Inderøy årets kulturkommune

PRISOVERREKKELSE: Fra venstre: Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd), Marianne Vanem (prosjektleder, AKSET kultur- og skolesamfunn), Ida Stuberg (ordfører, Inderøy kommune), Sigrid Bjerkan (rektor, Inderøy kulturskole), Anna Rennemo (inspektør, Inderøy kulturskole), Merete Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd) FOTO: Norsk kulturskoleråd

Inderøy er "Årets kulturskolekommune 2018". Prisen ble torsdag overrakt trønderkommunen under Lederkonferansen 2018.  

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Faktaboks

Tidligere prisvinnere
2017: Ås (Akershus)
2016: Kongsberg (Buskerud)
2015: Kvinnherad (Hordaland)
2014: Stavanger (Rogaland)
2012: Tana/Deanu (Finnmark)
2010: Fjell (Hordaland)
2007: Fredrikstad (Østfold)
2006: Skien (Telemark)
2005: Eidsvoll (Akershus)
2004: Østre Toten (Oppland)
2003: Asker (Akershus)
2002: Tromsø (Troms)
2001: Bergen (Hordaland)
2000: Porsgrunn (Telemark)
1999: Trondheim (Sør-Trøndelag, nå Trøndelag)
1998: Kåfjord (Troms)
1997: Namsos (Nord-Trøndelag, nå Trøndelag)

Prisen Årets kulturskolekommune utdeles av Norsk kulturskoleråd. Den tildeles kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre.
 
Dette er 18. gang prisen utdeles og tredje gang prisen går til en kommune i Trøndelag: Namsos mottok prisen i 1997, Trondheim i 1999. I år var fire kommuner nominert til prisen. I tillegg til Inderøy var det Bærum (Akershus), Larvik (Vestfold) og Sømna (Nordland).
 

Høytidelig overrekkelse

 
I Oslo var det ordfører Ida Stuberg som mottok prisen på vegne av prisvinneren Inderøy. Hun hadde selskap på podiet av viktige medarbeidere: Kulturskolerektor Sigrid Bjerkan, kulturskoleinspektør Anna Rennemo og Marianne Vanem, prosjektleder ved AKSET kultur- og skolesamfunn. Prisen ble overrakt Inderøys utsendte av Norsk kulturskoleråds styreleder Nils R. Sandal og assisterende direktør Merete Wilhelmsen.
 
Juryen som har vurderte årets nominerte kommuner har bestått av Kirsti Saxi (senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Erling Lien Barlindhaug (avdelingsdirektør for utdanning i KS) og Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd). Juryen leverte sin innstilling til Norsk kulturskoleråds sentralstyre, som fattet det avgjørende vedtaket i saken.
 

Juryens uttalelse om Årets kulturskolekommune 2018

Juryen merker seg Inderøy kommunes aktive politikk overfor sin kulturskole, hvor en har lagt til rette for kulturskolen kan virke som et aktivt ressurssenter innen oppvekstsektoren. Dette kommer spesielt til syne gjennom etableringen av AKSET kultur- og skolesamfunn.
AKSET er en samlokalisering av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter som har et tett og gjennomgripende samarbeid. Den daglige samhandlingen med Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy bibliotek og Inderøy kulturhus har styrket Inderøy kulturskoles posisjon som ressurssenter for oppvekstsektoren samt for andre aktører i kommunen. Dette oppleves som en innovasjon som kan stå som eksempel for andre kommuner.
Inderøy kulturskole har en solid forankring i kommunens kulturpolitiske ambisjoner, noe som er nedfelt i ulike deler av kommunens planverk – som for eksempel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 og i Kulturplan 2013-2025. Disse gir uttrykk for ambisjoner som er ledende for alt kulturarbeid og for all utvikling i kommunen.
Juryen noterer seg også – med plusstegn i margen – at rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», ble politisk vedtatt i Inderøy kommune våren 2017 og dermed er retningsgivende for drift og utvikling av Inderøy kulturskole.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell
  • Nyheter

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer.

Vanvittig bra lyttertall for lokalradio
  • Nyheter

Lokalradioene fortsetter å kapre lyttere, og nok en gang setter Nea Radio ny «verdensrekord» i lytting på lokalradio. Det viser tall for første kvartal fra lokalradioundersøkelsen som Kantar TNS lager.

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

 
Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE