Rådmannen i Tydal foreslår innføring av utvidet eiendomsskatt

Forslag om innføring av utvidet eiendomsskatt i Tydal. Foto Nea Radio

Rådmannen i Tydal foreslår utvidet eiendomsskatt

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Rådmann Heidi Horndalen foreslår å innføre eiendomskatt med 2 promille for private hus og hytter i kommunen. Heller ikke næringsbygg slipper unna i forslaget.

Rådmannen har  måtte endre budsjettet for Tydal kommune etter at det ble klart  at Tydal kommune som vertskap til kraftanlegg risikerer et skattebortfall på 6,8 millioner i 2017 (eiendomsskatt på verk og bruk).  Ett av forslagene er at kommunen innfører utvidet eiendomskatt. Private hytter og fritidshus og næringsbygg  kan etter forslaget beskattes. For private eiendommer vil satsen være 2 promille første år. For 2018 kan denne økes til 4 promille.

Rådmannen legger også fram forslag om at det innføres eiendomskatt på næringsbygg på 7 promille. Til sammen vil dette gi økte inntekter på 3,6 millioner kroner for 2017 om forslaget går igjennom.

I forslaget ligger også at for skatteåret 2017 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål. Dette gjelder blant annet eiendom eid av idrettslag, ungdomslag . Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Rådmannen foreslår også at de fleste bygninger av historisk verdi unntas eiendomsskatt.

- Vi har tatt innover oss at vi har fått store endringer i inntektene våre. Da må vi legge fram et forsalg til et budsjett i balanse. Det er enten dette eller redusere antall stillinger i kommunen betraktelig, sier rådmann Heidi Horndalen.

- For 2017 vil dette i snitt dreie seg om rundt 1800 kr pr år for en privat bolig og dobbelt til neste år, legger hun til.

Saken behandles på formannskapsmøte mandag 28.11

Hør rådmannens tanker bak forslaget  her:

 

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Fredag er påskas store bulkedag
  • PÅSKE

Fredag før påskeuka er den store utfartsdagen. I fjor ble det meldt inn 1300 bilskader på denne dagen.

Nå kan du kjøpe litt av RørosBanken

Skal styrke egenkapitalen med opp mot 70 millioner.

Ber Regjeringen agere klokt i prosessen med regionreformen
  • Nyheter

Sametingspresident Aili Keskitalo har tatt kontakt med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland med en forventning om gode løsninger i saken om sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner.

 
Ny internasjonal arbeidsmiljøstandard
  • Nyheter

Nylig ble verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, lansert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
  • Nyheter

Områdesatsing, helhetlig ressursforvaltning og bioøkonomi er sentrale områder i det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag.

Bussbeltekontroller denne uka
  • Nyheter

Det er heldigvis få bussulykker, men dersom du sitter usikret og det skjer ei ulykke, kan det få store konsekvenser.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE