Miljødirektoratet opprettholder vedtak

GRØTEMSELVA: - Slett ingen innbydende vilkår for ørretyngelen, mente Selbusjøen grunneierlag. FOTO: John Simonsen

Miljødirektoratet har avvist klagen fra entreprenørfirmaet SB Skog AS som i august i fjor ble pålagt å gjennomføre miljøundersøkelser etter kjøreskader i Grøtemselva i Selbu.

Tekst:

Publisert:

Nea Radio
Nea Radio
Se bildet større

DJUPE HJULSPOR: Grøtemselva 20. juni FOTO: John Simonsen

Det var i fjor sommer at Selbusjøen grunneierlag sendte bekymringsmelding til daværende Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, etter det grunneierlaget mente var betydelig forurensing og tilslamming av Grøtemselva etter skogsdrift.

Grunneierlaget var bekymret for at massene som hadde kommet ut i elva hadde ødelagt for ei viktig gyteelv for storørretstammen i Selbusjøen.

I slutten av august i fjor ble skogsentreprenøren SB Skog AS pålagt å gjennomføre miljøundersøkelser etter kjøreskadene i elva.

SB Skog AS påklaget vedtaket og hevdet at forurensinga måtte anses som vanlig og dermed lovlig etter forurensingsloven, samt at skogbruket er unntatt fra plikten til å unngå forurensing. Entreprenøren mente det var en direkte kopling mellom plikten til å unngå forurensing og muligheten for å pålegge miljøundersøkelser.

Fylkesmannen fant ikke at klagen ga grunn til å endre vedtaket, som dermed ble en sak for miljødirektoratet.

Nå har direktoratet avvist klagen fra entreprenørfirmaet SB Skog AS. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Kongens Fortjenstmedalje til Andreas Reitan
  • Nyheter

Det var en rørt ansvarlig redaktør i Nea Radio som ble overrasket av ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, under bedriftens sommerfest på Norsk radio- og fjernsynsmuseum fredag kveld.

Nytt parkeringssystem på Værnes
  • Nyheter

Fra 1. juni blir det nytt parkeringssystem ved Trondheim lufthavn Værnes.

Stjørdal faser ut engangsplast
  • Nyheter

Stjørdal kommune skal fase ut bruken av engangsplast, dette vedtok kommunestyret torsdag kveld.

 
Lanserer ny hesteveileder
  • Nyheter

Hesten gir næring og arbeidsplasser. Sammen med hestenæringa har Regjeringen derfor utviklet en ny hesteveileder. Den skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle samfunnsnytten og næringspotensialet for norsk hestehold.

Anbefaler fusjon
  • Nyheter

Styrene anbefaler fusjon mellom Coop Røros og Coop Midt-Norge. Endelig behandling skjer på årsmøtet i Coop Røros 26. juni og Coop Midt-Norge dagen etter.

Flere bekymringsmeldinger om dyr
  • Nyheter

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, og det er oppdaget flere dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Flere dyreeiere får forbud mot å eie eller drive med dyr. Dette er noen av funnene i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de første fire månedene i 2018.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE