Priser til Kyllo Maskin og Nea Radio

 

Kyllo Maskin AS er kåret til årets bedrift og Nea Radio SA fikk årets hederspris på Selbu Sparebanks julemøte.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio

Under næringslivets julemøte på Selbusjøen Hotell & Gjestegård mandag kveld ble to priser delt ut. Prisen for årets bedrift gikk til Kyllo Maskin AS, og årets hederspris gikk til Nea Radio. Julemøtet ble arrangert av Selbu Sparebank, og prisene ble delt ut av banksjef Svein Ove Sandvik.

Her er juryens begrunnelse for at Kyllo Maskin AS ble kåret til ÅRETS BEDRIFT:

Det var i år mange gode kandidater til årets bedrift prisen. Juryen kom allikevel raskt fram til at spesielt en bedrift hadde utmerket seg. Der andre så problemer, så denne bedriften en spennende utfordring, og påtok seg jobben med gang- og sykkelvegen i Stigamælan på Fv 705 litt sør for Selbu sentrum.

Kontrakten var omfattende og inneholdt bygging av 1,4 km gang- og sykkelveg med gatelys og vann- og avløpssystem, bygging av støttemurer mot terreng på til sammen 530 kvadratmeter, sprenging av fjellskjæring og sikring med bolter, mindre utbedring av vegstrekningen, i tillegg til transport av et masseoverskudd på 17 000 kubikkmeter løsmasse og 33 000 kubikkmeter fjell. Gang- og sykkelvegen bygges i et sideskrått terreng langs Fv 705 og elva Nea.

Juryen var enstemmig i sitt valg av årets bedrift 2016. Kyllo Maskin AS er selvfølgelig årets vinner.

Etter prisutdelingen fikk vi en prat med daglig leder i Kyllo Maskin, Olav Kyllo:

Mens Kyllo Maskin bygger veger, bygger Nea Radio DAB-nett for store deler av Trøndelag. Nea Radio fikk altså årets hederspris, og her er juryens begrunnelse:

ÅRETS HEDERSPRIS

Når det gjelder årets hederspris, så var faktisk årets vinner en kandidat i begge kategorier. Juryen var enstemmig i sin konklusjon.

Ord som satsing, kundefokus, kundeopplevelser, innhold og kompetanse går igjen når denne kunden omtales.

Årets kandidat er jubilant i år.

Årets kandidat ekspanderer og viser stor villighet til å satse. Offensivitet krydret med en god porsjon kompetanse og stå på vilje gir ofte veldig gode resultater.

Denne kunden kan skilte med 32 % markedsandel i lokalområdene, og blant disse blir de brukt hver dag.

Kan også kalle seg landets største innen sitt område, der de strekker seg fra Støren til Verdal.

Starten var faktisk på PMF i 1985, men fikk konsesjon året etter i Selbu.

Vi ønsker derfor å overrekke årets hederspris 2016 til Nea Radio.

 

Se bildet større

Hederspris Selbu Sparebank 2016

Se bildet større

Hederspris Selbu Sparebank 2016

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Feil i utbetaling av pensjon viser behov for
  • Nyheter

Før jul vedtok Stortinget at slippen skal tilbake innen 1. juli 2018. Skatteetaten har i dag sendt ut informasjon om at en del av de som mottar alderspensjon, AFP, uføretrygd, og overgangsstønad, har fått for høyt skattetrekk ved på utbetalingen som skal være på konto i dag.

Kvithamar skal bli grønn spydspiss
  • Nyheter

Kvithamar gård, som nå eies av Stjørdal kommune, skal bli et kraftsenter innenfor grønn innovasjon i Midt-Norge.

Løsning for Kvislabakken?
  • Nyheter

Brakker som blir stående tomme etter at Fagerhaug skole i Stjørdal, vurderes som løsning på den akutte plassmangelen ved Kvislabakken skole.

 
Selbu og Tydal åpner snøscooterløypene
  • Nyheter

Fra lørdag kan du kjøre snøscooter fra Selbu til Tydal - lovlig!

Fylkesting vedtok pressestøtte til lokalradio
  • Nyheter

Fylkestinget i Finnmark har vedtatt at lokalradio bør få pressestøtte på lik linje med aviser. De omtaler dagens ordning som konkurransevridende.

Røros har gjennomført sin første innbyggerundersøkelse
  • Nyheter

Undersøkelsen er et av flere forbedringstiltak i det omfattende omstillingsarbeidet som har pågått de siste årene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE