Norsk-svensk samarbeid om viltforvaltning

ELG står sentralt i prosjektet. Den trekker over lange avstander på tvers av administrative grenser og fører til en ujevn fordeling av goder i form av jakt og kostnader i form av beiteskader. FOTO: Landbruks- og matdepartementet

Norge og Sverige samarbeider for å skaffe mer kunnskap og mindre konflikter rundt forvaltningen av elg, ulv og jerv.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

Om Statskog:
Statskog er landets største grunneier, og er et statsforetak. Statens grunn en femtedel av fastlands-Norge.
Som forvalter skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier.
Statskog skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser.
Statskog skal drive et aktivt naturvern og ta hensyn til friluftsinteresser.
Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.

Målet med prosjektet er å redusere konflikter rundt flerartsforvaltning av elg, ulv og jerv, sør for det samiske tamreinområdet.

Store endringer i elgavskyting, fortetting av ulvebestanden og jervens tilbakekomst til skoglandskapet i de siste årene gjør det nødvendig med ny kunnskap og samarbeid på tvers av grenser.

Statskog peker på at det er viktig og riktig å skaffe mer kunnskap som gjelder å se artene samlet.

Det at lokale interesser involveres vil være svært verdifullt for arbeidet.

Prosjektet «Grensevilt» eies av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) og er delvis finansiert med Interreg-midler.

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE