridig.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune dømmes til å betale vederlag for utførte kontraktsarbeider til BL Entreprenør AS med kroner 5.744 838 inkludert merverdiavgift med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfallsdato 9. februar 2016 til betaling skjer.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune dømmes til å erstatte BL Entreprenør AS kroner 2.857.047 - for tap BL Entreprenør AS har hatt ved ikke å få ferdigstille arbeidene i henhold til kontrakt nevnt i punkt 1 over, med tillegg av forsinkelsesrenter fra 14. august 2016 og til betaling skjer.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune frifinnes for krav om erstatning etter avvisning i konkurransene Rv. 70 Fale vegkryss og Fv. 714 Lakselv bru, samt omdømmetap / fremtidig tap.

– BL Entreprenør AS frifinnes for krav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

–Sør-Trøndelag fylkeskommune dømmes til å betale BL Entreprenør AS sakskostnader med kroner 1.870.000.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for 70 prosent av BL Entreprenør AS sine utgifter til fagkyndige meddommere.

(Kilde: bygg.no)

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Stiller lånegaranti for Selbuskogen
  • Nyheter

Selbuskogen får 7,5 millioner mer å rutte med når Stjørdal kommune nå garanterer for lån.

Tidenes årsresultat for Stjørdal
  • Nyheter

Dersom de foreløpige tallene som ble lagt fram i kommunestyret torsdag kveld slår til, går Stjørdal med 80 millioner kroner i overskudd for 2017. Det er rekord.

Lanserte ny Leaf
  • Nyheter

Torsdag ble den nye modellen av el-bilen Nissan Leaf lansert hos Trio Bilsenter på Stjørdal.

 
 Tydal vil ha enda en lege
  • Nyheter

Selv om helseminister Bent Høie utsatte forskriften om nye krav til legevakt, forventer Tydal kommune på at skjerpede krav uansett kommer. Torsdag vedtok kommunestyret enstemmig å vrake turnuslegeordninga og heller ansette en lege nummer to.

Rørosmartnan må skjenke normalt
  • Rørosmartnan

Etter lang diskusjon i kommunestyret i Røros ble det til slutt vedtatt å avslå Bergstadens hotell og Vertshusets søknader om å få selge alkohol til klokken 02 i ukedagene under Rørosmartnan.

Klima og miljøplan vedtatt
  • Nyheter

Et enstemmig kommunestyre på Røros godkjente torsdag kveld klima og miljøplan for perioden 2010 til 2030.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE