Senterpartiet vil gjennomgå seksårsreformen

Marit Arnstad (Sp) mener en god skolestart er avgjørende for å lykkes utover i skoleløpet, og synes det er på tide å undersøke hvordan seksåringene har det i skolen.

Det er over 20 år siden alderen for skolestart ble senket fra sju til seks år. Nå vil Senterpartiet evaluere Reform 97.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2018 kl 11:14

Nea Radio
Nea Radio

– Det som skulle bli en reform på de yngste elevenes premisser, har underveis blitt noe ganske annet, sier stortingsrepresentant Marit K. Strand, som tirsdag la frem et forslag i Stortinget om evaluering av seksårsreformen.

Marit Arnstad, som også sitter i Undervisning- og forskningskomiteen på Stortinget, mener utfasing av barnehagepedagogikken, økt læringstrykk og mindre tid til fri lek for de yngste elevene skaper utfordringer.

– Med innføringen av Kunnskapsløftet, og utviklingen av et stadig mer omfattende kvalitetsvurderingssystem, er skoledagen for 6-åringene i dag noe helt annet enn det som var intensjonen da Reform-97 ble vedtatt, sier Arnstad som understreker at det ikke er aktuelt å heve alderen for skolestart.

– Men vi plikter å legge til rette slik at skolen kan ivareta behovene til de yngste elevene på en bedre måte enn i dag.

Begge stortingsrepresentantene fra Senterpartiet mener en god skolestart er avgjørende for å lykkes utover i skoleløpet. Mens det er foretatt en omfattende evaluering av Reform 97, finnes det lite forskning på hvordan skolestarterne har det i skolen.

– Men både undersøkelser fra SSB og PISA tyder på at seksårsreformen har hatt liten effekt på elevenes læringsutbytte. Samtidig tilsier signalene fra lærere og andre fagpersoner at tidligere skolestart og målstyringen av skolen skjer på bekostning av spesielt de yngste elevene, sier Arnstad.

– Dessverre ser vi at en del elever, og spesielt gutter, har utfordringer med å passe inn i en stram skoledag med mye stillesitting, høyt læringstrykk og krav om egenvurdering, sier Strand.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

 
Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE