Ordføreren i Selbu med klar oppfordring til politikerne

Ordføreren i Selbu med klar oppfordring til politikerne

 

Selbu Kommune med innspill i arbeidet med kraftverksbeskatning.

Selbu Kommune med innspill i arbeidet med kraftverksbeskatning. 

I forrige uke kom nyheten om at Tydal står i fare for å miste nesten 7 millioner i eiendomsskatteinntekter.

For Selbus del er ikke situasjonen like mørk, men slik trenger det nødvendigvis ikke å være om noen år. Dagens bestemmelser gjør at også Selbu kan bli rammet  av noe lignende.

Ordfører Ole Morten Balstad har nå sendt en uttalelse til APs finanspolitiske talskvinne på Stortinget, samt til APS stortingsgruppe fra Sør-Trøndelag.

Hele uttalelsen: 

Ønsker fra Selbu kommune å gi følgende innspill i arbeidet med kraftverksbeskatning:

1.. Kapitaliseringsrenten bør ned fra dagens 4,5% til 3 %, med virkning fra 1.1.2017, slik at en unngår det meget uheldige  skattebortfallet for mange kommuner. Kapitaliseringsrenten har stått stille siden 2011, og det er helt naturlig, slik det også står i forskriften for renten, at dette justeres i takt med det totale rentenivået i landet.

2: Grunnrenteskatten er som kjent statlig, og her er renten satt til 0,7 %, altså vesentlig lavere enn den renten som man benytter for å beregne eiendomsskattegrunnlaget. Siden grunnrenteskatt er en statlig skatt som kraftselskapene kan trekke fra i eiendomsskattegrunnlaget til kommunene, bør skjermingsrenten bør justeres noe opp. Det er kommunene som er vertskap for den verdiskapningen kraftselskapene står for, og da blir det helt feil at kompensasjonen til kommunene skal gå ned, mens de statlige inntektene økes, dette jfr. økt grunnrentesats.

3: Med de lave kraftprisene som har vært, bør makstaket for eiendomsskatt fjernes.

Mandag kom Balstad til studio for å snakke om kraftbeskatningen:

 

 

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Holtålen uten bredbånd - igjen
  • Nyheter

Gauldal IKT sliter etter flere feil på strømnettet.

Nea Radio øker
  • Nyheter

Snart lytter halvparten av innbyggerne på Nea Radio.

Har nettopp kjøpt seg trøorgel og blir student på deltid neste uke
  • Sommergjesten

Guri Heggem er sommerens siste Sommergjest i Nea Radio.

 
Nominert til nordisk matpris
  • Nyheter

Neste torsdag kan Røros bli kåret til Nordens Matdestinasjon.

Refsethås ble valgt til regionrådsleder
  • Nyheter

Trøndelag Sør har konstituert seg.

Skolestart
  • Nyheter

Holtålen og Røros er blant kommunene der det var første skoledag torsdag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse