Miljøtilskudd til Trøndelag

MILJØTILSKUDD: Stjørdal er en av 19 kommuner som i år får støtte fra Miljødirektoratet til klimatilpasning. (Arkivfoto av ordfører Ivar Vigdenes) FOTO: Anne Gundersen

Skaun, Stjørdal og Trondheim kommuner får støtte fra Miljødirektoratet til klimatilpasning.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Miljødirektoratet mottok til sammen 29 søknader innen fristen som var den 15. februar, og tre kommuner i Trøndelag er blant de 19 som mottar støtte i år.

Kommunene i hele Norge mottar til sammen 6,4 millioner kroner fra tilskuddsordningen for klimatilpasning som Miljødirektoratet forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet.
Formålet er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Midlene skal brukes til kunnskapsoppbygging om hvordan dagens og framtidens klimaendringer vil påvirke kommunens ansvarsområder, og til utredninger og tiltak som kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene.

Tre trønderkommuner får tilskudd

Skaun kommune får tilskudd til utarbeiding av digitalt kart som viser flomveier,
Stjørdal kommune til flomanalyse for sentrum og
Trondheim kommune til klimatilpasning og konsekvensområde ytre miljø

Tematikken i årets søknader

Mange av søknadene går ut på problematikken forbundet med økende nedbørsmengde. I tillegg til søknader om midler til kartlegging av flom og overvann, er det i år flere prosjekter knyttet til havnivåstigning og helhetlig håndtering av ekstremnedbør i byer.

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder ønsker å utvikle en veileder for hvordan man best kan sikre kirker og andre større bygninger med kulturminneverdi. - Konservatoren er den første som mottar støtte til en slik studie, skriver Miljødirektoratet på sine sider.

Også Trondheim kommune sin søknad dekker et område det er gjort relativt lite på til nå. I søknaden er det identifisert et behov for «å utvikle en god metodikk for å kartlegge hvordan klimaendringene kan påvirke ulike sider ved det som kommer inn under begrepet ytre miljø».

Trondheim kommune er opptatt av kunnskapsoverføring og er med i Nettverk for klimatilpasning i Trøndelag som en del av prosjektledelsen.

- Alle kommuner i Trøndelag er invitert til å delta i nettverket som vi håper blir en fin arena for diskusjon og for å dele sin kunnskap og erfaring. Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkeskommune i Trøndelag er med i arbeidsgruppen for nettverket, skriver Fylkesmannen i Trøndelag.

Siste nytt i Nyheter

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

 
Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

Søndagsåpent under Landsskytterstevnet
  • Nyheter

Kommunestyret i Stjørdal vedtok torsdag kveld at butikkene kan søke om å holde åpent søndag 5. august under Landskytterstevnet. Dog ikke uten debatt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE