Selbu folkebibliotek holder stand

 

Selbu folkebibliotek lånte i 2016 ut 37406 bøker til sine lånekunder.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Selbu folkebibliotek lånte i 2016 ut 37.406 bøker til sine lånekunder. Det er 2808 flere enn året før, og ei økning på ca 8 %. Det vil si at biblioteket holder stand med et utlån på 9,05 bøker pr innbygger i Selbu.

- Når det gjelder besøkstallet kom det opp i 19.753 lånekunder  i 2016. - Det er en liten nedgang, men bedriften går bra den, forsikrer bibliotekar Oddbjørg Øiberg:

 

 

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

 
Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

Stor jaktinteresse i Selbu
  • Nyheter

Det har kommet inn mange søknader om småviltjakt i 2018, langt flere enn det Selbu fjellstyre har mulighet til å innvilge.

Ungdomspartiene frykter for framtidas velferdstjenester
  • Nyheter

Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE