Ta hensyn til fuglene i hekketida!

Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening FOTO: Norsk Ornitologisk Forening

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen etter å ha overvintret i varmere land. Nå skal de bygge reir og sikre nye generasjoner. Fuglene må vi vokte om - hver tredje fugleart i Norge er i tilbakegang eller har en liten bestand.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

I samarbeid med Norsk Ornitologisk forening oppfordrer Dyrevernalliansen til å ta hensyn til fuglene i denne sårbare perioden de nå er på vei inn i.

Menneskelig aktivitet er hovedproblemet

– Dessverre er mye av tilbakegangen av fugleartene på grunn av oss mennesker. I Norge er fuglereir, egg og unger vernet mot skade og unødvendige forstyrrelser, dette for at fuglene skal sikres minst mulig stress i en sårbar og vanskelig periode, sier biolog i Dyrevernalliansen Anton Krag.

NOF og Dyrevernalliansen mottar hver sommer mange bekymringsmeldinger. Løse hunder, eierløse katter, nedspylinger av svalereir, punktering av måkeegg, avliving av ungfugler, friluftslivsarrangement og utbygging i hekkeområder er blant de hyppigst rapporterte truslene mot fuglene i hekketida.

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening presiserer at vi alle har et ansvar for å ta vare på fuglelivet og naturen rundt oss.

– Hovedgrunnen til at fuglebestandene går tilbake i Norge er at vi ødelegger miljøet de lever i. Da blir det vanskelig for dem å finne nok gode hekkeplasser og nok mat til å gjennomføre hekking og fø opp unger. Men også forstyrrelser og tankeløshet er mange steder en alvorlig tilleggsbelastning. Her kan alle bidra – si i fra dersom du ser ting som ikke er greit, oppfordrer han.

Vær oppmerksom og bevisst!

Til sammen er det mellom 29 og 55 millioner par med fugler her i landet, som alle gjennomfører en krevende familieforøkelse i løpet av året, nesten alle i løpet av våren og sommeren. For 57 fuglearter, om lag 22 % av våre hekkefugler, er bestandene i tilbakegang, og for noen er denne nedgangen betydelig.

En av de største belastningene for fuglene er menneskelig ferdsel og friluftsliv. Kajakk, løping, sykling, økt bruk av båt og vannscooter, vannsport som surfing og kiting, camping og turgåing er aktiviteter som kan skape press på leveområdene til fuglene, som blir mindre – og dermed er de ekstra utsatt.

Krag oppfordrer til å være bevisst fuglene og ta hensyn, slik at du kan nyte naturen med god samvittighet.

– Når fugleforeldre forstyrres av mennesker eller løse hunder, er egg og unger sårbare for rovdyr og kulde. Vi vet at nordmenn elsker å være ute i naturen, så her kan hver enkelt av oss bidra, sier Krag.

Pass på pus!

Og for de av oss som har familiedyr har Eggen en ekstra oppfordring:

– Katter tar livet av mange fugler i Norge, og sannsynligvis blir flere millioner fugler ofre for katt hvert år hos oss. Størst er problemet i hekketiden. Hold derfor katten innendørs i fuglenes hekketid, spesielt om natten og morgenen. Og har du hund, respekter båndtvangen!

Her er Dyrevernalliansen og NOF sine tips til hvordan du kan hjelpe fuglene!

• Vis hensyn. Dersom fugler varsler eller viser engstelig atferd bør du trekke deg unna. Noen fugler, som måker og terner, prøver å skremme deg vekk ved å stupe ned mot deg. Situasjonen er stressende for fuglene, som er bekymret for eggene sine, eller for sine små unger som venter på mat i nærheten.

• Ikke fell trær i hekketiden, da kan fugleegg og -unger bli skadet eller drept. Trefelling kan gjøres resten av året.

• Heng opp fuglekasser! Det moderne skogbruket har medført en mangel på naturlige hulrom i skoglandskapet. For mange av våre hullrugende fuglearter vil det derfor være av stor betydning at du bruker vinter og vår til å bygge og henge opp fuglekasser. Man kan sette opp fuglekasser for hele 25 forskjellige arter! Her finner du mål for ulike typer fuglekasser.

• Følg med på hva kommunen din gjør. Byggesaker og anleggsarbeid som kan vente til etter hekkesesongen må gjøre nettopp det.

• Katter tar en del fugler, og størst er nok problemet i hekketiden. Hold derfor katten innendørs i fuglenes hekketid, og spesielt om natten og morgenen. ID-merking og sterilisering av huskatter er viktig, både for pus og fugler!

• I perioden 1. april–20. august er det båndtvang for alle hunder. Fugleliv og øvrig dyreliv er ekstra sårbart i denne tiden, respekter derfor båndtvangen!

• Dersom måker har laget reir ved eller på bebyggelse må de få være i fred. Hekkesesongen er kort, og fuglene ruger cirka tre–fire uker før ungene blir klekt. Da er ungene spesielt sårbare. Etter hvert som de blir større flytter de ofte til nye områder. Fjerner eller ødelegger man egg er sjansene store for at fuglene legger et nytt kull, og man forlenger tiden måkene oppholder seg i området.

• Bidra til å bedre villfuglenes omdømme gjennom ord og handlinger! Måker er blant fuglene med et frynsete rykte, som følge av at de ofte lever nært mennesker og nyttiggjør seg av matavfall. Funksjonen som naturens renholdere blir stort sett lite verdsatt, men den er likevel viktig og undervurdert!

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell
  • Nyheter

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er nå en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer.

Vanvittig bra lyttertall for lokalradio
  • Nyheter

Lokalradioene fortsetter å kapre lyttere, og nok en gang setter Nea Radio ny «verdensrekord» i lytting på lokalradio. Det viser tall for første kvartal fra lokalradioundersøkelsen som Kantar TNS lager.

Provoserte Værnes-ordførere
  • Nyheter

Ordførerne i Værnesregionen er provosert over at det på grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet ikke kommer til å bli ansatt faste politikontakter i alle kommunene i regionen innen 1. juni, som er oppstartsdato for den nye reformen.

 
Selbusjøen fylles
  • Nyheter

Selbusjøen er så å si "tom". Nå skal den fylles igjen, lover Statkraft.

Vedtok å bygge modulbarnehage ved Kvitsanden

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Røros at den midlertidige modulbarnehagen skal bygges ved Kvitsanden barnehage. Målet er at den skal stå klar til det nye barnehageåret begynner.

Skal bygge deler av det nye bo-, helse og velferdsenteret først

Deretter vil driften i det eksisterende sykehjemmet bli flyttet over til den nye delen, før resterende utbygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter kan begynne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE