- Skrekken for skrantesjuka gir stor økning i antall dyrepåkjørsler

Elgkua fra Selbu som var den første som fikk påvist den dødelige sykdommen. FOTO: Jarle Fuglem

Det skriver Midtre Gauldal og Holtålen kommune i et åpent brev til Mattilsynet. Kommunene håper de kan få fritak fra forbudet mot foring av hjortevilt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.02.2018 kl 10:10

Nea Radio
Nea Radio

Skrantesjuke (CWD)

- Skrantesjuke er det norske navnet på prionsykdommen CWD, som kan smitte mellom hjortevilt. Smitten skjer gjennom spytt, urin og avføring.

- Dette er en sykdom som angriper hjernen og har dødelig utgang for dyrene som blir smittet.

- Det første tilfellet av skrantesjuka ble oppdaget på en villrein i Nordfjella. Siden er det blitt funnet flere dyr med sykdommen i området. I tillegg er det funnet på to elger i Selbu, en elg i Lierne og en hjort i Gjemnes i Møre.

Midtre Gauldal og Holtålen kommune skriver i et åpent brev til Mattilsynet at antall dyrepåkjørsler har økt betrakelig etter at de fikk forbud mot foring av hjortevilt. Forbudet ble innført for å hindre smitte av skrantesjuka mellom dyr etter funn av sykdommen på to elger i Selbu i 2016.

- I de fire årene før skrantesjuke ble funnet, hadde kommunene Midtre Gauldal og Holtålen i gjennomsnitt elleve påkjørsler på vei og jernbane i perioden fra 1. desember til 31. januar. I de to årene med foringsforbud har dette økt til 46 og 56 dyr. Dette er en formidabel økning, skriver de i brevet.

Rammet av forbudet etter funn i Selbu
Bakgrunnen for forbudet er at det etter flere funn av skrantesjuken ble innført en bekjempelsesforskrift med ulike tiltak for å begrense spredning av sykdommen. I den står det blant annet at det er forbudt å fore hjortevilt på grunn av smittefaren mellom dyr.

I tillegg ble det laget en egen soneforskrift, som omhandler sonene rundt funnene av skrantesjuken. Siden det ble funnet to elger med sykdommen i Selbu er kommuner som grenser mot Selbu med i forskriften, og dermed er Midtre Gauldal og Holtålen rammet.

- Kommunene har forståelse for at skrantesjuke er en skremmende sykdom som det er ønskelig å få bukt med, likevel mener vi at en i dette tilfellet må se på hvilke effekter forbudet har, spesielt med tanke på at det ikke er funnet flere tilfeller av sykdommen innenfor Selbusona, tross omfattende prøvetaking, skriver de i brevet til Mattilsynet.

Fikk avslag på søknad
Mattilsynet kan gi dispensasjon fra foringsforbudet hvis det finnes gode grunner for det, som for eksempel for å unngå dyrepåkjørsler. Kommunene har søkt om dispensasjon for denne vinteren, men fått avslag fordi soneforskriften går foran bekjempelsesforskriftens dispensasjonsmuligheter. Dette ble klaget inn før jul, og Mattilsynet behandler klagen nå.

- I mellomtiden tapes det verdifull tid med tanke på å gjenoppta foring på foringsplassene, står det i brevet.

Videre skriver kommunene at de er kjent med at Mattilsynet har foreslått å oppheve Selbusona på bakgrunn av ny kunnskap som tilsier at Selbuvarianten av skrantesjuke er lite eller ikke smittsom.

- På bakgrunn av dette framstår Mattilsynets bruk av soneforskriften for å avslå Midtre Gauldal og Holtålen sin søknad om dispensasjon fra foringsforbudet, som en firkantet tolkning av reglene. Vi vil understreke at vinterforing av hjortevilt i dalføret utelukkende gjennomføres som et trafikksikkerhetstiltak, skriver kommunene.

Siste nytt i Nyheter

Trailer står fast i Nesvoldbakken

Lang kø i sørgående felt.

Ålen Caravan flytter til Røros
  • Nyheter

Klarte ikke å finne egnede lokaler i hjembygda.

Buss på vei til Rørosmartnan kjørte utfor ved Glåmos

40 personer fra Stjørdal mannskor var sperret inne i bussen.

 
97.000 bilister har kun én uke igjen
  • Nyheter

Neste torsdag, 1. mars, innfører myndighetene gebyr for alle som ikke har lovpålagt forsikring på kjøretøyet sitt.

Bil kolliderte med stolpe i Selbu

Tre personer var i bilen. Ingen skal være alvorlig skadd.

Lars Sollie spiller under hele Rørosmartnan
  • Rørosmartnan

En av martnas mange artister besøkte Nea Radio i mellom spilleoppdragene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE