Tolv, på en skala fra en til ti!

Ungdomsskoleelever i Selbu og Tydal fikk prøve seg på oppmerksomhetstrening og yoga.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Tolv, på en skala fra en til ti!
Hør intervju med Tove Solli, Monica Sundal og Annie Dahlseng Østby

Se bildet større

UNGDATA: Nye verktøy i møte med ungdomsskoleelever har gitt positive erfaringer. Fra venstre Monica Sundal, Annie Dahlseng Østby og Tove Solli. FOTO: Andreas Reitan

- Ung data-undersøkelsen viser at det absolutt er behov for nye å måter å tenke på, og for å prøve nye verktøy i møtet med ungdommene. Det sier ungdomsskolelærer Tove Solli som har startet et pilotprosjekt for ungdomsskoleelever i Neadalføret.

Med SLT-midler i støtte har Solli fått med seg Monica Sundal og Annie Dahlseng Østby som begge deltok i regelmessige møter med elevene med oppmerksomhetstrening og yoga.

ungdata

Det norske ungdata-prosjektet viser at ungdomstida er en sårbar periode som byr på store omveltninger både kroppslig og mentalt. De unge skal finne ut hvem de er og hva de står for, og møter nye krav og forventninger.

Mange unge sliter også psykisk i perioder. For de fleste er symptomer på psykiske lidelser forbigående, men for noen blir de varige.

Generelt er depresjon og angst de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte øker risikoen for slike lidelser. Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse. (Kilde: ungdata)

Hør mer om prosjektet i Selbu og Tydal, som kanskje kan få en fortsettelse. I alle fall om en skal høre på elevene: Tolv, på en skala fra en til ti, som en av dem sa.

Siste nytt i Nyheter

Trafikken går som normalt etter trailertrøbbel
  • Nyheter

Trafikken går som normalt etter at to trailere sperret veien ved Nesvoldbakken mellom Ålen og Røros.

30 beboere evakueres
  • Nyheter

Demningen som har dannet seg i Driva etter snøraset tirsdag formiddag står i fare for å briste. Det kan føre til en flodbølge som stenger både E6 og jernbane i Oppdal. Fastboende evakueres.

Trailere står fast mellom Røros og Ålen
  • Nyheter

To trailere står fast mellom Røros og Ålen. Trafikken slippes forbi nordfra.

 
Fv 705 er åpen igjen
  • Nyheter

Har vært stengt siden natt til mandag på grunn av uvær.

Voldssaken fra julemarkedet på Røros mot oppklaring
  • Nyheter

En person er pågrepet og har innrømmet at han sparket 20-åring i hodet.

Årsrapport fra Vauldalen
  • Nyheter

Økning i antall anmeldte saker.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE