ANNONSE
Annonse

– Statsbudsjettet vil gi flere inaktive og sykmeldte

– Statsbudsjettet vil gi flere inaktive og sykmeldte, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Synne Kvam

- Stortinget har bedt regjeringen om å trappe opp satsingen på folkehelse gjennom friluftsliv. I budsjettet svarer regjeringen med det motsatte. Dette er skuffende og bør provosere Stortinget, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Regjeringen foreslår i hovedsak ingen tillegg for friluftslivet i 2018. Dette er i realiteten en tilbakegang. Det er bekymringsfullt at regjeringen ikke tar svekket helse, overvekt, lav yrkesdeltakelse og veksten i helseutgifter på alvor. Norge har et akutt behov for et nytt velferdsløft som gir folket helsen tilbake, men det ser man for få spor av i statsbudsjettet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Til tross for en rekke advarsler om at helsen svekkes i mange grupper, og antallet voksne nordmenn som lider av fedme og overvekt øker, velger ikke regjeringen å satse mer på friluftsliv og aktivitet i 2018.

Det er også kort tid siden Vista Analyse kom med en ny rapport som viser at helseutgiftene i Norge kan øke med over 42 milliarder årlig hvis man ikke tar folkehelseutfordringene på alvor.

Brukte 326 milliarder på helse

I 2016 var helseutgiftene i Norge på 326 milliarder kroner, eller over 62 000 per innbygger, ifølge SSB.

Lasse Heimdal mener den norske økonomien ikke vil tåle at helseutgiftene fortsetter å galoppere.

-En stadig mindre andel av befolkningen er yrkesaktive, og stadig flere vil få behov for helsetjenester. Det er ikke bærekraftig at vi må bruke en økende andel av statsbudsjettet til å reparere helse. Det vil måtte gå på bekostning av andre viktige områder, som skole og samferdsel. Den beste medisinen er å satse på forebygging og tiltak som gir mennesker helse, livsglede og evnen til å stå lenger i arbeidslivet, sier Heimdal.

Gang på gang er det slått fast i forskningsrapporter at mer friluftsliv er blant de billigste tiltakene for å bedre folkehelsen. Friluftsliv er den fysiske aktiviteten som skiller minst på bosted, inntekt og utdanning. Dermed er det skuffende at regjeringen ikke legger opp til en opptrapping av friluftslivsarbeid, slik Stortinget har bedt regjeringen om å gjøre, sier Heimdal.

Krav fra et samlet storting

Stortinget ba om en handlingsplan for friluftsliv i fjor høst, etter at Friluftslivsmeldingen ble lagt frem våren 2016. Den var for lite forpliktende, mente et samlet Storting.

– Vi hadde forventet en økning for friluftslivet, med tanke på at et samlet storting har krevd at regjeringen skal levere en handlingsplan for friluftslivet. Dette er skuffende og bør provosere Stortinget, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

I følge statsbudsjettet, som ble lagt frem torsdag, ønsker regjeringen å bruke 52,5 millioner kroner på friluftslivsaktiviteter i 2018. Det er nøyaktig den samme summen som i 2017.

– Vi kommer ikke langt med ti kroner per innbygger. Hvem får bedre helse av det? Noe må gjøres, det må en satsing til, sier Heimdal.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Kun detaljer mangler før lokalmatutdanning på Røros er på plass

Kun detaljer mangler før lokalmatutdanning på Røros er på plass

NOKUT vil etter all sannsynlighet godkjenne fagplanen for fagskoletilbudet «Verdiskaping i lokalmat» når noen merknader påpekt i tilbakemeldingen blir rettet opp.

Halv meter lavere vannstand enn normalt i Aursunden

Halv meter lavere vannstand enn normalt i Aursunden

Den tørre sommeren har ført til at vannstanden i Aursunden er lavere enn normalt.

Derfor kildesorterer ikke trøndere avfallet sitt

Derfor kildesorterer ikke trøndere avfallet sitt

- Orker ikke. Mangler et godt system for kildesortering. Resten av familien følger ikke opp. Dette er blant favorittunskyldningene trønderne bruker når de ikke kildesorterer avfallet sitt.

Skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

Klima- og miljødepartementet gir 500.000 kroner ekstra til å dekke utgiftene til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal. Pengene tildeles gjennom Fylkesmannen i Hedmark.

Sett syk eller død fisk?

Sett syk eller død fisk?

Vassføringa i elvene i Trøndelag skrumper, og langtidsvarselet er uten nedbør. Mange elver har ekstremt lav vannføring. Når forholdene er som nå, kan det av flere årsaker bli problemer for laks og sjøørret.

Første F-35 i lufta over Røros

Første F-35 i lufta over Røros

Se den unike videoen av det første F-35 jagerflyet som passerte lavt over Røros Lufthavn i dag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE