Tolv, på en skala fra en til ti!

Ungdomsskoleelever i Selbu og Tydal fikk prøve seg på oppmerksomhetstrening og yoga.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Tolv, på en skala fra en til ti!
Hør intervju med Tove Solli, Monica Sundal og Annie Dahlseng Østby

Se bildet større

UNGDATA: Nye verktøy i møte med ungdomsskoleelever har gitt positive erfaringer. Fra venstre Monica Sundal, Annie Dahlseng Østby og Tove Solli. FOTO: Andreas Reitan

- Ung data-undersøkelsen viser at det absolutt er behov for nye å måter å tenke på, og for å prøve nye verktøy i møtet med ungdommene. Det sier ungdomsskolelærer Tove Solli som har startet et pilotprosjekt for ungdomsskoleelever i Neadalføret.

Med SLT-midler i støtte har Solli fått med seg Monica Sundal og Annie Dahlseng Østby som begge deltok i regelmessige møter med elevene med oppmerksomhetstrening og yoga.

ungdata

Det norske ungdata-prosjektet viser at ungdomstida er en sårbar periode som byr på store omveltninger både kroppslig og mentalt. De unge skal finne ut hvem de er og hva de står for, og møter nye krav og forventninger.

Mange unge sliter også psykisk i perioder. For de fleste er symptomer på psykiske lidelser forbigående, men for noen blir de varige.

Generelt er depresjon og angst de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte øker risikoen for slike lidelser. Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse. (Kilde: ungdata)

Hør mer om prosjektet i Selbu og Tydal, som kanskje kan få en fortsettelse. I alle fall om en skal høre på elevene: Tolv, på en skala fra en til ti, som en av dem sa.

Siste nytt i Nyheter

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

 
Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE